Yayın Tanıtımı

Anlamın Sınırı

Anlamın SınırıYazar: Aykut Köksal
Yayın Evi: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Sayfa Sayısı: 276
Tarih: 2009
Yer: İstanbul
ISBN: 978-605-396-068-3
Grafik Tasarım: Haluk Tuncay
Aykut Köksal''ın 1994''ten bugüne yazdığı kuramsal metinlerini bir araya getiren Anlamın Sınırı, mimarlıktan kentsel korumaya, çağdaş sanattan grafik tasarım ve müziğe uzanan bir çerçeve oluşturuyor. Çok farklı alanları kuşatmasına karşın, ortak bir kavramsal çerçeve içinde birbirine bağlanan bu metinler, anlam-bağlam ilişkisi üzerinde yoğunlaşıyor. Mimarlıktan müziğe uzanan tüm okumalarda bir yandan "anlam"a odaklanıyor, öte yandan kültür ve sanat üretiminin bağlamla ilişkisini sorunsallaştırıyor.

Altı bölümden oluşan kitapta öne çıkan konular arasında mimarlıkta temsil sorunsalı, Osmanlı mimarlığı ve müziğinde görülen zihniyet ortaklığı ve bu alanlardaki geleneksel üretimin epistemolojik boyutu, Cumhuriyet mimarlığı ve ulusalcı ideoloji, Sedad Hakkı Eldem mimarlığı ve yüklendiği anlamlar, kentin yapısal okunması üzerinden koruma sorunsalı ve bu bağlamda yeni paradigma önerileri, Türkiye''de çağdaş sanatın son kırk yıllık serüveni, çağdaş müzikteki mekânsal çalışmalar ve grafik tasarımda çağdaş üretim gibi tartışma başlıkları yer alıyor.

Aykut Köksal kitaba yazdığı önsözde şöyle diyor: "Paradigma değişimleri hep yeni kavramsallaştırmalardan geçiyor. Düne ait paradigmaların peşini bırakacaksak ve düşünsel üretimin bir katkıya dönüşmesini istiyorsak, özgün kavramların ayırdına varmak zorundayız. Yeryüzüne katılmanın başka bir yolu yok. Bu metinleri bir toplam olarak ''anlamlı'' kılacak olan ancak böylesi bir kavramsal çerçevenin görülebilmesi olacak."
Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.