Yarışma Projeleri

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Tarih: Nisan 2010
Satın Alma Ödülü (Deren Uysal, Gkiouler Sakır)


Proje Müellifi

Deren Uysal (DEÜ)

Gkiouler Sakır (DEÜ)


Proje Açıklama Raporu


Korunması gereken yapılar düşünülerek, parsel ele alındığında ortaya çıkan boşluk,yapı adasıyla bütünleşecek bir parça olarak ele alınmış olup,ana yerleşim bu bölgede önerilmiştir.

Oluşturulan hareketler,iki sokağı birbirine bağlayan geçiş ve merdivenle akış devamlılığına kavuşurken,Meydan ise önemli bir toplanma alanı tanımlıyor.

Salis ve Mülazımlar Medreseleri''nin,ihtiyaç programındaki birçok işlevle uygunluğu düşünülerek, eski işlevlerinin yeni kullanımlarla canlandırılması, yapıların restore edilerek birer kültür mirası olarak varlıklarını sürdürebilmeleri, ve çevresiyle birlikte ele alınan bu  projede, bütünün birer parçası olarak rol almaları önerilmiştir.

Bu doğrultuda Araştırma Merkezi dahilindeki fonksiyonlar, iki medresede birlikte çözülmüştür.

Arazinin üç köşe bölgesi, bazı müdahaleler ve yeni birimlerle, ana yerleşimin etki alanı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu karar aynı zamanda araziye her yönden yaklaşımda, kurgudan izlerin algılanmasını sağlamıştır.

Mimar Sinan Caddesi''nde medreselerin sürekli duvarlarıyla oluşan nişin, sergi yolu, yanıbaşındaki tescilli yapının ise bu sokak sergisinin idaresini üstlenen birim olması önerilmiştir.

Yapı adasının kuzey-batısında yer alan tescilli yapıların, yenilenerek,sanat evlerine dönüştürülmeleri önerilmiştir.Bu birimler, kendi içlerinde,atölye,depo ve diğer gerekli hacimleri barındırmaktadır.İçe dönük boş alan ise avlu olarak tasarlanmıştır. Bu atölyelerde üretilen ürünler de, sergi yolunda sergilenmektedir.

Diğer bir köşede bulunan tescilli yapı topluluğu ise, Araştırma Merkezi ve Müze''ye hizmet eden konuk evlerine dönüştürülmüştür. Bu bölgedeki boş parselde ise konuk evlerine ait restaurant tasarlanmıştır.

Arazinin altında bulunan tescilli yapının meydanla otopark arasındaki sirkülasyonu sağlarken, sergi depoları ve ıslak hacimleri de içinde barındırması öngörülmüştür; ancak bu yapı ile ilgili yeterli teknik bilgi bulunmadığından, bu yapının ve otoparkın detaylandırılması yeterince yapılamamıştır.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.