Yarışma Projeleri

Manisa Belediye Hizmet Binası Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenleme Yarışması

Tarih: Mart 2006
1. Ödül


Kazananlar:
  Evren Başbuğ, İnanç Eray, Ceyhun Baskın, Özcan Kaygısız

Park-Yapı
“Park-Yapı” mimari bir çözümden öte, Kent mekanı üzerine bir söylem; Kentliye sunulan bir deneyim, bir öneri. Adındaki ikilem, hem formundan hem işlevinden kaynaklı. Cisimler ve boşluklar adına; alt ve üst adına; gece ve gündüz; kütle ve
yüzey; yapı ve meydan adına bir iddia. Hem beraber, hem ayrı olma halinin bir sonucu.

Park-Yapı, kentli için yeni bir odak, kentliye ait toprak yüzeyinin doğrudan kentlinin kullanımına sunulduğu bir biçim. Bir yanda kent için kentli adına karar alanların “söz meydanı”, diğer yanda kentlinin kendi adına hareket ettiği “kent meydanı”. Her iki durumda da mekan kentlinin. Park da onun, yapı da…

Öneri, sınırlar dahilinde kullanılabilir kent yüzeyini mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı hedefliyor. Doğu - Batı yönündeki çizgisel kent boşluğunu sekteye uğratmadan yeşil alanın devamlılığını sağlarken, zemini program elemanlarıyla harmanlıyor. Yer yer sert, yer yer yumuşak zemin olarak ele alınan yer düzlemi değişen kotlarda Yönetim yapısının kullanıcılarına ve kentliye, yapıya yaklaşma imkanı sunuyor. Kent Parlamentosu göz önünde, şeffaf ve erişilebilir. Düzlem geniş yapı saçağı altında bir odak noktası haline geliyor. Önerilen Forum, Yönetim yapısına yaklaşımı tariflerken alanın Kuzey - Güney doğrultusundaki geçirgenliğini sağlıyor. Yüzey, yatay düzlemdeki geçirgenliğini düşey düzlemde de koruyarak kentliyi içine alıyor. Boşluk ve yırtıklarından hem insan giriyor, hem rüzgar, hem ışık. Avlularındaki hayat gerçek, çünkü güneş gerçek, yağmur gerçek. Bu tam olarak toprağın içindeki boşluk. Bu; mevcut alanın yeni dokusu, aslında ne “Meydan”, ne “Yapı”, ne de “Park”. Hepsinden biraz biraz…

Manisa Belediye Hizmet Binası Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenleme Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Manisa Belediye Hizmet Binası Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenleme Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.