Öğrenci Projeleri

Kınalıada''da Dağcılık Kulübü

Tarih: Mart 2011
Proje Hakkında


Kınalıada''da genel olarak yerleşim iskele çevresinde ve İstanbul''un Anadolu yakası kıyılarını görecek şekilde. Bu durum, kıyı ilişkisinin yerleşim için önemini gösteriyor, insanı tek başınalıktan uzaklaştırıyor. Bu göz önüne alınarak projede arazi, Büyükada ve Heybeliada''yla kıyı ilişkisi içinde bulunan eski taş ocağı olarak seçildi. Arazinin çok yüksek kotlara ulaşması, kırmızı-kahverengi kayalıklardan oluşan dokusuyla birlikte büyük bir heyecan ve gerilim uyandırıyor. Projede amaç, bu heyecanı ve gerilimi kaybetmeyecek ve onu destekleyecek şekilde topoğrafyayı vurgulayan bir tasarım yapmak. Bu nedenle dağcılık kulübü programı seçildi. Bu amaç doğrultusunda strüktürel olarak tasarım, çelik halatlar ve cam yüzeyler üzerine kurgulandı. Çelik halatlar kayalıklar arasına yatayda ve düşeyde gerdirildi ve yapı, bu gerilmiş halatlar arasında sanki havadaymış hissi verdirilerek konumlandırıldı.

Kulüp yapısı, danışma, servis ve faaliyet alanı olarak işlevlerine göre üçe ayrıldı ve her biri farklı boşluklara yerleştirildi. Birbirlerine ulaşım, merdivenlerle dışarıdan sağlanmış ve bu şekilde arazi atmosferine uygun bir etki oluşturulmaya çalışıldı. Yapıya mevcut durumda kullanılan ve sahilden tepeye çıkan yol ile ulaşılabileceği gibi çelik gergilerden tırmanılarak da ulaşılabilir. Böylesi daha heyecanlı olmaz mı? Hem dağcılık kulübündekilere bir uygulama alanı oluşur hem de taş ocağının bugün hissettirdikleri oraya eklemlenen yapıyla kaybolmadan hatta daha güçlenerek deneyimlenmiş olur.Kınalıada''da Dağcılık Kulübü
Kınalıada''da Dağcılık Kulübü
Öğrenci Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.