Yayın Tanıtımı

Karşı Notlar

Karşı NotlarYazar: Aykut Köksal
Yayın Evi: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Sayfa Sayısı: 244
Tarih: 2009
Yer: İstanbul
ISBN: 978-605-396-067-6
Grafik Tasarım: Haluk Tuncay
Aykut Köksal''ın son on beş yıl içinde kaleme aldığı deneme, eleştiri ya da değerlendirme yazılarıyla forum, panel gibi etkinliklerde yaptığı konuşmalardan ve kendisiyle yapılan söyleşilerden yapılmış bir derleme olan Karşı Notlar, "Mimarlığın Özneleri", "Tasarıma Karşı", "Çağdaşlığı Tartışırken", "Modernleşme Sıkıntısı", "Kent Dinamikleri", "Korumanın Olanaksızlığı" ve "Akademya Halleri" başlıklarını taşıyan yedi bölümden oluşuyor ve mimarlıktan çağdaş sanata, grafik tasarımdan kentsel korumaya uzanan yazılar içeriyor.

Kitapta, erken Cumhuriyet dönemindeki modernleşme süreçlerini sorgulayan ve konuyu özellikle müzik ve mimarlık bağlamında ele alan değinilerin yanı sıra Türkiye''de mimarlığın bugünkü durumunu tartışan ve modernizm sonrasının getirdiği yeni yönelimleri ele alan yazılar öne çıkıyor. Grafik tasarım, kitap tasarımı ve çağdaş tiyatral mekân üzerine yapılmış tartışmalar da kitapta işlenen konular arasında bulunuyor. Toplamın önemli bir bölümünde ise kent üzerine yazılmış metinler yer alıyor. Bir yandan çağdaş sanatla kentsel mekân ilişkisini örnekler üzerinden irdeleyen yazılar, öte yandan İstanbul''un son otuz yıldaki değişimini yerel yönetimin dönüştürücü müdahalelerinden kentsel koruma uygulamalarına dek uzanan bir çerçevede ele alan eleştiriler bu yazıların önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Karşı Notlar''da yer alan yazılara çok sayıda görsel örnek de eşlik ediyor. Belgesel fotoğrafların ağırlıklı bir bölümünü oluşturduğu görseller ve görsellere eklenmiş kısa metinler, hem yazıları tamamlıyor, hem de paralel olarak okunabiliyor.
Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.