Yayın Tanıtımı

Mimar Kemalettin Proje Kataloğu

Mimar Kemalettin Proje KataloğuEditör: Prof. Dr. Afife Batur
Yayına Hazırlayan: Gül Cephanecigil
Yayın Evi: Mimarlar Odası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortak Yayını
Sayfa Sayısı: 350
Tarih: Haziran 2009
Yer: Ankara
ISBN: 978-9944-89-732-7
Grafik Tasarım: H. Nilgün Kara Babacan
Kemalettin'in yapılarına ait pek çok özgün çizimin bulunduğu İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan malzemelerin kayıtlarının el yazısıyla tutulmuş olmaları ve bu nedenle araştırmacıların kayıtlara erişmede yaşadığı zorluklar, bugüne kadar sistematik bir arama gerçekleştirilememesi Kemalettin'in belgelerine ulaşılmasını imkânsız kılıyordu. Bu sorundan hareketle mimarın mevcut arşivinin kayıtlarının yeniden düzenlenerek dijital olarak belgelenmesi için Prof. Dr. Afife Batur ve araştırma ekibi iki ay süren bir envanter taraması yapmışlardır. Çalışma sonucunda Kemalettin Bey yapılarının ve mimarla ya da dönemi ile ilişkili olabileceği düşünülen belgelerin tam listesine ulaşılmış, listedeki projeler Gül Cephanecigil tarafından arşivdeki görsel malzeme ile birleştirilmiş ve sayısal ortamda bir dizin oluşturulmuştur. Derlenen bütün malzeme katalog formatında yayımlanmıştır.
Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.