reklam

24 Mayıs 2002 Cuma
Ana Sayfa
>
Haberler

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 10 Yaşında...

23 Mayıs 1992 tarihinde kurulan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası  10. yılını geride bırakmaktadır. Gerek Türkiye ve gerekse Dünya açısından arihin adımlarının hızlandığı bir konjonktüre rastlayan bu on yıllık süreçte Çevre Mühendisleri Odası her şeyden önce kamu yararını ve halkın çıkarlarını gözeten; tarihi, doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkan; hem beşeri hem doğal varlıklarımızın istismarı karşısına akılcı bir merkezi planlama anlayışını koyan bir çizgi yaratmıştır.

1970' li yıllarda dünya üzerinde insanoğlunun yarattığı beşeri uygarlığının geride bıraktığı binlerce yılda dünyamızın doğal varlıkları üzerinde yarattığı tahribatın boyutlarının bilincine varılmasıyla bir mühendislik disiplini olarak ortaya çıkan Çevre Mühendisliği mesleği ülkemizde de 1980'li yıllarla birlikte gündeme gelmiştir. Ülke ekonomisinin bütünüyle bir dönüşüm süreci içerisinde olduğu bu yıllarda ülkemizin ilk Çevre Mühendisleri de yerine getirdikleri görevin kamusal sorumlulukları nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası'nda bir araya gelmişlerdir. Yaklaşık 10 yıllık bir hazırlık süreci içerisinde İMO bünyesinde çalışmalarını mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümüne odaklayan Çevre Mühendisleri, gerek komisyon çalışmaları gerekse de örgütlenmeye yönelik çalışmalar yaparak Çevre Mühendislerinin bir çatı altıda toplanmasını sağlamışlardır. Bu birikimin sonucunda 1986 yılında Çevre Mühendisleri Derneği Kurulmuştur. 4 yılı aşkın bir süre faaliyet yürüten ÇMD, meslektaşlarımız arası birliktelik ve dayanışmanın sağlamlaştırılması, örgütlülüğün devamının sağlanması ve asıl kuruluş amacı olan Çevre Mühendisleri Odası'nın kurulması yönünde yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Çalışmaların başladığı ilk günden bu yana ülke genelinde çevre konusunda basın, radyo ve televizyon aracılığıyla kamuoyu yaratılmaya çalışılmıştır.

1980'li yılların başlarından 1990'lı yıllara gelindiğinde bir yandan  meslektaşlarımızın örgütlenmesinde yaşadığımız sürekli ivme diğer yandan mesleğimiz ile ilgili konularda ülke genelinde uygulandığını gözlemlediğimiz tutarsız ve yanlış politikalar, bu sürece katkı koyma konusunda itici güç olmuştur. Bu koşullarda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çatısı altında ÇMO'nun kurulması yönünde adımlar atılmış ve 1991 yılının sonunda yapılan ÇMD Genel Kurulunda alınan karar gereğince İMO Genel Kurulu'nda ÇMO'nun kurulması talebi gündeme getirilmiştir. İMO Genel Kurulu'nca olumlu bulunan bu istek TMMOB 32. Olağan Genel Kurulu'nda görüşülmüş ve 23.05.1992 günü ÇMO'nun kurulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Çevre Mühendisleri Odası 1992 yılında yola koyulduğunda, ülkemizdeki tablo sorumluluklarımızın önemini ortaya koyar niteliktedir. Öncelikle ülkenin 90'lar dönemecinde içerisine girdiği genel politika süreçleriyle büyük bir uyum içerisinde yıllarca istismar edilmiş çevre alanı giderek daha fazla bir talan ve yağma alanı olarak yerli ve yabancı sermayenin hizmetine sunulmuştur. Bu nedenle çevre sorunlarına ilişkin ciddi bir politika oluşturulmamış, mevcut yasal karmaşa, çevre örgütlenmesinin güçsüzlüğü, denetim ve yaptırım eksikliği gibi sorunlar ülkemizi bir ekolojik felaketin eşiğine getirmiştir.

Bunların yanı sıra, ülkenin az gelişmişliğine bağlı çevre sorunları zamanla kronik hale gelmiştir. 1997 yılına gelindiğinde dahi Türkiye'nin alt yapı ve planlama yetersizlikleri çarpıcı boyutlardadır. DİE'nin resmi verilerine göre;

1. Ülkemiz nüfusunun yüzde 76'sının yaşadığı 3000'den fazla belediyemizin sadece 43'ü, diğer bir deyişle binde on beşi bir atıksu arıtma tesisine sahiptir. Bir yılda kentlerimizde oluşan evsel atıksuların ancak yüzde 20'si bu arıtma tesislerinde arıtılabilmektedir. 
2. Atıksu oluşumunda yüzde 55'lik bir orana sahip endüstriyel nitelikte atıksuların sadece yüzde 9'u arıtılmaktadır.
3. Toplam 36 Organize Sanayi Bölgesinden ancak 5'inde (yüzde 14) endüstriyel
atıksu arıtma tesisi mevcuttur.
4. Turizm sektöründe faaliyet gösteren 4459 tesisten yalnızca 848'i (yüzde
19) atıksu arıtma tesisine sahiptir.
5. Ülkemizde her yıl 25 milyon ton çöp oluşmakta ve bunun yalnızca yüzde
5.9'u yönetmeliklere uygun bertaraf edilmektedir.
6. Ülkemizde her yıl 5.5 milyon ton tehlikeli atık oluşmakta ve bunun
yalnızca yüzde 1'i yönetmeliklere uygun bertaraf edilmektedir.

1997'den 2002'ye altyapı çalışmalarında ciddi bir sıçrama yaşanmadığı; ve istatistiklere veri teşkil eden pek çok arıtma tesisinin gerçekte "ölü" oldukları da düşünüldüğünde tablonun bugün de aynı hayatiyeti koruduğu açıkça görülmektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası'nda sınırlı olanaklarla yola çıkan Çevre Mühendisleri Odası bu gün 3 Şube, 12 Temsilciliği ve yaklaşık 2500 üyesi ile ülke ve toplum yararları doğrultusunda, meslek ilkelerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Meslektaşlar, çevre hizmetlerinin pek çoğundan sorumlu olan yerel yönetimler ve sanayiye yönelik yapılan mesleki eğitimlerin yanı sıra, kamuoyunu yakından ilgilendiren Bergama Ovacık Altın İşletmesi, Çamlıhemşin Dilek-Güroluk HES, Akkuyu Nükleer Santral Projesi, Mobil Santraller, Kültür ve Tabiat Varlıklarının tahribatı gibi konularda da halkın doğru bilgilendirilmesi için çalışmalarını sürdüren ÇMO, üyelerinden, değerli bilim insanlarından ve işbirliği içerisinde olduğu diğer demokratik kitle örgütlerinden aldığı güçle, bilimin ve halkın yanında taraf olmaya devam etmektedir.
Arkitera

 

Mayıs 2002 Arşivi

pt sl çr pr cm ct pz
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
diğer aylar için tıklayın

Cengiz Bektaş  28 Mayıs Salı günü  Diyalog bölümümüze konuk olacak...

 

Cengiz Bektaş hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya, Diyalog'a katılmak için  buraya tıklayın...

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz