Yarışmalar

Vizzion Europe Yüksek Çevre Değerli Mimari için Avrupa Ödülü

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2008
İletişim
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.vizzion-awards.com/...

Çok fonksiyonlu kentleşme projelerini gerçekleştirmek üzere Avrupa''da kurulan ve mimari projeler geliştiren ve fonlayan Brüksel merkezli Vizzion Europe, mimari gelişmelerin ve şehir planlamasının farkında olan, çevreye ve yerelliğe
saygılı şehir planlaması yapan, aynı zamanda kentsel proje çalışmalarını cesaretlendirerek yüksek
çevresel değerleri ve çok fonksiyonlu çevreleri destekleyen geleceğin mimarlarını yaratmak amacıyla Vizzion Europe Yüksek Çevre Değerli Mimari için Avrupa Ödülü''ni lanse ediyor.

Yarışma, konut, alışveriş, sanatsal etkinlikler ve ofisler için bina veya binalara aktiviteler sunan, kentsel çevrede ve tercihen çok fonksiyonlu aktivite bölgesinde bir mimari tasarım yaratmayı konu alıyor.

2008 Temmuz ayının başında, 37 Avrupa ülkesindeki mimarlık okullarına ve kolejlerine bildirilen yarışmanın düzenlendiği ülkeler, Avusturya, Brüksel, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lichtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve İngiltere var.

Kayıt Şartları
Kayıt için ücret alınmayacaktır. Adaylar bağımsız olarak veya çalışmalarının taslaklarıyla, tek veya ekip olarak katılabilirler. Yarışma katılımcıları 31 Ekim 2008 tarihinden önce aşağıda belirtilen dokümanlarla kayıt yaptırmalıdırlar.

- Giriş formunun eksiksiz olarak doldurulması
- Kimlik kartının taranmış hali veya bir kopyası
- Öğrenci kartının taranmış hali veya bir kopyası
- Bağlı olduğu eğitim kuruluşundan şu anki okuduğu seneyi konfirme eden yazılı bir doküman.

Proje Teslimi
Proje teslim dosyasının Archives d’Architecture Moderne’e, 31 Aralık 2008 tarihinden önce iade taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Teslim dosyası, aşağıda belirtilen dokümanlardan oluşturularak, A3 formatında ve CD’ye kayıtlı olarak verilmelidir. (300 dpi çözünürlükte):

- A3 dosyası içinde haz rlanan sunum formu (web sitesinden indirilip, tamamlanıp print edilir.)
- Projenin kentteki yerini belirten bir plan (çevresi, blok, toplu taşım bağlantılarını içeren)
- Blok planı (tanıtım ve grafik çizelgesi ile)
- Zemin kat ve üst katların planları
- Cepheler
- Kesitler
- Projenin yakın çevre ile ilişkisini gösteren görseller
- Baz konstrüktif detaylar
- Bir sayfalık bir enerji tüketimi veya dengesi ile ilgili açıklayıcı not (veya enerji tasarrufu projesi)

Yarışma dilleri, Fransızca ve İngilizce''dir.

Ödüller ve Jüri
Yarışma ödülleri 7000 Euro, 5000 Euro ve 3000 Euro olmak üzere birer tane ve 8 adet 1000 Euro olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme Kriterleri
İlk üç ödül; en iyi çözüm sunanlara ve projenin çehre entegrasyonuna, kaliteli materyal kullanımına, yerelliğe ve geleneklere saygı duyanlara, usta ve sanatkârların sağladığı katma değere, planlamanın sadeliğine ve sürdürülebilirliğine göre verilecektir.

1000 Euroluk ödüller projenin aşağıda belirtilen özelliklerine göre verilecektir:
1. Çevreye uyum açısından en iyi proje
2. Planlama açısından en iyi proje
3. Cephe açısından en iyi proje
4. Sürdürülebilirlik açısından en iyi proje
5. Enerji dengeleri açısından en iyi proje
6. Ekoloji açısından en iyi proje
7. Ustalık ve sanat açısından en iyi proje
8. İnşaat açısından en iyi proje

Jüri
10 kişilik jüri mimar, sosyologlar ve resmi yetkililerden oluşmaktadır.

15 Ekim 2008 tarihinden itibaren jüri detaylar na yarı#manın web sitesinden ulaşılabilecektir. Jüri Ocak (2009) ay içinde toplanacaktır.

Ödül Töreni
20 Şubat 2009 tarihinde, Brüksel’de, resmi ödül töreni düzenlenecek ve buraya ödül kazanan 11 yarışmacı davet edilecektir. Organizasyon, ödül kazanan öğrencilerin seyahat masraflarını ve bir gece otel konaklama masrafını karşılayacaktır.

Ödül kazanan 11 proje ve 50 finalist proje, Brüksel’deki Architecture Museum-La Loge’de 21 Şubat 2009 Cumartesi gününden, 22 Mart 2009 Pazar gününe kadar gezici seyahat sergisiyle ve ayrıca bir katalogta sunulacaktır.

Sergi sırasıyla çeşitli mimarlık okul ve fakültelerini ziyaret edecektir. Ödül kazananlar ve yarışmaya katılan okullara katalogun bir kopyası gönderilecektir.

Yarışma Takvimi
Temmuz 2008 - Ekim 2008:
Proje için çağrı
15 Ekim 2008: Yarışmanın web sitesinden jüri üyelerinin bildirilmesi
31 Ekim 2008: Kayıt formu için son gün
31 Aralık 2008: Proje dosyalarının teslimi için son gün
Ocak 2009: Yarışma jürisinin toplanması
20 Şubat 2009: Ödüllerin verilmesi
21 Şubat - 22 Mart 2009: Kazanan ve finalist projelerin sergilenmesi
Nisan 2009: Ödül kazanan projelerin ve seçilen finalist projelerin gezici seyahat sergisi

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.