Yarışma Projeleri

Maltepe - Dragos Sanayi Alanları Davetli Mimari Proje Yarışması

Tarih: Ocak 2009
Ana Sayfa
Maltepe - Dragos Sanayi Alanları Davetli Mimari Proje Yarışması, sanayi alanı olarak etkinliğini kaybetmiş, ancak merkezi konumu sayesinde yüksek potansiyel barındıran proje alanında, mevcut planda belirtilen kararlar doğrultusunda; ticaret, kültür ve turizm ağırlıklı, uygulanabilir bir kentsel yerel merkezin yaratılması için kentsel tasarım projesinin elde edilmesi amacıyla 2008 yılında düzenlendi.

Tasarlanacak kentsel merkezin, depremsellik bakımdan sağlıklı ve güvenlikli, ekonomik ve ekolojik bakımdan sürdürülebilir, çağdaş yaşam kalitesine sahip, kimlikli, çevreye duyarlı ve öncelikle yakın çevresinde yaşayan nüfusa hizmet etmesi bekleniyordu.

Maltepe - Dragos Sanayi Alanları Kentsel Tasarım Projesi, 14 Şubat 2009 tarihinde Tabanlıoğlu Mimarlık ve Tago Mimarlık''ın sunumları ve ardından Değerlendirme Kurulu çalışmaları ile sonuçlandı. Değerlendirme Kurulu oy çokluğu ile Tago Mimarlık tarafından hazırlanan projeyi seçti.

Proje Alanının KonumuProje, İstanbul metropoliteni, Anadolu yakasında, Maltepe ilçe sınırları içersinde yer alan toplam 31,4 hektarlık alanı kapsıyor. Alanının kuzeybatısında Ziya Gökalp Caddesi ve konut alanları, kuzeydoğusunda TCDD İşletmeleri''ne ait mevcut Doğu Banliyö Hattı (Marmaray) ve yanında minibüs yolu, güneydoğusunda Bülbül Deresi, "Dragos Tepesi" konut yerleşim alanları, batısında da kıyı dolgusu üzerindeki kullanım alanları, sahil yolu ve Marmara Denizi bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 16.04.2005 onanlı (2008''de revize edilen) ,"1/5000 Ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Nazım İmar Planı" bulunuyor. Bu planda, "fiziksel ve görsel açıdan kirlilik yaratan sanayi alanlarının desantralize edilmesi, yapılaşmış ve yapılaşmakta olan kentsel alanlardaki donatıların arttırılarak kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekliliği" vurgulanıyor.

Bölge mülk sahipleri, planlama sürecine katkıları yerel yönetimce istendiğinde, bir araya gelerek "İstanbul Maltepe Yalı Mahallesi Kentsel Yenileme Derneği" çatısı altında bir sivil toplum kuruluşunu oluşturdu. Derneğin öncelikli amacı, Türkiye''de ve İstanbul''da bir ilk olacak şekilde, sürdürülebilir / uygulanabilir bir proje oluşumunun içerisinde aktif olarak yer alarak, çalışmaları kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Bu amaçla dernek tarafından çoklu senaryolar içeren bir "en iyi arazi kullanımı" çalışması yaptırılmış ve bu çalışma, projenin Design Brief''ine de eklenmiş. Ayrıca Dernek tarafından atanan üyeler Danışma Kurulu''nda da yer almış ve Design Brief''in oluşmasında yerel yönetim ve uzmanlarla birlikte katkıda bulunmuşlar.

Ulusal davetli mimarların belirlenmesi sürecinde, Danışma Kurulu çalışmalarında ilk önce aday adayları ve daha sonra da aday belirlenmesi yapılmış ve seçilen adaylara Design Brief gönderildi.

Bu doğrultuda 6 ulusal mimari ofisten proje teklifi alındı:

Boran Ekinci Mimarlık & Dalokay Mimarlık
Cafer Bozkurt Mimarlık Ltd. Şti.
Çamoğlu Mimarlık & Dekorasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Swanke Hayden Connell Mimarlık AŞ
Tabanlıoğlu Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Tago Mimarlık

Sunumlar 27 Aralık 2008 tarihinde, Değerlendirme Kurulu''nun yanı sıra tüm Danışma Kurulu Üyeleri, Dernek Üyeleri ve yöre halkına açık olarak gerçekleştirildi.

Tabanlıoğlu Mimarlık ve Tago Mimarlık tarafından hazırlanan projeler Değerlendirme Kurulu tarafından eşdeğerde görüldü. Bu iki ofisten Değerlendirme Kurulu''nun tavsiyeleri doğrultusunda projelerini geliştirmeleri bekleniyor.

Proje Danışma Kurulu
• Prof.Dr. İbrahim Baz, İBB Başkan Danışmanı - İMP Proje Yürütücüsü
• Kortan Çelikbilek, İBB Başkan Danışmanı
• Ahmet Ağırman, BİMTAŞ Genel Müdürü
• Ali Ergün, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı
• Meltem Öztürk Gürsu, Harita Mühendisi, Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü
• Prof.Dr. İhsan Bilgin, Y. Mimar, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi
• Faruk Göksu, Şehir Plancısı, Kentsel Strateji Danışmanlık Proje Geliştirme Ltd. Şti.
• Oktay Keten, İnşaat Mühendisi, Maltepe Yalı Mahallesi Kentsel Yenileme Derneği Başkanı
• O. Emre Göksoy, Şehir Plancısı, Maltepe Yalı Mahallesi Kentsel Yenileme Derneği Başkan Yardımcısı
• M. Bülent Keçeli, Y. Mimar, Maltepe Yalı Mahallesi Kentsel Yenileme Derneği Üyesi
• Ali Rıza Emre, Şehir Plancısı, Maltepe Yalı Mahallesi Kentsel Yenileme Derneği Üyesi

• Murat Vefkioğlu , Y. Mimar, Kentsel Tasarımcı, İMP Kentsel Tasarım ve Yarışmalar Grubu Yürütücüsü
• Meksude Genç, Şehir Plancısı, İMP Yarışmalar Grubu Yürütücüsü
• Emine Barışkın Bilgili, Y. Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı, İMP Yarışmalar Grubu Üyesi
Utku Serkan Zengin, Şehir Plancısı, İMP Yarışmalar Grubu Üyesi

Proje Değerlendirme Kurulu
• Prof.Dr. Hale Çıracı, Y. Şehir Plancısı, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama
• Prof.Dr. İhsan Bilgin, Y. Mimar, Bilgi Üniversitesi
• Faruk Göksu, Şehir Plancısı, Kentsel Strateji Danışmanlık Proje Geliştirme Ltd. Şti.
• Nevzat Sayın, Y. Mimar, Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri
• Özdemir Sönmez, Şehir Plancısı, İMP
• O. Emre Göksoy, Şehir Plancısı, Maltepe Yalı Mahallesi Kentsel Yenileme Derneği Başkan Yardımcısı
• M. Bülent Keçeli, Y. Mimar, Maltepe Yalı Mahallesi Kentsel Yenileme Derneği Üyesi

Maltepe - Dragos Sanayi Alanları Davetli Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Maltepe - Dragos Sanayi Alanları Davetli Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.