Yarışmalar

Türkiye Mimarisi? Fotoğraf Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2009
İletişim
Adres: Mimarlar Derneği 1927 Birlik Mahallesi 14. Sokak (yeni 406) No. 9/B 06610 Çankaya, Ankara
Telefon: 0312 495 06 64
Faks: 0312 495 06 66
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.md1927.org.tr
Mimarlar Derneği 1927, Türkiye mimarlığını ve mimarlık ortamını, mimari eser sayılabilecek yapıları, sıradan yapıları ve diğerlerini yorumlara açmak amacıyla "Türkiye Mimarisi?" konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışma, mimarlık ortamını anlamayı ve değerlendirmeyi hedefliyor.

Katılım Koşulları
Fotoğraf çeken, çekmeyi seven tüm amatör fotoğrafçılar yarışmaya kendi eserleriyle katılabilir. Sadece Seçici Kurul Üyeleri ile Mimarlar Derneği 1927''nin görevde bulunan Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakın akrabaları yarışmaya katılamaz.

En fazla 5 eserle katılabileceğiniz yarışmaya göndereceğiniz çalışmalar; renkli ya da siyah beyaz, pozitif ya da negatif film olabilir veya dijital fotoğraf formatında üretilmiş olabilir. Ancak yarışmaya gönderilecek eserlerin daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması gerekir.

"Türkiye Mimarisi? Fotoğraf Yarışması" açısından, fotoğrafların estetik nitelikleri kadar birer belge olma nitelikleri de önemlidir. Dolayısıyla, fotomontaj teknikleri ile yaratılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerinizi fotoğraf kâğıdına bastırınız ve lütfen herhangi başka yüzeye yapıştırmayınız ve çerçevelemeyiniz. Bilgisayar yazıcı çıktısı veya fotokopi yöntemi ile elde edilmiş teslimleri kabul edemiyoruz.

Eserlerinizin kısa kenarı 20 cm''den az, uzun kenarı 40cm''den uzun olmamalı ve çalışmalarınızı 300 dpi çözünürlükte, RGB formatında, JPEG uzantılı dosya olarak teslim etmelisiniz.

Eser(ler)inizin hem basılı halini hem de dijital kopyasını tanımladığımız şekilde teslim etmeniz gerekmektedir.

Seçici Kurul''un değerlendirmesi süresince eser sahiplerinin kimliklerinin gizli kalması önemli olduğu için, kendinize 6 rakamdan oluşan bir rumuz seçiniz. Eğer yarışmaya birden fazla eser ile katılıyorsanız aynı rumuzu kullanarak çalışmalarınıza sıra numarası veriniz (örnek: 123456-4). Rumuzunuzu (var ise sıra numarası ile birlikte) eserlerinizin basılı olanlarında arka yüzde sağ alt köşeye yazınız. Eserlerinizin digital kopyasında ise rumuzunuzu dosya adı olarak kullanınız ve teslim edeceğiniz CD''nin üzerine de rumuzunuzu yazınız.

Ekli katılım formu, Seçici Kurul''un değerlendirmesi tamamlandıktan sonra sizleri tanımamızı, sizlerle iletişim kurmamızı sağlayacağı için lütfen gerekli özeni gösteriniz, formu eksiksiz-okunaklı bir şekilde doldurunuz ve imzalayınız. Katılım formunu kapalı bir zarfa yerleştirip, üzerine sadece rumuzunuzu ve "Türkiye Mimarisi? Fotoğraf Yarışması" başlığını yazınız. Eserlerinizle birlikte bu kimlik zarfını da yarışma sekreterliğine teslim etmeyi unutmayınız.

Eserlerinizi postada-kargoda zarar görmeyecek şekilde paketleyiniz ve paketin üzerine "Türkiye Mimarisi? Fotoğraf Yarışması" başlığını yazınız. Paketin içerisinde fotoğraf(lar)ınızın basılı hali, CD içerisinde digital kopyası ve yukarıda tanımlanan ayrı zarfın içerisinde katılım formunuz olmalı. Eserlerin, 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 18:00''e kadar elimizde olacak şekilde, "Mimarlar Derneği 1927 Birlik Mahallesi 14. Sokak (yeni 406) No. 9/B 06610 Çankaya, Ankara" adresine ulaştırılması beklenmektedir.

Eserler elimize ulaştıktan sonra gerekli hassasiyeti göstereceğiz ancak eserlerin yolculuğu sırasında oluşabilecek hasarlardan lütfen bizi sorumlu tutmayınız.

Ödül: 1.000 YTL (3 adet)

Ayrıca seçilecek 5 eserin sahibine, Mimarlar Derneği 1927 yayınlarından hediye edilecektir.

Değerlendirme, Sonuçların Duyurulması, Ödül Töreni
Seçici Kurul 3 eşit ödül ile birlikte sergilemeye değer bulunan eserleri belirleyecek ve sonuçlar Mimarlar Derneği 1927''nin internet sitesinde duyurulacaktır. Ödüller 27 Mayıs 2009 Çarşamba günü düzenlenecek törende sahiplerine verilecektir.

Yarışma Takvimi
15 Aralık 2008:
Yarışmanın İlanı
15 Nisan 2009, 18:00: Teslim Tarihi
29 Nisan 2009:
Sonuçların Açıklanması
27 Mayıs 2009, 19:30: Ödül Töreni

Seçici Kurul (soyadına göre alfabetik sırayla)
Işık Aksoy
Selda Bancı
Oğuz Bulhaz
Jale N. Erzen
Murat Gürzumar
Doruk Salancı
Melih Uçar

Kullanım Koşulu
Mimarlar Derneği 1927, yarışmaya sunulan eserleri, fotoğrafçı adını belirtmek koşuluyla kurumsal etkinliklerde ve yayınlarda kullanabilir. Bu kullanımlar nedeniyle yarışmacılara ayrıca bir ödeme yapılmaz.

İletişim - Başvuru
Mimarlar Derneği 1927 "Türkiye Mimarisi? Fotoğraf Yarışması"
Birlik Mahallesi 14. Sokak ( yeni 406 ) No. 9/B 06610 Çankaya, Ankara

Tel: 312 495 0664-65
Faks: 312 495 0666
E-posta: [email protected]
Web: http://www.md1927.org.tr

Yarışma Şartnamesi
Yarışma Arşivi
Yayınlanan yarışmaların kategorik olarak listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz kategoriyi listeden seçiniz.