Yarışma Projeleri

İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Tarih: Ağustos 2010
Satın Alma Ödülü


Proje Müellifi:

Aslı Balcıoğlu Mimar / Şehir Plancısı (GÜ)

Bahadır Şimşek Şehir Plancısı / 3 Boyutlu Modelleme Uzmanı (SÜ)

Tuna Balcıoğlu Şehir Plancısı / Kentsel Tasarım Uzmanı (SÜ)

Köksal Hoş Peyzaj Mimarı (AÜ)

Yardımcılar:
Tuğba Gül Şehir Plancısı (ODTÜ)

Mustafa Özkan Şehir Plancısı / Görsel Tasarım Uzmanı (GÜ)

Proje Açıklama Raporu

Yaklaşım analizi
Marmara bölgesi, istanbul ve kocaeli gibi hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci etkisinde kalan ve bulundukları konum itibariyle ülkesel anlamda sanayi ve ticaret merkezi olarak bilinen kentlere sahiptir.ayrıca bölge nüfus yoğunluğu açısından ülkemizin en yoğun bölgesidir.proje alanı, bu yoğun bölge içerisinde ulaşım imkanları açısından aslında bölgenin kalbi niteliğindedir.

Çıkış noktası
Proje alanı, tüketim faaliyetlerinin yoğun yaşandığı izmit kent merkezinin güneyinde, üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sanayi bölgesinin batısında olmakla beraber körfezin en uç noktasında su ile buluşmaktadır.

Bu açıdan proje alanı; kentleşme ve sanayileşmenin çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir kent olarak gelişen izmit ve yakın çevresindeki diğer kentler de yaşayan nüfusun sosyal, kültürel, rekreatif ve doğal imkanlardan faydalanabileceği bir alan bulunmamasından dolayı, tüketim-üretim-su döngüsü arasında kalan bölgenin nefes alacağı bir odak noktasıdır.

Mekansal kurgu
Geniş bir alana sahip proje alanı mekan içerisinde farklı noktalarda farklı kullanımları barındırmaktadır.proje alanında tasarım kararları oluşturulurken kendi içerisinde ulaşım imkanları ve fonksiyon ilişkileri kurulan bir bütün olarak da incelendiğin de birbirlerinin devamlılığını sağlayan üç ana omurga üzerinde kurgulanmıştır.

Bu üç ana omurganın çizgisel anlamda mekana yansıtılması şekil itibariyle bumerang''ı andıran proje alanının formundan yola çıkarak oluşturulmuştur. Bu bumerang formu başta üç ana omurga aks olmak üzere mekandaki mimari,peyjaz ve ulaşım kararlarına çizgisel olarak yansıtılmıştır.

Kurgulanan üç ana omurga aksı, aynı zamanda farklı fonksiyonları barındıran üç ayrı odak noktasını nitelemektedir.

İlk odak noktası; kısmen mevcut yapıların korunduğu ve rehabilite çalışmalarının yapıldığı, deniz müzesi günlük dinlenme alanları,yat limanı,vapur iskelesi,sabancı kültür merkezi,kocaeli büyükşehir merkezi, N-City alışveriş merkezi ve kafeleri kapsamaktadır.

İkinci odak noktası; doğal yaşam olarak nitelendirilen sulak alan koruma bölgesi ve bu alanı destekleyen tropik merkez, ekolojik eğitim merkezi,doğal yaşam parkı ve kuş gözlem noktalarını kapsamaktadır.

Üçüncü odak noktası; mimari kararların yoğun olarak işlendiği ve proje alanının ulusal ve uluslar arası düzeyde faaliyetlere imkan tanıyan uluslar arası fuar merkezi, kongre ve kültür merkezi, turizm tesisi ile sportif faaliyetleri kapsamaktadır.

İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.