Yayın Tanıtımı

Yazıları ve Rölöveleriyle Sedat Çetintaş

Yazıları ve Rölöveleriyle Sedat ÇetintaşYazar: Ayla Ödekan
Yayın Evi: İTÜ Yayınevi
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 79
Boyut: 27 cm x 39 cm
Tarih: 2004
Yer: İstanbul
Yer: 975-561-252-1

Sedat Çetintaş, mimarlık tarihimizde sanatsal ve mimari değeri güçlü rölöve ve restitüsyonların yaratıcısı. 19. yüzyıl kültürü ile beslenmiş 20. yüzyılın ilk yarısında yaşayan bir Cumhuriyet aydını. O, Selçuklu dönemi ile Erken ve Klasik dönem Osmanlı mimarlığı tutkunu bir "Ülkügüder". Sedat Çetintaş, anıtsal yapıları çizimleriyle günümüze taşımakla kalmamış yazılarıyla da mimar olarak toplumsal duyarlılığı sürekli diri tutmuş bir aydın. Ülküsü bir "Corpus" oluşturmak. Amacı doğultusunda yaklaşık 200 adet rölöve ve restitüsyon üretmiş. Bu ürünlerden 108''i İTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi''nde bulunmaktadır. Bu kitap da, Sedat Çetintaş''ın bu arşivde yer alan yapıtlarını toplu olarak okuyucuya ulaştırmayı ve araştırmaya açmayı hedefliyor. Buna ek olarak, çizimleriyle tanıdığımız Sedat Çetintaş''ı yazılarından da okuyarak "ülkügüder"liğinin insancıl boyutlarına da erişme olanağı veriyor. Bu nedenle, kitapta yazar sık sık Çetintaş''ın kendi anlatımlarına yer veriyor. Böylece kendi sözcük ve anlatım dilini okuyucuyla paylaşarak Çetintaş''ın özellikle eski yapıları koruma konusundaki savaşçı kişiliğini açığa çıkarıyor. "Sedat Çetintaş''ın inanılmaz rölöveleri karşısında insan şaşırıyor. Şaşırmamız rölövelerin insan emeğinin ürünleri oluşundan. Hele bilgisayara dayalı bir tasarım kuşağı içinde olduğumuz günümüzde, bu çizimler doğal olarak inanılmaz geliyor" diyen Ayla Ödekan İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi öğretim üyesidir. İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü ve İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı başkanıdır. Mimarlık, sanat tarihi ve sanat konularında çeşitli kitap ve makalelerin yazarıdır.

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.