Yarışma Projeleri

TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması

Tarih: Ekim 2006
3. Ödül

Kazananlar: F.Bozkurt Gürsoytrak , Derya Güleç, Hilal Ayaz, Murat Özkan, Serap Altay, Cemre Teomete, M.Selin Hosanlı, Sameh Magdy Omar Khattab, E.Başak Alper, Halit Zengin, Celal Şekerci.

Ana tasarım kriterleri, meclisin özgün tasarım ilkeleri esas alınarak sürdürülmüştür. Yarışma alanındaki yapılarla gramer ve dil olarak uyumlu olmak esas alınmıştır.

Yapı Dikmen Caddesi’nden geriye çekilerek kentsel boşluk yaratırken meclisteki mevcut yapı hareketine uyum sağlamıştır. Meclisim mevcut tasarımındaki taş, yeşil, köprü, kapı yapı, dolu-boş oranı, iç-dış avlular, anıtsallık, anıtsallık, saçaklar, masif ve saydam vb gibi ilkeler dikkate alınarak çağdaş bir dille yorumlanmıştır. Yapı içerisindeki boşluklar ile,iç-dış, doğu-batı arasında görsel yeşilin sürdürüldüğü bir bağ kurulmuştur. Yapı içerisindeki boşluklar aynı zamanda farklı fonksiyonları ayrıştıran ve birleştiren unsurlar olarak kullanılmıştır.

Önemiyle orantılı olarak yüksek ve iç kısımdaki yeşile açılan kütüphane girişi ile kütüphane sosyal alanları(kafe-sergi alanları-toplantı salonu fuayesi)birleştirilerek bu birimlerin birbirini desteklemesi sağlanmıştır. Toplantı salonunun fuayesinden protokol girişi alınarak diğer kullanıcılardan ayrılmıştır. Ayrıca vip(protokol) fuayesi kokteyl vb gibi sosyal etkinlikler için kullanılmıştır.

Kütüphane Genel Okuma Salonu yapının en sakin ve sessiz bir köşesi olan ,korunacak çınar ağacının etrafında konumlandırılmıştır. Bu konumlanma çınar ağacının gelecekteki büyüme oranı göz önüne alınarak yapılmıştır. Çınar etrafında oluşturulan avlu meclisin mevcut iç avlusu ile bütünleştirilerek görsel bir bağ kurulması sağlanmıştır. Kütüphane Genel Okuma Salonu iç işleyişine göre bölümlere ayrılmıştır;birinci katında depolardan gelen kitapların girişinin yapıldığı servis birimi,okuyucu hizmetleri birimi, ve toplu çalışmalar için ayrılan mekanlar yer almıştır.. İkinci katında ise bireysel çalışmaların gerçekleştirileceği,milletvekillerinin kullanacağı özel sessiz köşeler oluşturulmuştur.

Genel Sekreterlik Binası’ndaki farklı işlevler yapı boşlukları ile birbirinden ayrılmıştır. Sosyal birimler(spor salonu,berber vb.gibi)zemin kattaki iç dağılım avlusunda(peyzaj ile zenginleştirilmiş) yer almaktadır. Ve bu avludan yürüyen merdivenler ile yemek birimlerine ,düşey sirkülasyon elemanları ile ofis birimlerine ulaşılmaktadır. Dış kullanıcı yoğunluğundan dolayı bağımsız giriş ve çıkışı olan baştabiplik kısmı ana girişi zemin kattan; servis girişi 1.bodrum kattan sağlanmakta olup gerekli katlar arasındaki ilişki baştabiplik içerisindeki düşey sirkülasyon elemanları ile sağlanmaktadır. Genel Sekreterlik ofis kısmında köşe noktalarda yer alan çekirdekler aracılığı ile ulaşım sağlanmakta ve bu şekilde esnek planlama sağlanmaktadır. Ofis düzeninde çağdaş teknikler kullanılarak geniş açıklıklar geçilmiş ve bu açıklıklar arası esnek planlama anlayışı ile düzenlenmiştir. Bu şekilde gelecekte olan değişikliklere cevap vermek hedeflenmektedir. Zeminde kullanılan yükseltilmiş döşemeler’in içerisindeki müdahale edilebilen elektrik kablolama sistemi ile esneklik sağlanmıştır. Ayrıca asma tavan sistemi ile mekanik sistem desteklenmiştir. Ayrıca ofis kısmındaki iç bahçeler ile doğal hava ve ışık desteği sağlanmış, çay köşeleri ile ofis yaşantısına zenginlik kazandırılmıştır.

Yapıdaki ikinci bodruma servis rampası ile ulaşılmakta ve bu alanda servis avlusu yer almaktadır. Tüm kompleksin yükleme boşaltma,ana servis giriş-çıkışı olarak kullanılmaktadır. Kütüphane Araştırma Merkezi,Arşiv ve Genel Sekreterlik Depo ve Servis alanlarına bodrum katlarda yer alan ve yapı hattı boyunca sürekli olarak devam eden servis koridorundan ulaşılmaktadır.

Yapının Ziyaretçi Kabul Binası’nın peyzaja açılan kuzey kısmında ziyaretçiler karşılanırken,güneyde yer alan ısıtma-soğutma binasına bakan yüzeyde yapı sağırlaştırılmaktadır.

Etaplama:Programın öngördüğü üzere 1.etapta Genel Sekreterlik ve Ziyaretçi Kabul Binası ile Kütüphane Binasının bir kısmı inşa edilecek(Ziyaretçi Kabul Binası İkinci Etapta da inşa edilebilir…),ikinci etapta ise Toplantı Salonu,Kütüphane-Araştırma Merkezi,Arşiv Binası inşa edilecektir.

Dolu-Boş:Arazinin Batı yüzeyinde kullanılan duvar meclisin anıtsallığına paralel olarak dolu-boş oranları ile yapının anıtsal bir etkiye sahip olması sağlanmıştır. Kullanılan taş kaplama malzemesi de bu anıtsallığa katkıda bulunan elemanlardır. Bu duvar sınırlayıcı ,engelleyici,güvenlik kontrolü sağlayan bir eleman olarak kullanılmaktadır. Bütün bu işlevlerin yanında kentsel boşluk yaratarak geriye çekilen taş duvar arazi içerisinde iç ve dış ayrımını sağlamaktadır. Ayrıca batı cephesi boyunca sürekli olan duvar yüzeyindeki otomatik olarak açılıp kapanan deliklerden alınan hava cam çatı yüzeyinden atılarak iç mekanda doğal havanın sirkülasyonu sağlanmıştır.

Yapının doğu cephesinde ise yeşile açılan geniş cam yüzeyler kullanılmış ve geniş saçaklar yardımı ile bu şeffaflığın güneş kontrolü sağlanmıştır.

Kültür: Meclis kompleksi içerisinde eksikliği hissedilen kültürel mekanların meclis yaşantısına katılımı tasarımın ana hedeflerinden biri olmuştur. Ziyaretçilerin yapıya girdikleri nokta Kütüphane Giriş’ine Kafe,Sergi ve Toplantı Salonu vb gibi sosyal alanların buluştuğu bir odak durumundadır.

Yeşil: Arsanın Batı kısmında Dikmen Caddesi boyunca ağaç sırası eklenmiş bu sayede Dikmen Caddesi ile gürültü kontrolü,görsel olarak bir sınır oluşturulmuştur. Ayrıca bu ağaçlar kent için görsel bir yeşil yüzey oluşturmaktadır. Güneyde ekilen ağaçlar yapraklarını döken nitelikte ağaçlardır. Böylelikle yazın gölgeleme amaçlı,kışın ise yapraklarını döken ağaçlar güneş ışığının iç mekana dahil olmasını sağlayacaktır.

Korunacak olan ağaçlar girişte giriş aksını kuvvetlendirici bir unsur olarak,kütüphane kısmında ise kütüphanenin bir elemanı gibi davranmaktadır. Ayrıca giriş aksı boyunca ilerleyen ağaçlar yapıdaki boşluklardan iç mekanda sürekliliği sağlanmakta ve duvarın gerisinde kalan iç alana ulaşmaktadır.

Ulaşım-Trafik: İlkesel olarak meclis yerleşkesinin orijinal ulaşım ağına uyum sağlanmış ve yapının yerleşimi bu ağı kuvvetlendirmiştir. Ziyaretçiler,kuzey kısımdaki peyzaj açısından zengin kısımdan yapı boyunca devam eden ve Genel Sekreterlik Binası ile son bulan yaya aksı ile içeri alınmaktadır. Bu noktadan sonra yapıda bırakılan kapı yapı girişiyle meclis iç avlusuna ya da yaya aksını takip ederek sırası ile Kütüphane Giriş Holü-Toplantı Salonu Vip Girişi-ve Genel Sekreterlik ana dağıtım avlusuna ulaşmaktadırlar. Çıkışta ise Ziyaretçi Kabul Binası dış yüzeyinde bulunan kısımdan kart iadesi ayaparak peyzajla zenginleştirilmiş yaya yolunu takip ederek Nizamiye Girişi olarak kullanılan binadan yapıyı terk edeceklerdir.

Meclis çalışanları korunacak olan Nizamiye Binası’nda oluşturulacak olan girişi kullanacaklardır. Bu girişi araç girişini rahatlatmak amacıyla cepler yapılmış,Dikmen Caddesinden yapıya ters yönden gelen araçlar için girişi düzenlemek amacıyla Maliye Bakanlığı önünde bulunan kavşak yeniden düzenlenmiştir.

Peyzaj: Yeni yapılacak Genel Sekreterlik Binasının peyzaj düzenlemesinin, mevcut meclis bahçesine uygun olarak planlanması öngörülmüştür. Planlama esnasında, bahçenin bütününe ve yeni yapılacak bina ile uyumuna dikkat edilmiştir. Sade, yeşilin farklı tonları ile hareketlendirilmiş, binanın amacına uygun bir peyzaj planlanması öngörülmüştür. Ayrıca yeni yapılacak peyzaj projesinde mevcut mimari ve peyzaj projesinin planlama ilkelerine uyulacaktır. Peyzaj projeleri oluşturulurken ilk proje müellifinin görüş ve önerilerinin de dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.
Ankara’nın en önemli yeşil kuşağı olan, Dikmen kavşağından başlayıp Güven Park’a kadar devam eden yeşil aksın korunmasına dikkat edilmiş ve planlamamızla bu aksın devamı sağlanmıştır. Planlamamızda kullanılacak bitkisel materyal Meclis Bahçesi’nin karakterine uygun olacaktır.

Dikmen Nizamiye kapısı ile yeni planlanan binayı bağlayan ve ziyaretçilerin kullanacağı yolun iki tarafına büyük gölge ağaçları dikilmesi uygun görülmüştür. Yeşil bir koridor oluşturan bu yolun iki tarafında ise gölgede yetişebilen çiçeklerle oluşturulmuş ve çalılarla bütünleşen çiçek parterleri düşünülmüştür.

Yeni Binanın doğu cephesinde ise alan kullanıcılarının faydalanabileceği, kentsel peyzaj alanı öngörülmüştür. Simetrik olarak planlanan bu alanda, durgun su yüzeyleri ile bütünleşmiş gölgeli oturma ve dinlenme mekanları oluşturulmuştur.
Planlama ilkelerimizden biri de bahçede bulunan mevcut ağaçların mutlak sürekle korunmasıdır. Bina ve yolların düzenlenmesi bu ilke doğrultusunda yapılmıştır. Fakat inşaat esnasında da bu ağaçların korunması gerekmektedir. İnşaat sırasında ağaçların zarar görmemesi için de uygun tekniklerle mevcut ağaçlar özel korumaya alınacak ve zarar görmeleri engellenecektir. Bununla birlikte mevcut bitki örtüsünde ömrünü doldurmuş, hastalıklı, kurumuş ağaç ve çalılar tespit edilecek, yeni peyzaj bitkisel projeleri bu doğrultuda hazırlanacaktır.

Binanın batı cephesinde ise mevcut yol kotu nedeni ile oluşan kot farkları formal şevler ile çözülecektir. Mevcut ağaçların kotlarına göre şekillendirilecek bu şevler, çim olacaktır.

Peyzaj sert zemin malzemeleri, mevcut düzenlemede kullanılan ve bunlara uygun malzemelerden seçilmiştir. Taşıt yolları için doğal küp taş döşeme, yaya yolları içinde ana malzeme olarak andezit taşı öngörülmüştür. Andezit, Meclis Bahçesinin mevcut ana döşeme malzemesi olması nedeni ile uygun görülmüştür.

Bahçenin Bina ile bütünlük sağlamasına dikkat edilmiş ve özellikle bahçenin bina içinde devamı da sağlanmıştır. Binanın girişi de peyzaj alanları ile zenginleştirilmiştir. Mekanla orantılı insan boyunu geçmeyen, ana kapıya yakın olması nedeni ile hava sirkülasyonuna toleranslı iç mekan bitkileri ile düzenleme yapılacaktır. Zemin katta ayrıca yeşile ayrılan alanlarda bulunmaktadır. Bu mekanlar doğrudan ışık almaktadır. Kullanılacak iç mekan bitkileri, mekanda ki ışık miktarına uygun, bakımı kolay, dekoratif bitkilerden seçilecektir. Ayrıca duvarlarda askıda bitki setleri oluşturulacak, bu setlere yere doğru sarkan bitkiler dikilecektir.

TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.