Yayın Tanıtımı

Eğitim Yapıları

Eğitim YapılarıYazar: Haydar Karabey
Yayın Evi: Literatür Yayınları
Dil: Türkçe
Boyut: 23 cm x 28 cm
Tarih: 2004
Yer: İstanbul
ISBN: 975 - 04 -0184 - 0

Tanıyabildiğimiz, tanımlayabildiğimiz en gelişmiş canlı varlık insan.

insan, çağlar boyunca yaşadığı dünyası üzerinde çevresi, ekolojisi, çağı, toplumu içinde öncelikle varlığım sürdürebilmek sonra da anlamlı kılabilmek için ilişki kurmak, öğrenmek, gelişmek, davranmak ve üretmek zorunda.

Böyle tanımlayabildiğimiz varoluşu ve evrimi sürecinde insanın bireysel ve toplumsal gelişimini ve uygarlaşmasın! belirleyen öğeler var. insanın gelişimim, genlerindeki yazılım, insan topluluklarının üretim biçimleri, toplumsal hafızası, insanın varolduğu, yetiştiği çevre, toplum ve aile yapışı yanısıra insan için tasarlanmış "profesyonel" bir eğitim biçimlendiriyor.

Bu eğitim bileşenleri, insanlar kadar toplumların da tarihsel varoluş ve sürebilirlik biçimlerini belirliyor.

Bu belirleyiciler arasından, genlerimizi, tarihimizi, üretim biçimlerimizi, toplumumuzu, ailemizi bir kalemde değiştiremediğimize göre; en genel anlamı ile eğitim, bize verili olan yazgıyı değiştirebilmek için elimizdeki biricik denetlenebilir araçtır.

Günümüzün ve geleceğin bilgi toplumları arasında varlığım sürdürebilecek bir ülke için, olası tüm kaynak ve yöntemleri kullanarak bu aracın yaygınlığım ve etkinliğini, yani Türkiye insaninin eğitiminin nicelik ve niteliğini yükseltmek gerekiyor.

Ne var ki günümüzde bizler "Çağdaş Uygarlığın" (veya muasır medeniyetin) düzeyini yalnızca ekonomik göstergeleri ile yakalayabilmeye odaklanmış, hatta aklımızı takmış durumdayız.

Ama bu uygarlık düzeyine ulaşmak, aynı zamanda orada dört yüzyıl önce başlayıp süregelen aydınlanma sürecini de yakalamakla olabilecek.

Tarihinin bir çok döneminde, çok çeşitli amaçlar için seferberlikler ilan etmiş ülkemiz, artan nüfusu ve değişen dünya koşulları doğrultusunda artık eğitim konusunda da hedefi ne ulaşmalıdır. İnsanım eğitmek, Devletin birincil Anayasal görevi.

Ama bu amaç yönünde tüm kurumlarımızın da, özellikle sivil toplum kuruluşlarının duyarlık, katılım ve etkinliği artmakta.

Ülkemizin eğitim sorununun yalnızca düzgün okul yapıları yapılarak çözülemeyeceğinin bilincindeyiz. Elbette, sistem, süreler, içerik, eğitmen kadrolar gibi bir çok zorlu sorunumuz var eğitim alanında.

Ancak bu konuya aktarılan emek, kaynak ve gönülü doğru yönlendirmek amaçlı bu kitap bu yönde tek adımlık bir katkıda bile bulunabilirse amacına ulaşmış olacaktır.

Bu kitabı hazırlarken, geniş eğitim kavramı içinde kendimizi sınırlamak, bazı seçimler yapmak, kendimize mesleğimiz, mimari bakış açımız dogrultusunda bazı sınırlar koymak zorundaydık.

Bunlara göre, bu kitap:
mimarlar, mühendisler, öğrenciler, eğitimciler, resmi ve özel işverenler, eğitim yatırımcıları, resmi eğitim sorumluları, eğitim gönüllüleri, eğitim vakıfları, okul işletmecileri için kullanışlı -işe yarayan- bilgileri içerir. bu konuda birden çok deneyim yaşamış mimarlık gurubumuzun tasarlama, projelendirme, inşa etme,
kullanima sunma ve kullanım sonrasi izlemeye dayalı özel deneyimlerin! de içerir. Kentsel bir dünyadan söz eder. tarihçe bölümü yoktur, geriye dönük eleştirilerden kaçınır, yönetmelik ve standartları DOĞRUDAN eleştirmez. Ancak yeni, DOĞRU ve ÇAĞDAŞ standartlar önerir. sayılarla, istatistiklerle UĞRAŞMAZ, başka kaynaklardan kolayca ulaşılabilecek bilgileri, resmi yönetmelik ve verileri yinelemez. resmi değildir devlet okulu-özel okul ayırımı yapmaz. eleştiriye, katkıya ve gelişime açıktır.

Bizi bu zorlu, güzel ve maceralı yola yönlendiren ve orada yalnız bırakmayan işveren, eğitimci ve danışmanlara...tüm eğitim gönüllülerine: ,

Adnan Memiş, Ahmet Aykaç, Ali Çetin Gürses, Binnaz Melin, Can Paker, Clinton Vickers, Cornelius Bul), Füsun Akarsu, George Damon, İbrahim Betil, John Chalfant, Korkmaz İlkorur, Müfit Yıldırımalp, Öner Akgerman, Sinan Tara, Şarık Tara, Tarık Akan''a...

Ve bu süreçte tanıdığımız, çalıştığımız, danıştığımız, tartıştığımız tüm mühendisler, meslekdaşlarımıza:

Alp Günay, Attan Gökçek, Arif Özden, Banu Satıbol, Belkıs Somer, Berrin Şahin, Cemil Ersan Çelik, Çetin İlkin, Erdal Özyurt, Erguvan Toplu, Gazanfer Köroğlu, Gökhan Tavusbay, Hacer Akgün, irfan Balioğlu, ismet Defne, Joel Spaeth, Kamil Özkartal, Kerem Ersönmez, Macit Kalelioğlu, Marc Hausammann, Murat Binark, Murat Tokoğlu, Nihal Arlat, Robert Hillier, Saitali Köknar, Sera ince, Serdar Çakmak, Serpil Doğan, Simla Sunay, Tanju Özelgin, Yusuf B.Tımbır''a...

Ve meslektaşım, eşim Banu Karabey''e
Teşekkür ederim.

Haydar Karabey

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.