Yarışmalar

"Enginlere Sığmam Tasarım" İstikbal Ulusal Tekstil Desenleri Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 18 Aralık 2008
İletişim
Adres: İstikbal Mob. San. Ve Ticaret A.Ş. / Ulusal Tekstil Desenleri Yarışması Sekretaryası 1.OSB 8. Cadde No.60 38070 Kayseri
Telefon: 0352 322 01 01
Faks: 0352 322 01 13
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.enginleresigmamtasa...


İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(kısaca İstikbal), BOYTEKS Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(kısaca BOYTEKS) ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Tekstil ve Moda Tasarımı, Resim, Grafik, Baskı Sanatları, Geleneksel Sanatlar ve Seramik Bölümlerinde eğitim görmekte olanlar ile yeni mezun olmuş genç tasarımcıların vizyonlarını geliştirmeye ve tasarımlarının tekstil sanayisiyle buluşturulmasına, böylelikle ülkemizin tekstil sanayinde moda oluşturabilecek, yaratıcı tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağlamayı hedefleyen bir yarışma düzenliyor.

Amaç
1. Ulusal ve uluslararası pazara sunulabilecek özgün Türk tasarımları ortaya çıkarmak
2. Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal yaratıcılığını geliştirmek
3. Tekstil sektöründe "tasarımcı" kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak
4. Üniversite-Sanayi işbirliğine katkıda bulunmak
5. Geleceğin tasarımcı adaylarını tekstil endüstrisi ile buluşturmak ve bu alandaki başarılı gençlerin ödüllendirilmesini sağlamak
6. Kalifiye üniversite gençliğini istihdam etmek

Yarışmanın Konusu
Bu yarışma günlük yaşamda kullandığımız mobilya sektörü tekstil ürünleri ile iç mekânlarda kullanılabilecek tekstil ürünlerinin (döşemelik kumaş, yatak yüzü kumaşı, iç mekân tekstil aksesuarları vb ürünlerin) desenlerini tasarlamaya yönelik düzenlenmektedir.

Genel Koşullar
Yarışmaya, yarışma duyurusunun yapıldığı tarihte Türkiye''de Tekstil ve Moda Tasarımı, Resim, Grafik, Baskı Sanatları, Geleneksel Sanatlar ve Seramik Bölümlerinde eğitim görmekte olan lisans ve lisansüstü öğrencileri ile 2008 yılında mezun olmuş sanatçılar katılabilirler. Katılımcıların öğrenci olduklarını veya yeni mezun olduklarını öğrenci işleri tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış öğrenci veya mezun belgeleri ile belgelemeleri gerekmektedir.

Tasarımlar; özgün desen olarak hazırlanmalı ve tasarımların üzerlerine rumuz ve kategori dışında hiçbir şekilde isim ve benzeri işaretler yazılmamalıdır. 3. Tasarımlar daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen tasarımlar yarışma dışı bırakılır. Tasarımın yarışmada derece kazanmasından sonra benzer ya da alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde verilen ödül ve derece geri alınır. Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu nedenle İstikbal A.Ş. ve/veya BOYTEKS A.Ş.''nin uğramış olduğu maddi ve/veya manevi her türlü zarardan yarışmacı sorumludur.

Teknik koşullara uygun olmayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ödül kazanan yapıtların uygulanması durumunda tasarım sahiplerine ayrıca bir ücret ödenmez. Ödül kazanan tasarımların telif hakları İstikbal A.Ş.''ye ve BOYTEKS A.Ş.''ye devredilmiş sayılır.

Ödül kazanamayan yapıtlardan yarışmayı düzenleyen firmalar tarafından uygun görülenler, eser sahiplerinin de kabul etmesi halinde pazarlık esasına göre tasarım ücreti ödemek suretiyle satın alınacaktır.

Ödül kazanamayan ancak bir başka firma tarafından talep edilen tasarımların öncelik hakkı, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren üç ay süresince, İstikbal A.Ş. ve BOYTEKS A.Ş.''ye aittir. İstikbal A.Ş. veya BOYTEKS A.Ş.''nin tasarımı satın almaması durumunda proje sahibi, tasarımı talep eden diğer firmalar ile anlaşma yapabilir.

İstikbal A.Ş. ve BOYTEKS A.Ş. teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü takdirde, tasarım sahiplerinden tasarım üzerinde değişiklik yapmasını talep edebilir.

Yarışmaya jüri üyeleri, İstikbal A.Ş., BOYTEKS A.Ş. ve hizmet aldığı reklâm ve organizasyon şirketlerinde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamazlar. Katılmaları ve derece almaları halinde ödenen ödül ve dereceleri geri alınır.

Yarışmaya yapıtlarını gönderen katılımcılar iş bu şartnamedeki yarışma koşullarını aynen kabul etmiş sayılırlar.

Teknik Koşullar
1. Tasarımlarda konu, renk ve teknik serbesttir.
2. Tasarımlar, 36x50 cm boyutlarında olup, en az 3 mm'' lik mukavvaya yapıştırılacak, cam ve çerçeve kullanılmayacaktır. A4 boyutlarındaki kopya örnekleri de en az 3 mm'' lik mukavvaya yapıştırılarak orijinal desen ile birlikte teslim edilecektir.
3. Bütün önerilerde bilgisayar kullanımı serbesttir.
4. Tasarımın temel ilkelerini, amacını, tekniğini ve uygulamalarını anlatan en fazla 3 sayfalık bir açıklama, sayfa başlarıma rumuz yazılarak, tasarımla beraber gönderilmelidir.

Tasarımların Teslimi
1. Yarışmacılar, desenlerin sağ arka köşesine ve bunların yapıştırılacağı kartonların sağ arka köşesine silinmeyecek bir kalemle, 6 hanesi rakam ve 3 hanesi harften oluşacak tek kelimelik rumuz yazacaklardır.

2. Katılımcılar katılım formunu, yarışma web sitesinden temin edebilirler.

3. Birden fazla tasarımla katılma halinde, her tasarım için ayrı rumuz ve ayrı katılım formu gönderilmelidir.

4. Katılımcıların öğrenci ya da mezun olduklarını gösteren, Öğrenci İşleri tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi fotokopisi, katılım formu ile birlikte bir zarfa konularak, üzerine sadece rumuz yazılacak ve bu zarf, desen kartonunun arkasına yapıştırılacaktır.

Ödüller
Birincilik Ödülü:
5.000 YTL
İkincilik Ödülü: 3.000 YTL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 YTL
Mansiyon (5 adet): 1000 YTL

Bunun dışında ilk üç dereceye girmeye hak kazanan başarılı tasarımcılar, 22 Nisan 2009 tarihinde İtalya''nın Milano kentinde düzenlenecek S. Internazionela Del Mobile Milano fuarına gönderileceklerdir. Bu öğrencilerin gidiş-dönüş, konaklama v.b. tüm masrafları BOYTEKS A.Ş.''ye ait olacaktır. İlk üçe giren başarılı tasarımcıların yurtdışı fuara gönderilebilmeleri için herhangi bir kurum (Lisansüstü eğitimlerini sürdüren araştırma görevlileri hariç) ya da şirketin çalışanı olmaması ve öğrenci ya da 2008 yılında mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılan bütün yarışmacılar İstikbal A.Ş. ve BOYTEKS A.Ş. ile görüşerek, firmalar tarafından uygun görüldüğü takdirde sürekli veya yarı zamanlı iş bulma ve staj şansına sahiptirler.

Katalog: Ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserler için ayrıca bir katalog hazırlanacaktır.

Yarışma Takvimi
Son Katılım Tarihi: 18 Aralık 2008
Jüri Değerlendirmesi: 23 Aralık 2008
Sonuçların İlanı: 24 Aralık 2008
(Sonuçlar www.enginleresigmamtasarim.org adresinden duyurulacaktır)
Ödül Töreni: 26 Aralık 2008

Tasarımların Sergilenmesi ve İadesi
1. Ödül alan ve/veya sergilenmeye değer görülen desenler, 26 Aralık 2008 tarihinde yapılacak ödül töreninden sonra, İstikbal A.Ş. ve BOYTEKS A.Ş. tarafından düzenlenecek sergilerde yer alabilecektir.

2. Tasarımlarının iade edilmesini isteyen yarışmacılar yarışmanın sonuçlanmasından itibaren üç ay içerisinde İstikbal A.Ş. ve BOYTEKS A.Ş.'' den eserinin iadesini yazılı olarak talep etmelidir. Yarışmanın sonuçlanmasından itibaren üç ay içerisinde bu talepte bulunmayan tasarım sahiplerinin eserlerinden İstikbal A.Ş. ve BOYTEKS A.Ş. sorumlu tutulamaz.

3. Sergilenecek tasarımlar, sergi bitimini takip eden 3 ay boyunca sahiplerine iade edilmeyecektir. Bu tarihin sonunda sahiplerine gönderilmesi iş bu şartnamenin J/2'' deki düzenlemeye uygun olarak sahiplerine posta ile gönderecektir. Postada oluşacak hasarlar ve kayıplardan İstikbal A.Ş. ve BOYTEKS A.Ş. sorumlu değildir. Yarışmanın sonuçlanmasından itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak talep edilmeyen eserlerden İstikbal A.Ş. ve BOYTEKS A.Ş. sorumlu değildir.

4. Katılımcılar yukarıdaki koşulları aynen kabul etmiş sayılırlar.

Seçici Kurul
1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi''nden bir öğretim üyesi
2. Marmara Üniversitesi''nden bir öğretim üyesi
3. Dokuz Eylül Üniversitesi''nden bir öğretim üyesi
4. TOBB Üniversitesi''nden bir öğretim üyesi
5. Dokuz Eylül Üniversitesi''nden bir öğretim üyesi
6. Erciyes Üniversitesi''nden bir öğretim üyesi
7. Profesyonel Bağımsız Tasarımcı
8. İstikbal A.Ş. temsilcisi
9. İstikbal A.Ş. temsilcisi
10. Boyteks A.Ş. temsilcisi
11. Boyteks A.Ş. temsilcisi

Tasarımların Teslim Süresi ve Yeri
Tasarımlar 18 Aralık 2008 saat 17.00''ye kadar Boyteks İstanbul Ofis - Merkez Mahallesi İnönüCad., Kültür Sok., No: 2 Mahmutbey, Bağcılar - İstanbul adresine alıcı Gökmen Kara olarak belirtilerek, postayla, kargoyla veya elden teslim edilecektir. Tasarımlar UPS kargo ile karşı ödemeli olarak öğrencilere masraf olmadan gönderilebilecektir. Zamanında ulaşmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderi tarihinin, teslim günü olan 18 Aralık 2008''i aşmayacak şekilde programlanması yarışma katılımcısının sorumluluğundadır. Gönderi tercihi yüzünden oluşabilecek gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumluluk taşımaz. Postada zarar gören eserlerden yarışmayı düzenleyen kurumlar sorumlu tutulamaz.

Yarışma Koordinatörleri
Yrd.Doç. Gaye Kırlıdökme Belen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Metin Özbek, İstikbal A.Ş. Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Birimi
Metehan Öztoprak, BOYTEKS A.Ş. Teknoloji Geliştirme ve Ar-Ge Birimi
M. Nebi Doğan, BOYTEKS A.Ş. Satış-Pazarlama Birimi

Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.