Yayın Tanıtımı

Ankara''nın İlk Planı 1924- 25 Lörcher Planı

Ankara''nın İlk Planı 1924- 25 Lörcher PlanıYazar: Ali Cengizkan
Yayın Evi: Ankara Enstitüsü Vakfı ve Arkadaş Yayınları
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 255
Boyut: 22 cm x 28 cm
Tarih: 2004
Yer: Ankara
ISBN: 975-95848-4-0

Bu kitap, Ankara''nın I. Dünya Savaşı sonrasından Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki ''kalıcı düzene geçişi'' belirleyen durumu, 1922 - 1928 yılları arasında ortaya çıkan kentleşme ve modernleşme konusundaki arayışlarını, bunların gündeme getirdiği planlama ve yerleşim karalarını birinci elden yeniden öğrenmemizi ve yorumlamamızı sağlıyor. Çalışmada sunulan yeni belgeler ve bağlantılı yorumlanan yeni planlar eşliğinde, genç başkentin gereksindiği fiziki plan arayışı çabalarına ve sonuçlarına ilk kez ışık tutmaktadır. Araştırma, "Ankara 1924 - 1925 Lörcher Planı"nın, bütün belgeleri ve kuşatıcı özellikleriyle, ''sıradan bir haritacılık çalışması ve ön altlık hazırlığı'' ya da ''yol istikamet planı basitliğinde bir kroki'' olmadığını ortaya koymakta, "Ankara''nın ilk planı" olduğunu kanıtlamaktadır.

1928 yılında Ankara Şehremaneti''nin gerçekleştirdiği Ankara Plan Yarışması ve sonrası bilgisiyle karşılaştırıldığında hala karanlıkta olan bu erken dönem, yıllarca söylenti düzeyindeki bilgi ile kuşatılmıştı. Bugün artık, 1932 Jansen Planı''nın bütün önemli özelliklerinin 1924 - 1925 Lörcher Planı ile tasarlandığı; Eski Ankara ve Yeni Şehir için yapılan birbirini izleyen planlama ile kentin kalıcı ve hala nitelikli olan Sıhhiye, Kızılay, Mithat Paşa, Necati Bey, Demirtepe, Kolej, Bakanlıklar, TBMM alt bölgelerinin karara bağlandığı; Charlottenburglu Carl Christoph Lörcher''in çabasının ise onu izleyen plancılar ve plan yönetimince örtbas edilmeye çalışıldığı görülüyor.

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.