Yayın Tanıtımı

Tracing İstanbul

Tracing İstanbul Yazar: Murat Güvenç, Deniz Aslan, Pelin Derviş
Editör: Meriç Öner
Çeviren: Cem Akaş
Yayın Evi: Garanti Galeri
Dil: İngilizce
Sayfa Sayısı: 192
Tarih: Eylül 2009
Yer: İstanbul
ISBN: 978-9944-731-75-7
Grafik Tasarım: Project Projects, NY
Tracing Istanbul [from the air] (İstanbul, Hava Fotoğraflarıyla İz Sürmek) Oğuz Meriç''in 1992-2009 yılları arasında çektiği binlerce hava fotoğrafından bir seçki sunuyor. Bu seçkideki fotoğraflar, yapılı çevrenin içinde barındırdığı izleri açığa çıkarma potansiyeline sahip. Kitap, bu sıra dışı perspektif aracılığıyla kentsel politikaları ve uygulamaları tartışmaya açıyor; fiziksel dokunun ardındaki sosyal dokuyu deşifre etmeyi deniyor. Fotoğraflar özelinde yakalanan izler, kitap metninin temelini oluşturan üç bağımsız söyleşide ele alındı. Kitabın editörü Meriç Öner söyleşileri yapılı çevrenin meydana gelişindeki öncelikli konulara -kentsel büyüme, kentsel doku, yer, potansiyel, müdahale- göre düzenledi ve fotoğraflarla diyalog içinde akan bir biçimde yeniden kurguladı.

Metin bu haliyle Oğuz Meriç''in 18 yılı aşkın süredir biriktirdiği izleri takip etmekte okuyucuya aracılık ediyor. Oğuz Meriç''e göre hava fotoğrafları hem belgeleme hem de sorgulama için güçlü araçlar. Çalışmalarında seçtiği konular onun bu yaklaşımını pekiştiriyor. Oğuz Meriç son yıllarda, İstanbul''da yaşanan hızlı kentsel dönüşümün mekansal ve zamansal eşiklerini kaydetmekle meşgul. Deniz Aslan, Murat Güvenç ve Pelin Derviş''in yorumları, görünenin ardındaki yapılara açıklık getirerek İstanbul''un yakın geçmişine ve güncel dinamiklere eleştirel açıdan yaklaşıyor. Murat Güvenç, mevcut izlerden yola çıkıp dönemlerin ve yerlerin öyküsünü anlatıyor. Deniz Aslan, kentsel planlama parametrelerinin İstanbul''u içine soktuğu çıkmazlara dikkati çekiyor. Pelin Derviş ise farklı ölçeklerdeki kentsel uygulamaları temel alarak İstanbul''daki yapı üretiminin bireysel ve toplumsal gereksinimlere yanıt vermekte aciz kaldığı durumların altını çiziyor.

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.