Yarışma Projeleri

Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Tarih: Kasım 2006
2. Ödül

Kazananlar: Recep Esengil, Zeynep Esengil.

Belediyeler çoğu zaman siyasi partilerin politik güçlerinin simgesi olarak algılanmaktadır.

Bu algılanma belediye yapılarının tasarımına “Belediye Sarayları’’ şeklinde yansımaktadır. Oysa belediyeler “Yerel demokrasinin simgeleri” dir. Halkın oylarıyla halka hizmet amacıyla işlevlendirilmiş kurumlardır. Çağdaş yerel yönetimlerde hizmet tanımı da değişmiş, belediyeler merkezi hükümetlerin yerel temsilcileri olmaktan öte “Halkın Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif taleplerinin karşılandığı merkezler’’olmuştur.

Planlamamızda ana ilke olarak bu yaklaşım esas alınmıştır. Belediye yapısının tasarlanacağı alan “Kent çekirdeği” olarak düşünülmüştür. Aynı ilk çağlardan beri törenlerin, ziyafetlerin, şenliklerin, oyunların vb. yapıldığı, daha sonraki dönemlerde halkın; kendisini özgürce ifade ettiği “Kentli buluşma noktası” da olan “Forum” ve bu forum etrafında tasarlanan “Yerel Yönetim Yapısı”.

“Kent çekirdeği” kuzeydoğuda bulunan “Geleneksel Varsak Kasabası”ndan, güneyde yoğun toplu konut inşaatlarıyla hızla büyüyen “Yeni Varsak Kenti” inden, kuzeybatıda imar planında “Kent Merkezi” olarak önerilen , güneydoğuda ise mevcut spor alanın yeniden düzenlenmesiyle görsel aktiviteden çok eylemsel sporların yapılabileceği ‘Gençlik ve Spor Alanı”ndan’ yaklaşımın odak noktasıdır. Bu odak noktasına ulaşan 4 ana aks yarı açık yaya yolu ile güçlendirilmiştir.

Başkanlık girişinin ayrı olarak tasarlanması “Otoriter Başkan”a tanınmış özel hak değil “Yerel Demokrasinin Simgesi” olarak seçilmiştir. Bu nedenle başkanlık girişi yarı saydam cam kütle olarak günün 24 saati algılanacak “Varsak Kent Simgesi”dir. Bu merdiven ayrıca yangın kaçışı olarak kullanılacaktır.

İhtiyaç programında belirlenen birimlerin yapı içinde yerleşimlerinde halkın yoğun olarak kullanıldığı alanlara kolay ulaşılabilir olması esas alınmıştır. Bu bağlamda 24 saat hizmet vermesi gereken zabıta müdürlüğü giriş ve çıkışları ana girişten ayrı tutulmuştur. Çok amaçlı salon/salonlar olarak kullanılması istenen meclis salonu da güvenliği aksatmayacak şekilde gece kullanımına açıktır.

Belediyeler halkın kendilerine hizmet için seçtikleri yönetimler olduğu kadar bu yönetimlerin yine halk tarafından denetlendiği kuruluşlardır. Denetimin ilk şartı “Şeffaflık” olmalıdır. Özellikle iç mekanlarda bu ilke önemli bir tasarım kriteri olarak kabul edilmiştir. Şeffaflık dış mekana da yansıtılmış ancak tüm yapıda “tek düzelik” yaratacağı için giriş ve 2. katlarda farklı (tercihen ahşap kaplama) malzeme kullanımına karar verilmiştir.

Bölge yüksek ve yoğun yapı kitlelerinden oluşmaktadır. İmar planları ve yönetmelikleri yapı yoğunluğunun gelecekte daha da artacağını ortaya koymaktadır. Bu yapılaşma başta görsel olmak üzere Varsak’ı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle tasarımda kütleler arasında oluşturulan boşluklar, ve bu boşluklardan yaratılan teraslar ile çatı bahçeleri tasarlanmıştır. Çatı bahçeleri belediyesi binası ile yoğun yapı kitleleri arasında görsel geçiş alanları olacak arakesit olarak düşünülmüştür.


Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.