reklam

24 Mayıs 2002 Cuma
Ana Sayfa
>
Haberler

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)

Kamu İhale Kurumundan:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girecek
maddelerinden olan 62 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde "Yapım
işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar
işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye
çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü
bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal
afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan
yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli
aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce
uygulama projesi yapılamayan yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye
çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar
teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir
kalem iş için birim fiyat teklif almak sureti ile ihale yapılabilir." hükmüne
yer verilmiştir.

Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşların 01.01.2003 tarihinden sonra
yapacakları yapım ihalelerine ilişkin hazırlıklarda, 4734 sayılı Kanunun 62
nci maddesindeki zorunlulukları gözönünde bulundurmalarının ve bu yöndeki
çalışmalara şimdiden başlamalarının yararlı olacağının duyurulması gerekli
görülmüştür.

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların
01.01.2003 tarihinden sonra yapmayı planladıkları yapım ihalelerinde uyulması
gereken yasal zorunlulukları (arsa temini, kamulaştırma, imar işlemleri,
uygulama projesi gibi) hizmetin aksamadan yürütülmesinin temini için bir an
önce yerine getirerek ihale aşaması öncesindeki işlemlerin tamamlanması,
gerekmektedir.

Tebliğ olunur.
İBB

 

Mayıs 2002 Arşivi

pt sl çr pr cm ct pz
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
diğer aylar için tıklayın

Cengiz Bektaş  28 Mayıs Salı günü  Diyalog bölümümüze konuk olacak...

 

Cengiz Bektaş hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya, Diyalog'a katılmak için  buraya tıklayın...

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz