Haberler

Kurumlar Vergisi’nde Galataport ve Dubai Towers’a indirim yok

Tarih: 20 Ocak 2006 Kaynak: Hürriyet Yazan: Şükrü Kızılot
Uzun süredir üzerinde çalışılan ve yeni baştan yazılan "kurumlar vergisi yasası" ile ilgili taslak son şeklini aldı.

Yeni düzenlemede, 500 milyon Euro’yu aşan yatırımlara sağlanan yüzde 90 kurumlar vergisi indirimine yer verilmedi. Bunda, sözkonusu teşvikin Galataport ve Dubai Towers ile ilgili olduğuna dair tepkilerin etkili olduğu tahmin ediliyor.
38 maddeden oluşan Yeni Kurumlar Vergisi’nde, dikkati çeken düzenlemeler, aşağıdaki gibi.

Yatırım İndirimi Kalkıyor
1963 yılından bu yana, yatırım yapan şirketlere "yatırım indirimi" olarak uygulanan vergi avantajı, bütünüyle kaldırılıyor.
İş çevreleri ve başta Sanayi Bakanı Ali Coşkun’un karşı çıktığı "yatırım indiriminin kaldırılması" konusunun, önümüzdeki günlerde, yoğun tartışmalara neden olması bekleniyor.
Mevcut sistemde, örneğin 2005 yılında 50 milyar YTL’lik yatırım harcaması yapan şirket, bunun yüzde 40’ı olan 20 milyar YTL’lik kazanç elde edene kadar, hiç kurumlar vergisi ödemiyordu. Bu da 5-6 yıl duruma göre 8-10 yıl, kurumlar vergisi ödememe anlamına geliyordu.
Yatırım indiriminin kaldırılması ile birlikte, yatırımcılar, kazanç elde eder etmez hem yüzde 20 kurumlar vergisi ödeyecekler. Düzenlemenin bu yönde yasalaşması, yerli ve yabancı yatırımcıları olumsuz yönde etkileyebileceği gibi, yatırım kararlarını da etkileyebilecek.

Gayrımenkul ve İştirak Hissesi Satışına Yüzde 75 İstisna
Kurumların, gayrimenkul ve iştirak hissesi satışına sağlanan vergi avantajı daraltılıyor.
Yeni düzenlemeye göre; kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde kayıtlı, gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın yüzde 75’lik kısmı, kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.
Daha önce, kazancın yüzde 100’ü kurumlar vergisinden müstesna tutuluyordu.
Yeni düzenlemeye göre, istisnadan yararlanabilmek için, kazancın sermayeye eklenmesi gerekmiyor. Ancak, satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi zorunlu tutuluyor.

Yatırım Fonları Kazancına Vergi İstisnası
Türkiye’de kurulu
1- Menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının, portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
2- Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
3- Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
4- Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,
5- Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları, tutarı ne olursa olsun, kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.

Tüketim ve Nakliye Kooperatiflerine Vergi
Kooperatif görüntüsü altında yürütülen ticari faaliyetlerin, vergilendirme kapsamı dışına çıkmasını önlemek için, kooperatiflere sağlanan vergi muafiyeti sınırlandırılıyor. Tüketim ve nakliye kooperatifleri, vergilendirme kapsamına alınıyor.

Diğer Kooperatiflerde Muafiyet
Tüketim ve nakliye kooperatifleri dışında kalan diğer kooperatiflerin, muafiyetten yararlanabilmeleri için, ana sözleşmelerinde;
1- Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
2- İdare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi,
3- İhtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması,
4- Yalnızca ortaklarla iş görüşülmesine dair hükümlerin bulunması koşulu aranılacak.

Yapı Kooperatiflerine Muafiyet Koşulu
Yapı kooperatiflerinde, muafiyetten yararlanabilmek için, ayrıca aşağıdaki koşullar aranılacak.
1- Kuruluşlarından, yapı inşaatlarının sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarından, inşaat işlerini üstlenen, gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerinin ve bunların ilişkili olduğu kişiler veya işveren ilişkisi bulunan kişilere yer verilmemesi,
2- Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına olması gerekiyor.

Kooperatif Kira Gelirine Beyan Yok
Geliri sadece stopaja tabi kira gelirinden oluşan kooperatifler, bu gelirleri için beyanname vermeyecekler.

Yurtdışı İnşaata Vergi Yok
Yurtdışında yapılan inşaat, onarım ve montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların tamamı, kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.

Özel Kesime Eğitime Yatırım Teşviki
Tasarıda yeralan bir başka düzenleme ile de özel kesimin eğitim faaliyetlerine yatırım yapması teşvik ediliyor.
Özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği usuller çerçevesinde, beş hesap dönemi yani 5 yıl, kurumlar vergisinden istisna ediliyor.
Vergi istisnasından, okulların kantin, büfe, kafeterya ve kitap satış yeri gibi tesisleri işletmesinden veya kiraya vermesinden sağladığı gelirler, yararlanamayacak.

Köydeki Hamam ve Değirmen
Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen; hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu, kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Bono, Tahvil ve Mevduat Faizine Yüzde 15 Vergi
Kurumların;
- Her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri,
- Mevduat faizleri,
- Repo gelirleri yüzde 15 oranında stopaja tabi olacak.

Kurumlar Vergisi  Yüzde 20’ye İniyor
Tasarı’nın 32. maddesine göre;
- Kurumlar Vergisi, kurum kazacın üzerinden yüzde 20 oranında alınacak.
- Geçici verginin oranı da yüzde 20 olacak. Ancak, Bakanlar Kurulu geçici vergi oranını yüzde 15’e indirebilecek.

KOBİ kredisine vergi muafiyeti
Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde; yalnızca KOBİ’lere kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olan
- Bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonuna ekleyen,
- Sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, KOBİ’lere kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar vergiden muaf olacak.

Ar-Ge harcamasına teşvik
Türkiye’nin kalkınmasında ve uluslararası rekabet gücünün artmasında, araştırma ve geliştirmeye (AR-GE) yönelik harcamaların önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Bu amaçla da ARGE harcamalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Yeni kurumlar vergisinde, AR-GE harcamalarının yüzde 40’ının, beyan edilen gelirden indirilmesine olanak sağlayan bir düzenleme yapılıyor.

Vergi muafiyet ve istisnalarına sınırlama
Yeni düzenleme ile diğer yasalarda yeralan muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler geçersiz sayılıyor.
Bundan böyle, kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler ancak Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Takvim
<<Temmuz 2011>>
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Haber Bölümleri
Haber Kategorileri
Yayınlanan haberlere günlük olarak yukarıdaki takvimden, haberlerin kategorilerine ise aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.