Yarışma Projeleri

Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması

Tarih: Eylül 2007
2. Satınalma


Mimarlar: B. Gönül Tavman (ADMMA), Esin Boyacıoğlu (ADMMA), Dilek Berberoğlu (DÜ)
Yardımcılar: Şeyda Akkan, Elif Zilan, Nur Durmaz, Çiğdem Yılman, Elif Gök

Tasarımın çıkış noktasını, yapı kompleksinin içerdiği çok farklı işlevlere rağmen bir bütün olarak çalışabilmesi ve dinamik bir biçim diline sahip olması oluşturmuştur.

Alışılmamış en ve boy oranlarına sahip olan arsada yapı, arsa sınırları ve varolan ağaç dizileri göz önüne alınarak yerleştirilmiştir. Farklı kullanım gereksinimleri dikkate alınarak, açık mekanlar Eskişehir Ankara karayolu tarafında açık sergi ve kamusal alan olarak düzenlenmiş ve Eskişehir’in kentsel yaşamına sosyal buluşmalarda, festival, şenlik gibi açık hava etkinliklerinde kullanılma potansiyeli taşıması hedeflenmiştir. Arsanın kuzey yönündeki açık mekanlar ise, doğal topoğrafyanın katkısı ile gürültü kirliliğinden uzak, sulama kanalının doğal peyzaja katkısı göz önüne alınarak spor ve dinlenme amaçlı olarak yeşil ve dingin bir tasarım anlayışı ile yorumlanmıştır.

Fuar binası ile Hizmet binası, aralarından geçen, Eskişehir Ankara karayoluna dik olarak tasarlanan bir alle ile birbirlerinden ayrılmış, bu alle aynı zamanda kamusal olanla kuzey yönündeki yeşil alanı birbirine bağlamıştır. Hizmet Yapısı ve Fuar yapısını üst kotta birbirine bağlayan köprü - yapı ise, aynı zamanda giriş noktalarının üzerinde saçak görevi görmüştür. Bu köprü yapı Hizmet binası önünde bir arkada dönüşerek, yapının kendi açık alan mekanını oluşturmuştur.

Yapı kompleksinin sosyal işlevlerinin yeraldığı baza ise önünde oluşturulan dingin, yeşil alanına açılmıştır. Bu baza yapı Eskişehir Ankara ulaşım yolu yönünde arsanın doğal topoğrafyasına uygun olarak 803 eğrisi ile buluşturulmuş ve Eskişehir kentinin endüstriyel tarihinde önemli yeri olan tuğla – kiremit üretimi geleneğinden yola çıkılarak, bu malzeme ile kaplanması öngörülmüştür. Bu malzeme yapının büyük bir bölümünde baza ve zemin malzemesi olarak ve iç mekanda yangın merdiven kulelerinde simgesel bir değer olarak ele alınmıştır.

Fuar alanında otopark kullanımın yoğunluğu göz önüne alınarak, bu alana yakın bölgede otopark sayısını arttıran bir düzenleme öngörülmüş, doğal topoğrafyadan yararlanarak açık fuar alanı bu kottan koparılmıştır. Otopark düzlemi ile açık fuar plazasını bağlayan yeşil – merdiven – rampa düzenlemesi, otopark ile fuar alanını birbirine bağlarken görsel olarak ayırmıştır.

Hizmet binasının arsanın merkezine yakın bir noktada konumlanması tasarımda alınan önemli bir karardır. Bu konum ile hizmet binası yapı kompleksinin nabzını tutarken diğer taraftanda Eskişehir Ankara karayolu yönünden algılanır bir noktada tasarlanmıştır. Hizmet binasında oluşturulan atrium, tüm kot ve mekanların birbiri ile görsel olarak ilişki kurmasını sağlayan bir boşluk olarak tasarlanmıştır. Meclis toplantı salonu ise bu bölümün önemli bir mimari elemanı olarak biçimsel dile katkıda bulunmuştur. Meclis toplantı salonunun konumu ve sağır olarak tasarlanması ile atrium batı yönünde ısı ve ışık açısından kontrol altına alınmıştır.

Fuar yapısı iki ayrı salon olarak etaplı bir inşaata olanak verecek biçimde tasarlanmış, iki sergi binasının ilişkisi rampalarla sürekli kılınmıştır. Rampalar sergi mekanlarında sergilenen objelerin farklı kotlardan algılanmasına olanak sağlamıştır. Rampalar sergi salonlarını bağlamanın yanısıra arsadaki kotları da birbirine bağlayan elemanlar olarak kullanılmışlar ve özellikle Eskişehir Ankara yolu yönünde bir yapı yüzü olarak tasarlanan rampa yapı dilinin de etkin elemanı olarak kullanılmıştır. + 7.00 kotunda yer alan kafe mekanı rampa dış kabuğun hemen yanında tasarlanan ispanyol merdiveni ile dış mekan ile ilişkilendirilmiştir.

Sosyal tesisler ise ayrı bir yapı olarak düşünülmemiş, tersine doğal kotlar yardımı ve otoparkların arsanın uzun kenarında konumlanmasının verdiği olanak ile alt zemin olarak çözülmüştür. Kapalı yüzme havuzu ve ona bağlı birimler – 8.00 kotunda tamamen bu işleve ait bir zemine oturtulmuş, Hizmet bloğunun büro birimleri yapının açılı konumlanması sayesinde yeşile ile görsel ilişki kurmuştur. oluşturulan yeşil alanla görsel ilişki kurarken, yapı açık yüzme havuzu ve yeşil peyzaj ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. Alt zeminde farklı işlevlerin yapıya girişleri ise bağımsız olarak tasarlanmıştır.

Fuar Binasında sergilenebilecek olası ağır objeler düşünülerek bu yapıların alt kotunda bodrum kullanımından kaçınılmıştır.

Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Eskişehir Ticaret Odası Hizmet Binası, Fuar - Sergi ve Kongre Merkezi, Sosyal Tesisleri Ulusal Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.