Yarışma Projeleri

Manisa Belediye Hizmet Binası Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenleme Yarışması

Tarih: Mart 2006
5. Mansiyon


Kazananlar:
Özgür Bingöl, İlke Barka, Emre Savga, Ahmet Korfalı, Cenk Tunaboylu

Açık alan stratejisi
Proje alanının ortasında yer alan ve genç ağaçlardan oluşan kompozisyon korunarak ve geliştirilerek hem belediye yapısı ve ticaret merkezini birbiri ile ilişkilendiren hem de alanın kuzeyindeki cadde ile güneydeki şehirlerarası karayolu arasında yaya ilişkisini kuran büyük bir “yeşil meydan” önerilmektedir. Şehir içi ulaşım aksına dönüşecek karayolu ile alan arasında bulunan kot farkı korunarak iki düzlem arasındaki ilişkinin yeşil yumuşak şev yüzeyleri ile kurulması tercih edilmiştir.

Alanın doğusunda koruluk alan genişletilerek büyük bir yeşil alan yaratılmıştır. Bu alan aynı zamanda alanın doğusunda yer alan niteliksiz yapılaşma ile kompleks arasında tampon görevi görmektedir. Projede açık alan stratejisi özellikle büyük sert zeminler ve yatayda insan ölçeğini aşan kontrolsüz açık alanlar yaratılmaması üzerine kurulmuştur.

Proje alanının batısında yer alan nitelikli bir bitki örtüsüne sahip yeşil alanın doğu-batı yönünde sürekliliği hedeflenmiştir. Alanın doğusunda konumlandırılan ve çatısı bir peyzaj yüzeyi olarak değerlendirilen ticaret merkezi bu nedenle alanın batı ucunda yapı etkisi göstermemektedir.

Ticari Merkez
Tasarım aşamasında ticari merkez açık ve kapalı mekanlara sahip bir şekilde düzenlenmiştir. Alış-veriş yapılarının çok katlı olması durumunda kullanımda üst katların atıl kalması söz konusudur. Bu nedenle ticari merkezin kapalı bölümü büyük bir galeri ile birbirine bağlanan ve her katından girişi olan iki katlı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Sadece ofis mekanlarını barındıran blok ve kafeterya bu iki katlı yapının üzerinde yer almaktadır. Alışveriş merkezi esnek kullanıma imkan vermesi amacıyla geniş açıklıklı çelik konstrüksiyon çerçeve strüktür olarak ele alınmıştır. Açık ticari birimler alışveriş merkezi ile belediye binasını birbirine bağlayan köprü-saçağın altında yaratılan sokağın etrafında düzenlenmiştir.

Belediye hizmet yapısı ve sosyal tesisler
Proje alanının karayolundan düşük kotta bulunması ve alanda Büyük Saruhan Oteli’nin düşey etkisi Belediye Binası’nın kitle kararlarını ve konumunu belirlemiştir. Belediye Binası’nın az katlı yayvan çözülmesi durumunda alanda nirengi noktası olması, algılanması ve imgesinin yaratılması zor gözükmektedir. Bu nedenle belediyenin düşey etkili bir yapı olarak düzenlenmesi tercih edilmiştir. Doğu-batı yönünde önerilen yeşil meydan ve genişletilen koruluk alan ile, kuzeyde park, çarşı, çocuk bahçesi ve anaokulundan oluşan kompleks ile güneyde ise karayolu ile ilişki içinde iki katlı bir baza ve üzerinde 9 katlı blok şeklinde belediye binası ele alınmıştır. Bazanın içinde giriş holleri, halkla yakından ilişkili hizmet birimleri, sergi salonu ve koruluk ile ilişkili sosyal tesisler yer almaktadır. Düşey blokta ise başkanlık, meclis salonu ve diğer hizmet birimleri bulunmaktadır. Bazanın bir uzantısı olarak önerilen köprü karayolunun karşı tarafıyla ilişkiyi sağlamaktadır.

Sonuçta projede, azami açık yeşil alan stratejisi ile doğanın baskın kılındığı bir çevre, kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde farklı kotlardan insan sirkülasyonuna izin veren geçirgen bir düzenleme, yatay etkili ticari merkez ve düşey etkili bir yönetim yapısı önerilmektedir.

Manisa Belediye Hizmet Binası Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenleme Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Manisa Belediye Hizmet Binası Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenleme Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.