Yayın Tanıtımı

Tasarım Merkezi Dergisi

Tasarım Merkezi DergisiSayfa Sayısı: 136
Boyut: 22 x 33 cm
Yer: Ankara
ISBN: 13071475

Anadolu Tasarım Merkezi Projesi’nin de bir parçası olan ve aylık olarak yayınlanması planlanan Tasarım Merkesi (TM) Dergisi Aralık ayında yayın hayatına başladı.

Türkiye’de oluşan güçlü “tasarım talepleri”ni, geleneğinde yeterince tasarım talebi bulunan Anadolu’nun yaratıcı zihni, evrensel tasarım katkısı yaparak karşılamaya hazır. Bu katkı, yalnızca bireysel tüketici aracılığıyla değil Anadolu’nun sosyal örgütlerinin tasarım konusunda bilinçlendirilmesi aracılığı ile de sürdürülmeli. Anadolu Tasarım Merkezi Projesi (www.tasarimmerkezi.com.tr) ve Tasarım Merkezi (TM) Dergisi, Anadolu’nun 21. yüzyıla küresel katkısını şekillendirmek ve aracılık etmek amacıyla oluşturuldu.

Tasarım Merkezi (TM) Dergisi, “tasarım”ın her türü (kent parçaları, mimari, iç düzenleme ve mobilya, peyzaj, endüstri ürünleri, moda vb.) ile ilgilenecek, tasarım boyutlarını ve değerlerini, “gelenek, gelecek ve günümüzün konuları” çerçevesinde ele alacak, “tasarımda iyi ve mükemmel uygulama” kavramlarını toplumsal ortamda sürdürülebilir bir şekilde gündemde tutmayı hedefliyor.

Bu amaçla Aralık ayında yayın hayatına başlayan TM Dergisi, 4 ana boyutta kurgulandı:
• Anadolu’nun tarihsel tasarım birikimi
• Anadolu’nun güncel sivil örgütlenmeleri
• Tasarımın geleceği: İnnovasyon ve bilimsel gündemler
• Günümüzün tasarım gündemleri

TM Dergisi’nin ilk sayısının (Aralık 2006) ana başlıkları ise şöyle;

Duyurular:
Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Gündem 21’ler, Küresel Sivil Örgütler: Barış Acar, Pınar Evrenosoğlu, Alican Pamir, Evrim Yörük

Anadolu’nun Çizgileri:
Hunad Hatun: Ali Uzay Peker,

Ankara Devlet Demiryolu Müzeleri: Namık Erkal

Bir Coğrafyanın Belirtkeleri - Urartu Krallığı’nda Anıtsal Yazıtlar: Tuğba Tanyeri Erdemir

Anadolu Kırsal Yerleşimleri: Kemal Aran

Gesi Güvercinlikleri: Vacit İmamoğlu

Gündem:
Dosya: İyi Tasarım/Kötü Tasarım, İyi Kötüdür /Kötü de İyi: Abdi Güzer

İyi Tasarım Üzerine: Gülay Hasdoğan, Bahar Şener

Türk Tasarımı Nasıl Kurtulur?: Serhan Ada

Örnekler: Ebdüstri Tasarımcıları Meslek Kuruluşu 2006 Ödülleri Üzerine

Han Tümertekin SM Evi: Tansel Korkmaz

Bir Tepenin Yamacına İlişmek: İskender Savaşır

Lemmi ve Sharky: Naz Börekçi

Yakın Ahbaplarımız Evimizde: Serhan Ada

TED Anaokulu- Ankara (Sema/Özcan Uygur): Abdi Güzer

Film ve Tasarım /Levent Kazak: Alican Pamir

Moda ve Tasarım /Koray Birand: Özgün Tanglay

Sanat /Selçuk Yılmaz: Jale Erzen

Gelecek:
İnnovasyonlar: Edip Öymen

MIT’de Araştırmalar: Orkan Telhan

Yapılarda Teknolojiler: Ali Murat Tanyer, Koray Pekeriçli

Yatağan Sazı: Ersan Koç

Mekanla Açan Bir Çiçekmiş Anadolu: Ahmet İnam

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.