Yarışmalar

Sinan''ın Kentleri; Kentlerde Sinan İmgesi Afiş Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2009
İletişim
Adres: Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi No:30 38010 Kocasinan - Kayseri
Telefon: 0352 222 8695
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.kaymimod.org/HDEVAM...
Yarışma Sonuçları
Birinci Ödül:
Nesil Kalenderoğluİkinci Ödül:
Merve BabalıÜçüncü Ödül:
Levent Çoruh
Birinci Mansiyon:
Zeynep Çiğdem Çınar, Büşra Barutçu


İkinci Mansiyon:
Özlem Atak, Umut Doğan


Yarışma BilgileriHer yıl Nisan ayının 9''u Mimar Sinan''ı Anma Günü olarak kutlanıyor ve izleyen hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl büyük usta Sinan''ı, ölümünün 421.yılında anacağız.

Sinan''ın elinden çıkan her bir külliye, medrese, cami ya da hamam, bulunduğu kente sadece yeni değerler kazandırmakla kalmayıp, çoğu zaman o kentlerle birlikte anılan imgelere dönüşmüştür. Bu bakışla, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, 6-9 Nisan 2009 tarihleri arasında, Sinan''ın Kentleri; Kentlerde Sinan İmgesi temalı bir etkinlik düzenleyecektir. Etkinlik kapsamında aynı tema ile bir afiş yarışması açılmıştır. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve Mimarlar Odası tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacaktır.

Katılım Koşulları
Yarışma, tüm tasarımcılara ve tasarım öğrencilerine açıktır. Katılımcı tasarımcıların, eğitimi ya da tecrübesi ile ilgili bir sınırlama yoktur. Seçici Kurul ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya katılan ürünler (1)bütün olarak, (2)içerdikleri görseller ve (3)içerdikleri metinler açısından özgün olmalı, kısmen veya tamamen kopya edilmiş, tümü veya bir bölümü daha önce başka amaçla kullanılmış, yayımlanmış olmamalıdır. Bu gibi istenmeyen bir durumun jüri tarafından değerlendirme sırasında veya sonuçların açıklanmasından sonra tespit edilmesi halinde tutanak tutularak çalışma yarışma dışı bırakılacak, ödül kazanmış olsa dahi ödülü geri alınacaktır. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.

Her yarışmacı en fazla 3 sayıda afişle, yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Mimarlar Odası Kayseri Şubesi''ne ait olacak, yarışma sonrasında iade edilmeyecektir. Mimarlar Odası Kayseri Şubesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi''nden veya www.kaymimod.org adresinden temin edilebilecek olan katılım formlarının katılımcılar tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Katılımcı, katılım formu ile birlikte yarışma şartlarını kabul ettiğine dair belgeyi de imzalayacaktır.

Yarışma şartnamesine uymayan başvurular, niteliğine bakılmaksızın diskalifiye olacaktır.

Yapıtlarda Aranacak Koşullar
Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Macintosh veya PC ortamında CMYK renk modunda, 300 dpi çözünürlükte, tiff ve jpeg formatlarında CD''de teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak çalışmalar; 50 x 70 cm boyutunda, dikey olarak tasarlanmalıdır. Hazırlanacak dokümanlar herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmelidir.

Seçici Kurul değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, dijital ortamda yapılacak teslimin yanısıra, bir adet renkli A3 boyutunda çıktı teslim edilmelidir. Çıktılar, fotoblok ve benzeri sert bir yüzeye yapıştırılarak afişin ezilmesi, zarar görmesi engellenerek gönderilmelidir.

Afişte, "Mimarlar Odası logosu" ve "Mimarlar Odası Kayseri Şubesi" ibaresi bulunmalıdır. Bu öğeler ve afişte kullanılması gereken standart boyutları www.kaymimod.org adresinden edinilebilir.

Seçici Kurul, tasarımcıya afiş üzerinde değişiklik yapmasını önerebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

Yapıtın Teslimi
Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; katılımcı formu zarfına, CD üzerine, afişin arkasına ve bu üçünün bulunduğu Seçici Kurul değerlendirme zarfının üzerine yazılacaktır. Seçici Kurul değerlendirme zarfının üzerinde ayrıca " Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Afiş Yarışması" ibaresi bulunacaktır.

Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, tüm afişler için aynı rumuzu kullanacaktır. Bu tür katılımlarda tüm yapıtların birlikte gönderilmesinde ve tek katılım formu doldurulmasında sakınca yoktur.

Eser sahibi, içerisinde A3 çıkışlı, A2 poster formatına uygun tasarlanmış CD ve katılım formunun bulunduğu Seçici Kurul değerlendirme zarfını, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi''ne posta ile ya da elden teslim edecektir.

Kargo veya posta ile olan gönderimlerde Seçici Kurul değerlendirme zarfı başka bir zarf içerisine yerleştirilerek, katılımcı ad, adres bilgileri en dıştaki zarf üzerine yazılacaktır.

Yarışmaya gönderilecek afişler elden, posta ya da kargo yolu ile, en geç 27 Şubat 2009 Cuma günü saat 17:00''ye kadar Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Sahabiye Mh. Yıldırım Cd. No:30 38010 Kocasinan - Kayseri adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olmalıdır. Posta veya kargo yoluyla gönderilecek afişler için, 27 Şubat 2009 Cuma günü saat 17:00''ye kadar kargoya verilmiş olmaları esas alınacak olup, 03 Mart 2008 Pazartesi günü 17:00''e kadar teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilecek afişler, hangi nedenle olursa olsun yarışmaya katılamazlar. Postada oluşacak gecikme ve kayıplardan yarışma düzenleyicileri sorumlu tutulamaz.

Yarışmaya gönderilen afiş, CD ve katılımcı kimlik formu zarfının üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler asla bulunamaz.

Seçici Kurul, gerek gördüğü takdirde 3 adet ödül ve 2 adet mansiyon ödülün dışında da ödül ya da belge verebilir.

Yarışma Takvimi
Son Teslim Tarihi:
27 Şubat 2009
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 10 Mart 2009
Sonuçların Açıklanması: 13 Mart 2009
Ödül Töreni-Sergi Açılışı: 06 Nisan 2009

Ödül töreni, Sinan Günleri Etkinlikleri içerisinde, 06 Nisan 2009 günü saat 19.00''da Kayseri Hilton Balo Salonu''nda yapılacaktır.

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren Mimarlar Odası Kayseri Şubesi internet sitesi www.kaymimod.org aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Ödüller
Birincilik Ödülü:
3.000 TL
İkincilik Ödülü: 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL
1.Mansiyon: 1.000 TL
2.Mansiyon: 1.000 TL

Seçici Kurul
- Burak Asiliskender, Y. Mimar Dr. (YTU)
- Yeşim Alemdar, Y. Mimar (ODTU)
- Hakan Mahiroğlu, Mimar (ITU)
- Murat Germen, Kent Plancısı (ITU)
- Alidost Ertuğrul, Y. Mimar (YTU)
- Pembegül Selman, Mimar (ITU)
- Hakan Özkan, Mimar (GU)

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
- Eda Velibaşoğlu, Y. Mimar (ITU)
- Rıza Gengeç, Mimar (KTU)

Raportörler
- Güntülü Gündoğ, Y. Mimar (EU)
- Hikmet Eldek, Y. Mimar (EU)
- Seven Yücel, Y. Mimar (EU)

Sergileme
Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan afişler 06 - 09 Nisan 2009 Sinan Günleri etkinlikleri çerçevesinde sergilenecektir.

Sinan Etkinlikleri 2009 Organizasyon Komitesi
- Burak Asiliskender
- Hikmet Eldek
- Güntülü Gündoğ
- Seven Yücel
- Eda Velibaşoğlu

Konuyla İlgili Linkler
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.