Yayın Tanıtımı

Portfolyo Dergisi

Portfolyo DergisiYayın Evi: Antet İletişim ve Yayıncılık
Dil: Türkçe
Boyut: 27,5 cm x 21 cm
Yer: İstanbul
Altı vurgulanması gereken belki de iki nokta var: Tasarımın, insan yaşamını çevreleyen "her şey"i içerecek kadar kapsamlı oluşu ve bu kadar açık uçlu bir "durumun" gereksiz öğelerden arınabilmesi için gerçekten "dikkatli seçim ve karar" sürecine gereksinim duyması.

Sizlere henüz ulaştırmanın heyecanını yaşadığımız PORTFOLYO da bu düşüncelerle yola çıktı. Böyle bir dergiyi yaşama geçirmek istedik; çünkü mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, peyzaj ve grafik tasarım gibi birbirinden beslenen disiplinlere açık olarak, ortaya çıkan ürünleri, projeleri sizlere aktarmak ve paylaşmak istedik. Bu amaçla eğitim dünyası ve özellikle genç adaylar olarak öğrencilere, profesyonel hizmet verenlere ve tasarım disipliniyle ilişkili olan sektörlere hitap edebilmek başlıca çıkış noktamız oldu. Ve biz de kendi "portfolyumuzu", ilerleyen sayılarımızda sizlerden gelecek önerilerle daha da zenginleştirerek, ortaya çıkan tasarımlarm düşünsel arka planları kadar, süreçleri, çözüm yöntemleri ve teknik kurgularmı da içerecek biçimde oluşturmak isteğindeyiz. 

Tüm bunlara ek olarak ilerleyen zaman içinde sektörden ve akademik dünyadan isimlerin de desteğini alarak tasarım yarışmaları düzenlemek, oluşturacağımız bir değerlendirme kurulu ile farklı kategoriler altında yılın tasarımlarını (yılın binası, yılın endüstri ürünü, yılın öğrencisi ya da yılın malzemesi gibi) sizlerle birlikte seçmek amaçlarımız arasında. Çünkü nitelikli bir çevrede yaşamak istiyorsak, gerçek anlamda katılımcı bir yaklaşımla iyi düşünülmüş tasarımlara, bu tasarımları ayağa kaldıracak teknik bilgiye ve tasarımı sadece tasarım alanmdaki kişilerle değil, toplumun farklı kesimi ve ilgili sektörlerle bir araya getirmeye ihtiyacımız var diye düşünüyoruz.
Meral Ekincioğlu

Tasarımın birbirinden beslenen dallarına açık olarak, Antet İletişim ve Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından 2 ayda bir yayınlanmak üzere Şubat 2003''de okuyucularıyla buluşan Yapı -Tasarım -Yaşam Dergisi PORTFOLYO, ortaya çıkan ürün ve projeleri "söyledikleri söz"leri ve "estetik değerleri" ile birlikte, kendilerini var eden çözüm önerileri / bilgisiyle, teknik kimlikleriyle de aktarmak amacını taşıyor. Tasarımın insan yaşamını çevreleyen her şeyi içerecek kadar kapsamlı olması ve bu denli açık uçlu bir durumun dikkatli seçim / kararları gerektirdiği düşüncesini kendine temel alan derginin başlıca çıkış noktası, son yıllarda artan bir ivmeyle hayata geçen kayda değer tasarımların teknik kimliklerine de uzanabilmek. Bu düşünceden hareketle eğitim dünyası / profesyonel meslek sahibi / tasarımla ilgili olan sektörlere yönelik olmayı amaçlayan dergi, ilerleyen sayılarında içeriğine tasarım alanı ve teknik dünyayı bir araya getirecek konuları da katmayı hedefliyor.

İlk sayısından ücretsiz olarak temin etmek ve iletişim için:

PORTFOLYO
Antet İletişim ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Asmalımescit Sok. Sofyalı Sok.
No: 32 / 4 Tünel / Beyoğlu İSTANBUL
Tel: +90 212 252 73 05
E-mail:
[email protected]

Yayın Tanıtımı Arşivi
Yayınevlerinin listesi aşağıdadır. Yayınlarına ulaşmak istediğiniz yayınevini listeden seçiniz.