Yarışma Projeleri

Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması

Tarih: Kasım 2009
Fatih Millet Caddesi Fındıkzade Mevki - İkincilik Ödülü


Tasarım Ekibi:
Ömer Selçuk Baz (Mimar, Uludağ Üniversitesi)
Emine Didem Durakbaşa (Y. Mimar, Viyana Teknik Üniversitesi)
Rahmi Uysalkan (Mimar, ODTÜ)
Okan Dal (Şehir Plancısı, ODTÜ)
Gülay Yamanlı (Şehir Plancısı, YTÜ)
İbrahim Bakan (İnş. Müh., İTÜ)

Yardımcılar:
M. Cihan Poçan (Fotoğraf ve Video Bölümü Öğrencisi, Bahçeşehir Üniversitesi)
Sezi Zaman (Şehir Plancısı, YTÜ)
Hanifi Sekmen (Mimarlık Öğrencisi, Balıkesir Üniversitesi)
Özkan Aslan (Mimarlık Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi)

Danışmanlar:
H. Candan Zülfikar (Peyzaj Y. Mimarı, İTÜ)
Can Zülfikar (İnş. Müh., YTÜ)
Deniz Ünsal Bal (Siyaset Bilimci, ODTÜ)

Mimari Açıklama Raporu:
Fatih Milet Caddesi Fındıkzade Mevkii İstanbul ili Tarihi Yarımada " Suriçi " bölgesinde yer alan , Zeytinburnu-Kabataş Tramvay Hattı ve Topkapı-Aksaray araç ulaşım güzergahı üzerinde tarihi bir kent içi yerleşim alanı ve odak noktasıdır. Fındıkzade Mevkii günümüzde de bulvar özelliğini koruyan Kızılelma Caddesi ile Cerrahpaşa-Samatya Bölgesine, Oğuzhan Caddesi ile de Vatan Caddesine bağlanan önemli yaya ve araç ulaşım akslarının kesiştiği bir düğüm noktasında yer almaktadır. 

İstanbul ilinin üç büyük sağlık kuruluşuna ve önemli eğitim kurumlarına yakınlığı, bölgede yoğun bir araç trafiği yaratmakta ve bu trafik yaya dolaşımında birtakım sıkıntıları beraberinde getirmektedir. 

Hızlı kentleşmenin sonucu olan araç sayısınd aki artış ve yayaların artan bir yoğunlukla tramvay kullanımı sebebi ile bölgede trafik sorunları büyümektedir. Dolayısıyla kavşaktaki mevcut yaya üst geçidinin giderek artan yaya trafiği için yetersiz kalmasının yanında, özellikle tarihi yarımada suriçi bölgesinde yer aldığı düşünüldüğünde kent estetiğine de olumsuz katkı yapmaktadır.

Yarışma alanı içinde planlanan Fındıkzade Mevkii yaya üst geçit projesinde temel amaç; yayaların tramvay ve otobüs duraklarına ulaştırılması yanısıra bölgedeki önemli yaya aksları için toplayıcı ve dağıtıcı özelliği olan bir rekreasyon alanı da oluşturmaktır. Fındıkzade yerleşim bölgesinin sahip olduğu yoğun konut ,ticaret ,sağlık ve eğitim fonksiyonlarının beraberinde getirdiği yoğun yapılaşma bölgede zaten yetersiz olan rekreatif alan ihtiyacını daha da attırmaktadır. Bu anlamda Fındıkzade Mevkii için planlanan yaya üst geçidi; üst kotta bölge için dinlenme alanları, satış büfeleri, kafe alanlarını da içeren, bitkisel ve yapısal peyzaj öğeleri ile desteklenmiş kentsel bir rekreasyon alanı oluştururken alt kotta da aynı zamanda tramvay hattı için modern bir istasyon alanı sağlamaktadır.

Fatih Millet Caddesi Fındıkzade yaya üst geçidi öneri projesi, yayaların hızlı ve güvenli bir şekilde -bu karmaşık kavşaktaki yaya/araç trafik kesişim sorunlarını en aza indirgeyerek- bir yerden diğer bir yere ulaşması amacını güder.

Kentsel üst ölçek ve ulaşım verileri sonucu erişilen fikir, kısaca üstgeçitin tramvay durağının üzerinde kentsel bir rekrasyonel alan oluşturmak ve farklı yaya ulaşımı ihtiyaçlarına taşıt trafiği ile en az düzeyde çakışma ile cevap vermek olarak açıklanabilir.

Alanın boyutları özellikle tramvay durağının tamamını örtecek büyüklüktedir. Bu boyutları ile kentsel bir park olarak da tanımlanabilecek bu alan kafe, büfe, dinlenme alanları vb. farklı rekrasyonel ve ticari işlevlere imkan tanır. Park plaformu üzerinde bulunan dairesel delikler, tramvay peronlarına ışık sağlamanın yanısıra park içi ulaşım ve işlevler için de yönlendirici bir görev üstlenmektedirler.

Tramvay peronu girişleri parkın her iki ucuna dağıtılarak yaya karşı trafiğini rahatlatır.

Park işlevinin yanı sıra kentsel bir obje olarak da ele alınan yapı, bir ana gövde ve ona bağlanan merdiven-rampa kolları ile alternatif-alışılmışın dışında bir yapı plastiği sunmayı amaçlamaktadır. Bu plastiği destekleyen amorf form kompozisyonu, kompozit panel kaplama elemanları ile sağlanacaktır.
İmaj Galerisi Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.