Yarışma Projeleri

TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması

Tarih: Ekim 2006
1. Ödül

Kazananlar: Cem Açıkkol, Kaan Özer, Hatice Üsküdar Özer, Bolkar Açıkkol, Aydın Ali Kayahan, Mehmet Üstündağ, Yaprak Yeğenağa, Mithat Tekin.

Yarışmanın amacı, TBMM yerleşkesi içerisinde, mevcut genel sekreterlik binasının da içinde olduğu, yarışma alanında, birbirlerinden bağımsız çalışan üç farklı işlevi yüklenecek yapılardan oluşacak bir kompleksin tasarımıdır.

Birinci etapta, mevcut sekreterlik binasına dokunmadan, yeni genel sekreterlik binasını inşa etmek, taşınma eylemi bittikten sonra binayı yıkarak, 2. etap olan kütüphane, araştırma merkezi ve arşiv binasını inşa etmek, tasarım stratejimizin esasını oluşturmaktadır. Ziyaretçi kabul binası, idarenin isteği doğrultusunda, 1. veya 2. etap da yapılabilir.

Korunması istenen ağaçlara dokunmadan, yeni nizamiyenin önünde oluşturulan DIŞ AVLU (giriş avlusu) , yeni genel sekreterlik binası içinde oluşturulan İÇ AVLU ve TBMM yerleşkesi, meclis ziyaretçi yaklaşım ana aksı ile bağlanarak, dış mekanların sürekliliği sağlanmıştır. Yapıların ana giriş ve çıkışları bu ana aks üzerinde tasarlanmıştır. Genel sekreterlik binasına 904.00 kotundan girilmekte, 900.00 kotunda işe, iç avludan da girilen (personel girişi) bir alt zemin kat planlanmıştır. Bu iki katı bağlayan İÇ SOKAK, giriş holünden güneye doğru uzanarak, yapının omurgasını oluşturmaktadır.

Sosyal hizmetler ve personel eğitim müdürlüğü içerisinde yer alan programlar, alt zemin katta, iç sokak boyunca yerleştirilmiştir. Yoğun insan sirkülasyonu altında kalacak olan sokak, her iki ucundan avluya ve meclis parkına açılmaktadır. Sokak, üzerinde oluşturulan galeri boşlukları ile diğer katlara akmakta, şeffaf tavanı ile gün boyu, doğal ışıktan yararlanarak, enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktadır. Yapının etkileyici iç mekan atmosferini, sokak üzerinde oluşturulan bu atrium sağlamaktadır.

Program gereği bağımsız çalışan baştabiblik ise, yapının batı bloğunda, zemin ve alt zemin katlara yerleştirilmiş, giriş kapısı tamamen ayrılarak, dış ve iç avluların birleştiği noktadan verilmiştir.

Kütüphane, araştırma merkezi ve arşiv binası, meclis ziyaretçi ana aksı boyunca yerleştirilmiştir. Giriş holü TBMM’nin görkemini yansıtacak özellikte, gene bu aks üzerinde planlanmıştır. Birbiri üzerine kayan, üzerinde okuma salonlarının yer aldığı döşeme plakları, son katta çelik tonoz ile örtülmektedir. Bu örtü altında oluşturulan kütüphane ana mekanının son derece heyecan verici ve etkileyici olması gerektiğini düşünmekteyiz. Kütüphane programı içinde yer alan, toplantı salonu, sergi alanı ve kafeterya gibi sosyal alanlar, dış avlu kotunda (900.00) yer alan alt zemin katta planlanmıştır. Böylece kütüphane işleyişini etkilemeden, dış avludan girilerek, bağımsız çalışmasına imkan tanınmıştır.

Ziyaretçi kabul binası olması gereken yerdedir. Dikmen nizamiyesinden geçilerek, en kısa mesafeden ulaşılmakta, iç eylemler tamamlandıktan sonra, meclis ziyaretçi yaklaşımı ana aksına çıkılmaktadır. Ziyaretçilerin dağılımı bu aks üzerinden olmaktadır. Ziyaretçi çıkışı ise, bina içine girmeden çıkış rampası ile doğrudan sağlanmaktadır.

Bodrum kat kotunda her üç bina birbirine bağlanmaktadır. Verilen programın çok yüklü olması sebebi ile, 3 adet bodrum kata gereksinim duyulmuştur. Kapalı otopark genel sekreterlik binası altında, arşiv ve kitap depoları ise kütüphane binası altında planlanmıştır. Her katta depo ve arşivlerin servis avlu ve girişleri tasarlanarak, araç yaklaşımı sağlanmıştır.

Yangın emniyeti ve güvenliği, üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında gelmektedir. Yangın merdiven, asansör ve çıkış kapıları yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmıştır. Kitap depo ve arşivler yaklaşık 300 m2 büyüklüğünde bölümler halinde tasarlanarak, yangın sirayeti önlenmiştir. Ayrıca bölümler arasında otomatik, yangına dayanıklı, yalıtımlı kapı sistemleri planlanacaktır.

Yapının inşaat sistemi betonarme karkastır. Toplantı salonları ve kütüphane üst örtüsü, geniş açıklık sebebi ile çelik strüktür olarak tasarlanmıştır. Bodrum katlar ve alt zemin tavan döşemeleri kiriş plak (kaset), diğer katlar ise mantar döşeme olarak imal edilecektir. Kütüphane bodrum katlarında yoğun kitap depo ve arşiv ağırlıkları nedeni ile aks açıklıkları 4.20 cm x4.20 cm olarak hesaplanmıştır.

Dilatasyon derzleri betonarme tavan kalıp planında gösterilmiş olup, 1 bodrum kat planında mevcut sekreterlik binası izdüşümü belirtilerek, dilatasyon ayırımı belirtilmiştir.

TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
TBMM Yapı Kompleksi Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.