Yarışmalar

Türkiye''de Çağdaş Mimarlık? Metin Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2009
İletişim
Adres: Mimarlar Derneği 1927 Birlik Mahallesi 14. Sokak ( yeni 406 ) No. 9/B 06610 Çankaya - Ankara
Telefon: 0312 495 06 64
Faks: 0312 495 06 66
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.md1927.org.tr
Mimarlar Derneği 1927, çağdaş Türkiye mimarlığını tanımlayan ve tartışan bir denemeler seçkisi oluşturmak üzere, mimarlık öğrencilerini, günümüz mimarlık ortamı ve üretimi hakkında gözlem ve düşüncelerini paylaşmaya davet ediyor.

Türkiye''de çağdaş mimarlık ortamı ve üretimini değerlendiren düşünsel çerçeveleri, "doğu-batı", "evrensel-bağlamsal", "yerel-küresel" gibi yerleşik kavram çiftleri üzerinden kurgulamak olasıdır. Öte yandan, günümüz mimarlığının sınırlarını ve barındırdığı çeşitliliği farklı bakışlarla yorumlamak ve alternatif düşünsel çerçeveler oluşturmak da olasıdır. Bu çerçeveler, belirtilen kavram çiftlerinin yeniden yorumlanmasının yanı sıra, yeni kavramsal eşleştirmeler, karşılaştırmalar ya da anahtar sözcük/ler ve tema/lar üzerinden de oluşturulabilir.

Türkiye''de Çağdaş Mimarlık? Metin Yarışması, mimarlık öğrencilerinin önerdikleri özgün düşüncelerle günümüz mimarlığını tartıştıkları metinleri görsel malzeme eşliğinde bir araya getirerek, Türkiye''deki çağdaş mimarlık ortamını anlamaya ve değerlendirmeye yönelik katkı sağlamalarını hedeflemektedir.

Başvuru Koşulları
Seçki, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören mimarlık lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

Katılımcıların, çağdaş Türkiye mimarlığı üzerine bir deneme metni ve bu metine referans oluşturan en az bir görsel malzemeyi, aşağıda belirtilen özelliklerde basılı (A4) beş kopya olarak ve CD''ye kayıtlı dijital kopya olarak teslim etmeleri beklenmektedir.

Deneme metni düzyazı formatında, en az 500 ve en çok 1500 kelime olmalıdır. Metin içinde alıntı yapılması durumunda, alıntı yapılan yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve alıntının sayfa numarası parantez içinde gösterilmelidir. Alıntı yapılan ya da alıntı yapılmadan yararlanılan eserlere ait künye bilgileri metnin sonunda "Kaynaklar" başlığı altında verilmelidir.

Metine eşlik etmesi beklenen görsel malzemenin (fotoğraf, çizim, kolaj, resim, grafik tasarım vb.) seçimi ve formatı katılımcıya bırakılmıştır. Katılımcılar kendilerine ait ya da yayınlanmış eserlerden seçecekleri en az bir görsel malzemeyi metin içinde yer alacak şekilde veya katılımcı tarafından belirlenecek boyut ve sunum ortamında (A4 kağıda basılı, fotoğraf baskı, serbest el çizimi vb) teslim etmelidir. Daha önce yayınlanmış eserlerden alınan imajların altında künye bilgisi verilmelidir. Kullanılan görsel malzemenin dijital bir kopyası, 300 dpi çözünürlükte, RGB formatında ve JPEG uzantılı dosya olarak CD ortamında da teslim edilmelidir.

Teslim edilecek eserlerin (deneme metni, görsel malzeme) her sayfasının sağ üst köşesine ve CD üzerine beş harften oluşan bir rumuz yazılacak; katılımcının kimliğini gösteren herhangi bir bilgi (isim, okul vb) yer almayacaktır.

Kapalı bir zarf içinde, eğitim görülen okuldan alınacak resmi öğrenci belgesi ve kimlik-iletişim bilgileri teslim edilecektir. Zarfın üzerine beş harften oluşan katılım rumuzu ve rumuzun yanına katılımcının eğitim düzeyini gösteren L (Lisans) veya YL (Yüksek Lisans) kısaltması yazılacaktır. Kimlik-iletişim bilgileri basılı bir sayfada düzenlenecek ve katılımcının adı-soyadı, telefonu, cep telefonu, e-posta, posta adresi, okumakta olduğu okul ve sınıfı yazılacaktır.

Yarışma için teslim edilecek belge ve dokümanların içine konduğu zarf üzerinde katılımcının kimliğini gösteren herhangi bir bilgi (isim, okul vb) yer almayacaktır. Eserlerin, 20 Şubat 2009 Cuma günü en geç saat 18:00''e kadar "Mimarlar Derneği 1927 Birlik Mahallesi 14. Sokak ( yeni 406 ) No. 9/B 06610 Çankaya, Ankara" adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Değerlendirme
Kurulun değerlendirmesi sonucunda en fazla on deneme seçilecek ve yayına dönüştürülecektir. Toplam 3.000 YTL''lik telif ücreti basılacak denemelerin yazarları arasında paylaştırılacaktır. Ödemeler değerlendirme sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde yapılacaktır. Denemeleri seçilen yazarlara ayrıca Mimarlar Derneği 1927''nin yayınlarından hediye edilecektir.

Seçilen denemeler Mimarlar Derneği 1927''nin yapacağı kurumsal etkinlik ve yayınlarda, referans verilerek kullanılabilecektir.

Yarışma Takvimi
15 Aralık 2008:
Yarışmanın ilanı
20 Şubat 2009, 18:00:
Teslim Tarihi
20 Mart 2009: Sonuçların Açıklanması

Teslimler posta veya kargo yolu ile yapılabileceği gibi, Dernek adresine elden de teslim edilebilir. Posta ve kargo ile yapılacak teslimler, belirtilen teslim tarihi ve saatinde Dernek adresinde olacak şekilde gönderilmelidir.

Değerlendirme Kurulu (soyadına göre alfabetik sırayla)
Nermin Atılkan
Elvan Altan Ergut
Yakup Hazan
İlhan Kesmez
Lale Özgenel

Teslim ve İletişim
Adres: Mimarlar Derneği 1927
"Türkiye''de Çağdaş Mimarlık? Metin Yarışması"
Birlik Mahallesi 14. Sokak (yeni 406) No. 9/B
06610 Çankaya - Ankara

Telefon: 0312 495 06 64 - 65
Faks: 0312 495 06 66
E-posta: [email protected]
Web: http://www.md1927.org.tr

Yarışma Şartnamesi
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.