Yarışma Projeleri

Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Tarih: Kasım 2006
1. Mansiyon

Kazananlar: Mehmet Akış, Hatice Ece Acar, Özkan Gülağaç.

Belediye hizmet binasının konumlandığı alanın kuzeyinde büyük bir yeşil dokuya sahip olan mezarlık, doğusunda Süleyman Demirel Bulvarı, batı ve güney kısmında yapısal gelişim alanları mevcuttur. Güney doğusunda büyük bir futbol sahası bulunmaktadır. Arsa içerisinde tarihi bir sarnıç ve mevcut bir bitkisel doku yer almaktadır. Ayrıca arsa 148 adada bulunan 2 ve 3 nolu parselin farklı kurumların mülkiyetinde olmasından dolayı iki aşamalı olarak değerlendirilmektedir. Konut yerleşim alanlarının güney ve batı yönlerinde gelişmesi, Antalya şehir merkezi ile bağlantının Süleyman Demirel Bulvarından sağlanması, mevcut bitkisel dokunun arsa içinde dağınık halde bulunması, tarihi sarnıç/kuyunun batı yönünde olması ve 15 metrelik yaklaşım mesafesi tasarım yaklaşımlarını sınırlandıran etkenlerdir.

Bu verilerin ışığı altında yapı, programın bütün öğelerini içinde barındıran güney kuzey aksında ve çevresiyle birebir ilişki kuran bir konumda planlanmıştır. Varsak Belediyesi Hizmet binası tek bir kütle halinde dışa kapalı bir yapı değil, farklı perspektiflere olanak veren parçalı bir yapıda ele alınmıştır. Kentlinin kullanacağı kamuya açık mekânlar yaratmak temel ilkedir. Bu doğrultuda kütlelerin oluşturduğu açılar tamamen kente yönelik bir daveti simgelemektedir.

1. etap olarak 2 nolu parsel üzerinde tasarlanan belediye hizmet binası kendi içinde bir bütünlük oluşturabileceği gibi 3 nolu parselin de belediye mülkiyetine geçmesiyle uygulanacak ikinci etap bölgenin güneyi ile olan bağlantıyı tamamlayacaktır.

Antalya’nın iklimsel özellikleri de Belediye hizmet binası tasarımının biçimlenmesinde etkili olmuştur. Tasarım gölgelikli dış mekânlar, güneş ve yağmurdan korunmuş yaya alanları, doğal hava akımı sağlamaya olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Arazi optimum kullanılarak yapı çevresinde kullanışlı bir kent meydanı ve nitelikli peyzaj alanları oluşturulmuştur.

Mekansal kurgu zaman içinde değişecek personel sayısı ve organizasyon yapılarına uyum sağlayabilecek esnek mekansal düzenlemelere olanak sağlamaktadır.

Belediye Hizmet Binası 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm girişi kuzey cephesinden olan başkanlık bölümüdür. Bu bölümün içeride binanın diğer kısımları ile bağlantısı mevcuttur. İkinci bölüm müdürlüklerin bulunduğu yapının güney koludur. Üçüncü bölüm ise zemin katında Zabıta Müdürlüğü, üst katında ise Meclis Salonu bulunan kütledir. Meclis salonu ile bağlantı 12.00 kodunda bulunan ve belediyenin geneline de hizmet verebilecek kapasitedeki fuaye ve kafeterya bölümüyle sağlanmaktadır. Arazinin güneyinde yer alan tarihi sarnıç/kuyu ile irtibat maksimum düzeyde sağlanmıştır. Tüm koridorlar ile bekleme alanları, açık teraslar, yarı açık dinlenme alanları ve zemin katta bulunan büfe ile bu bağlantı güçlendirilmiştir. Tarihi sarnıç/kuyu restore edilerek kültürel bir öğe haline getirilecektir.

Belediye avlusu şeklinde tasarlanan iç mekan arazinin batısında yer alan araç trafiğine kapatılmış sokağa daha iyi bir alternatif olduğundan söz konusu sokağa araç alınması önerilmektedir.

Tüm bunların sonucunda yapı, çevresiyle uyum içinde, tarihe ve doğaya saygılı, halkın rahatça kullanabileceği, sosyal ve kültürel yönü olan, kendine ait bir sokağı olan, ulaşımı kolay ve yerine özgün bir tasarımdır.

Belediye hizmet binası arazisindeki mevcut yeşil doku ve mevcut tarihi sarnıç/kuyu korunmuştur. Yapılacak peyzaj çalışmaları bu koruma üzerinde gerçekleştirilecektir. Tarihi sarnıç restore edilerek bulunduğu ortama kültürel bir anlam katması beklenmektedir. Mevcut ağaçlar tasarlanan yapıyla bütünleştirilerek pozitif perspektifler sunması planlanmaktadır. Kent mobilyası olarak belediye avlusu içinde oturma yerleri düzenlenmiştir. Antalya’nın iklimi göz önünde bulundurulduğunda örtülerle korunmuş yarı açık mekanlar oluşturulmuştur. Yüksek ağaçların altlarındaki alanlarda gölgeli mekanlar olacağından kent mobilyaları bu alanlarda konumlandırılmıştır. Yeşil doku tasarımı destekler nitelikte kullanılmıştır.

Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.