Yayın Tanıtımı

Yerel Yönetim Sistemleri

Yerel Yönetim SistemleriYazar: Fikret Toksöz, Ali Ercan Özgür, Öykü Uluçay, Levent Koç, Gülay Atar, Nilüfer Akalın
Yayına Hazırlayan: Myra
Yayın Evi: Tesev Yayınları
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 140
Tarih: Ağustos 2009
ISBN: 978-605-5832-22-3
Grafik Tasarım: Banu Yılmaz Ocak, Myra
"Türkiye''de Yerel Yönetim Reformu''yla başlayan değişim süreci bir yandan reformun uygulamaları üzerinde tartışma yaratırken, öte yandan da özerklik, yoksulluk, bölgesel yönetim ve kapsamlı bir desantralizasyon (yerinden yönetim) talebinin ortaya çıkması gibi yeni konuları gündeme taşımaktadır. Avrupa Birliği sürecinde Türkiye''nin AB ölçütlerine uyumu konusunda yasal değişikliklerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara çözüm ararken AB ülkelerindeki örneklere bakmak yararlı olacaktır.

AB ülkelerinden bazıları federal, bazıları da üniter devlet yapısına sahiptir. Türkiye''deki yerel yönetim sistemini bütünüyle değerlendirmek için benzer devlet yapısına sahip AB ülkelerindeki gelişim ve değişimi izlemek Türkiye''deki tartışmaların belli bir mecraya oturmasına yardımcı olabilir. Bu amaçla Avrupa''dan beş ülke örnek olarak seçilmiştir: Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti. Bu ülkelerin seçiminde AB''ye yeni katılan ülkelerle eski üyelerden örnekler seçilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Bu kitap Türkiye''deki karar vericiler ve uygulamacılar ile sivil toplum kuruluşları ve konuya ilgi duyan yurttaşlara yerel yönetimler alanında Avrupa''da yaşanan gelişmeleri kolayca izleyebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.