Yarışma Projeleri

İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Tarih: Ağustos 2010
Mansiyon Ödülü


Proje Müellifi:

Y. Mim. Turgut Toydemir (İ.T.Ü.)

Mimar Cengiz Yeter (İ.T.Ü.)

Şehir Plancısı Melih Birik (M.S.Ü.)

Mimar Erhan Toydemir (D.A.Ü.)

Mimar Hande Güler (H.Ü.)

Peyzaj Mimarı Emine Öztürk (Ç.Ü.)

Proje Açıklama Raporu

Ekolojik Kimlik:
Yarışma alanı, Marmara Bölgesi içerisinde bir alt ekosistem olarak tanımlanabilir. Doğusunda sapanca gölü, batısında izmit körfezi ile kuzey ve güneyi çevreleyen dağ oluşumları nedeniyle marmara denizi ve sapanca gölü arasında bir ‘hidrolojik koridor‘ olarak değerlendirilebilir. Kocaeli - Sapanca su toplama havzasını besleyen yaklaşık 20 adet mevsimsel akarsu bulunmaktadır. Havzanın yapısı dolayısı ile yarışma alanı büyük sistemin orta noktasında bulunmakta ve önemli bir doğal süzgeç görevi üstlenmektedir.

Yarışma alanı sapanca gölü bataklık alanında oldugu gibi zengin hidrolojik yapıya sahip olmasına ramen yüzey suyunun kanalize edilerek sulak alanın dışına deşarj edilmesi nedeniyle ‘sulak alan'' olma niteliğini kaybetmektedir. Yarışma alanında yapılacak tasarımın öncelikle sulak alanın rehabilitasyonu ve yeniden kazanılması ile ilgili kriterlere yer vermesi düşünülmüştür.

‘Doğanın kendini yenilemesi ve geliştirmesi için fırast verilmesi'' temel tasarım ilkesi olarak belirlenmiştir. Sulak alanın rejenerasyonu ile ortaya çıkacak ekolojik ve ekonomik potansiyellerin değerlendirilmesi projenin geliştirilmesi için araç olarak değerlendirilecekdir. Sulak alanı yeniden canlandırarak elde edilecek kentsel kullanım alanlarının, kent kimliğine yeni kalıcı değerler kazandırması amaçlanmaktadır. Bu değerler sanayi kentinin sürdürülebilir kılınmasını sağlayacak önemli yapı taşları, yeni kimlik ögeleri olacaktır.

‘Fırsat Yaratmak'' - Potansiyellerin Değerlendirilmesi:
Doğanın kendisini yenilemesi için fırsat yaratmak amacıyla mevcut yapıdaki sisteme en basit müdehale ile sulak alanın tekrar büyük sistemdeki yerini ve işlevini kazanması, hidrolojik koridor üzerindeki ‘süzgeç'' görevini üstlenmsi düşünülmüşdür. Bunun için yarışma alanı içerisinde bulunan beton kanaletli Sarı Dere''nin eski izmit yolundan denize kadar uzanan yaklaşık 700 metrelik beton kanal kısmının kaldırılması önerilmiştir. Kanalın bitiş noktasında ise doğal havalandırma ve güneşlendirme yöntemleri ile suyun sulak alana dejarşı önerilmiştir. Sulak alanı besleyen ve 1/5000 planlarda M.İ.A. olarak tanımlanan bölgenin kıyı bantına doğal koridorlarla bağlanması ve bu alanın kontrol edilebilir ‘sektörler''e bölünmesi yine sulak alanı besleyen akışların tekrar kazanılmasını sağlayacak ve doğal ortamın kendini yenilemesi için fırsat yaratacakdır.

Kontrol Kuşakları ve Kademelenme:
Sulak alanın rehabilitasyonu ile birlikte yenilenen ekosistemde tanımlı işlev kuşaklarının oluşturulması, alanın yönetimi ve organizasyonu için önem taşımaktadır. Mutlak koruma alanı, doğal yaşam yenileme alanı, tampon alan, aktif rekreasyon alanı kuşakları proje alanını yapılanma ve yönetim şartları belirli alanlara bölmektedir. Bu kuşaklar ile kentsel doku arasında kalan alan ise kentsel hizmet alanları için degerlendirilecekdir..

Mekansal Kurgu:
Projede mekansal kurgunun oluşumu öncelikle doğal koruma alanın yenilenmesi üzerine odaklandığı için kentsel hizmet alanları doğal morfolojinin ve koruma kuşaklarının izin verdiği noktalarda şekillendirilmiş ve birbirlerine ekolojik park kurgusu ile bağlanmışdır. Omurgayı oluşturan ekololik park kuzeyden güneye uzanan kıyı bantında yer alanarak kongre ve spor alanlarını birbirine bağlamakta güneyde konaklama, küçük ölçekli ticaret, tematik park ve transfer alanı ile tamamlanmaktadır. Kentsel hizmetlerin odaklandığı kuzey merkez noktası kentsel atlama noktasıdır. Belediye kultur merkezi ve AVM''nin bulundugu alan, açık ve kapalı pazar alanları, meydan ve servis alanlarından oluşmaktadır. Ekolojik parkın odak noktası da kuzeydoğudaki kapalı ve açık sistemler içerisinde ekolojik park kurgusunun anlatıldığı merkez seralar ve ekolojk fuar alanından oluşmaktadır. Sistemin batısında kentsel sit alanı ile bütünleşen ve öneri iskeleye bağlanan üst geçit yeni bir kentsel atlama noktasıdır.

Bu nokta seka park ile de bağlantının sağlandığı alandır.

İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.