Yayın Tanıtımı

Mübadele Konut ve Yerleşimleri

Mübadele Konut ve YerleşimleriYazar: 22 cm x 22 cm
Yazar: Ali Cengizkan
Yayın Evi: ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Arkadaş Yayınevi
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 275
Tarih: 2004
Yer: Ankara
ISBN: 975-429-225-6

Kurtuluş Savaşı sonrasında, 30 Ocak 1923 tarihinde Yunanistan''la imzalanan "Türk-Yunan Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol", aslında fiilen başlamış olan karşılıklı göç olgusuna yasal ve hakkaniyete dayalı bir çerçeve oluşturma amacındaydı. "Mübadele" olarak adlandırılan olgu ve "mübadiller", genellikle bıraktıkları topraklardaki kültürleri, yöresel tarihleri, tarihi yapıları açısından incelendiler. Yüzyıllardır yaşadıkları topraklarını bırakarak Anadolu''ya "yeni vatan"larına kavuşanların karşılaştıkları zorluklar, yerleşimleri, yeni kurdukları hayatlar, kimi bilimsel araştırmalara konu oldu. Kitap, genç Türkiye Cumhuriyeti''nin yeni gelen yurttalarını yerleştirme; konut ve "örnek köyler" kurma; savaş yorgunu ve yanık kentleri onarma konusundaki mimari ve planlama karar ve etkinliklerine ilk kez ışık tutuyor.

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.