Yayın Tanıtımı

Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı

Bauhaus: Modernleşmenin TasarımıYayın Evi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı: 590
Tarih: Nisan 2009
ISBN: 9789750506666
Derleyen: Esra Aliçavuşoğlu
Derleyen: Ali Artun
Bauhaus düşüncesi, bir stilin, bir eğitim hareketinin ötesinde, 1850''lerden beri Avrupa''da yürürlükte olan kültürel, ekonomik ve toplumsal bir modernleşme programını ifade eder. "Yeni" bir hayatın tasarlanabileceği inancını temsil eder. Almanya''nın kültürel nüfuz politikaları bağlamında, son Osmanlı yönetimlerinin ama özellikle de Cumhuriyet''in kurucu kadrolarının modernleşme girişimlerinde etkili olur. Sanayileşme atılımı ile sanatın birleştirilmesine yönelik kültürel politikaların ve eğitim reformlarının yapılandırılmasında Bauhaus akılcılığının katkısı önemlidir.

Gazi Terbiye Enstitüsü, Köy Enstitüleri; sanat, sanayi ve meslek okulları; İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi mühendislik-mimarlık okulları; güzel sanat ve uygulamalı sanat akademileri hep Bauhausçu ilkeleri benimserler ve bunlara göre yetişmiş kadrolar tarafından kurulurlar. Günümüzde Türkiye''de çağdaş eğitimin örgütlenmesi ve tasarım kültürünün hızla yükselmesi hâlâ Bauhaus''un izlerini taşır.

Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, bugünkü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi''nin çekirdeğini oluşturan ve 1957 yılında Alman ve Türk Bauhausçular tarafından kurulan Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu''nun 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Türkiye''de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus" Sempozyumu''na sunulan bildirileri kapsamaktadır.

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.