Yayın Tanıtımı

Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı ve Şehirciliği-I: Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık

Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı ve Şehirciliği-I: Cumhuriyet Döneminde Kadın ve MimarlıkEditör: Neslihan Türkün Dostoğlu
Yayına Hazırlayan: N. Müge Cengizkan
Yayın Evi: Mimarlar Odası Yayınları
Sayfa Sayısı: 98
Tarih: 2005
Yer: Ankara
ISBN: 975-395-812-9

Cumhuriyet’in 81. yılı içinde bulunduğumuz bu dönemde, Avrupa Birliği’ne üyelik konusu, Türkiye’de gündemin üst sıralarına yerleşmiştir. Avrupa Birliği’nin yalnız ekonomik birliktelik anlamını taşımadığı, yaşam koşullarının iyileştirilmesini içeren toplumsal bir proje olarak algılanması gerektiği göz önüne alındığında, kadın-erkek eşitliği, demokrasinin temeli olarak önümüze çıkmaktadır. Türkiye’de Cumhuriyet, kadınlara pek çok hak sağlamakla birlikte, Türk kadınlarının eğitim, iş yaşamına katılım, meslek sahibi olma, yöneticilik statüsünü elde etme, politikaya atılma gibi konularda dünya ülkelerinin gerisinde kaldığı bilinmektedir. Oysa, kadınların kamu yaşamıyla bütünleşmesi, Cumhuriyet’in demokratik ilkeler temelinde yeniden yapılanmasına yol açabileceği gibi, Avrupa Birliği kriterlerini karşılamak açısından da önem kazanmıştır.

Bütün bu tartışmaların yaşandığı bir ortamda, Neslihan Türkün Dostoğlu editörlüğünde hazırlanan “Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı ve Şehirciliği” dizisinin ilki olan bu kitap, Cumhuriyet döneminde kadın ve mimarlık konusunu ele almaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitapta yer alan altı makale konunun farklı boyutlarını irdelemektedir: Ayda Eraydın ve Asuman Türkün “Cinsiyet Ayrımcılığının Sürdüğü Bir Toplumda Kadın Olmak”; Serap Kayasü “Kadınların Kentleri, Kentlerin Kadınları”; Neslihan Dostoğlu “Dünyada ve Türkiye’de Değişim, Kadın ve Mimarlık”; Yekta Özgüven “1934-1960 Yılları Arasında Türkiye’deki Mimarlık Okullarından Mezun Olan Kadın Mimarlar Üzerine Bir Değerlendirme”; Özlem Erkarslan “Türkiye’de Kadın Mimarlar ve Cinsiyet Ayrımcı Çevre Sorunu”; Nurten Aksugür “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kadın Mimarlar”

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.