Yayın Tanıtımı

Selçuk Batur İçin Mimarlık Yazıları

Selçuk Batur İçin Mimarlık YazılarıEditör: Ayda Arel, Ersen Gürsel, Suha Özkan
Yayın Evi: Mimarlar Odası Yayınları
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 175
Boyut: 23.8 x 23.8 cm
Tarih: 2005, Haziran
Yer: Ankara
ISBN: 975 395 8781
Derleyen: Çelen Birkan

Kitap hakkında editörlerden;

"Bu kitap, dost ve meslek çevresinin geçen yıl yitirdiğimiz Selçuk BAtur''un profesyonel kişiliğine bir saygı duruşudur. Kitaba katkıda bulunanların da yer yer vurguladıkları gibi, onun mesleği olan mimarlık içindekikilit rolü belki de bu mesleğin düşünce yükünü yayınlarla yoğaltmak ve yaygınlaştırmak doğrultusundaki çabası olmuştur...

Bu kitap en geniş anlamıyla, mimarlığın kapsadığı çeşitli etkinliklere ilişkin kuramsal metinlerden bir seçki ve bir derlemedir.  Bu seçkinin daha önce Türkçe''ye kazandırılmamış metinlerden oluşmasına dikkat edilmiştir, ama kitabın hazırlanmasında payı olanların hepsi uygun gördükleri metnin seçiminde özgür bırakılmıştır. Derlemede tek istisna, Süha Özkan''ın daha önce yayınlanmamış ve bir çeşit tematik önsöz oluşturan özgün metnidir..."

İçindekiler

Bu Kitap Hakkında 4 Editörler

Selçuk Batur için

Selçuk Batur 6
Doğan Kuban

Selçuk Batur''la Mimarlar Odası 8
Arif Şentek

Selçuk Batur için Mimarlık Yazıları
Sunuş: Mimarlığın Berisindeki Kuram 12
Ayda Arel

Mimarlık ve Kuram 13
Süha Özkan

Sunuş: "Venedik Tüzüğü" Üzerine 22
Nur Akın

Venedik Tüzüğü Yeniden Gözden Geçirilmeli mi? 24
Raymond Lemaire

Sunuş: Hümanist Ütopya Yeniden 27
Günkut Akın

Gelecek Binyıliçin Altı Konu 29
Juhanı Pallasmaa

Sunuş: Bir Tipolojiyi Oluşturmak... 36
Ayda Arel

Tipolojik Araştırma Yöntemleri ve Akdeniz Dünyasında Ortaçağ Yerleşmeleri 37
Ghislaine Noye

Sunuş: Zamanın Şekli Üzerine Savlar 43
Aydan Balamir

Asal Nesneler ve Tekrarları 45
George Kubler

Sunuş: Selçuk Batur''un Hatırlattığı... 50
İhsan Bilgin

Kentlerin Yeniden İnşası Kaçınılmazdır! 53
Gerhard Fehl

Sunuş: "Çevre" 68
Erdoğan Elmas

Yeni Binyılın Gündeminde Yedi Nokta 70
Kenneth Frampton

Sunuş: Bir Yabancı Gözüyle İstanbul 79
Sümer Gürel

Bükreş için Modeller: Gerçek mi Hayal mi? 80
Augustın Ioan

Sunuş: Doğadan Mimarlığa 84
Ersen Gürsel

Mimarlık ve Peyzaj 86
Clemens Steenbergen Vvouterreh

Sunuş: Eksik Kalmış Bir Ömür 96
Doğan Hasol

Finlandiya''nın Mimarlık Politikası 98

Sunuş: Kentsel Yapıyı Okumak 108
Aykut Koksal

Kentsel Mekânın Yapısı Üzerine Notlar 110
Jean Castex -Phllippe Panerai

Sunuş: Kalenderhane Kazısı Anısına 123
Ayla Ödekan

Konstantinopolis''te Yollar ve Kamu Mekânları 124
Albrecht Berger

Sunuş: 19. Yüzyıl Kuramları 131
Yıldız Sey

Morrıs''ten Gropıus''a Sanat Kuramları 132
Nıkolaus Pevsner

Sunuş: Neden Teıge, Neden "konstrüktivizm kuramı"? 140
Uğur Tanyeli

Konstrüktivizm Kuramı 142
Karel Teıge

Sunuş: Neden Bu Yazı? 152
Mete Tapan

Mimarlık Estetiği 153
Gyula Sebestyen

Sunuş: Kırk Yıl Sonra 161
Atillâ Yücel

Olacak Olan Her Zaman Vardı 164
R.S. Vvurman

Selçuk Batur kısa özgeçmiş 175

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.