reklam

08 Haziran 2002 Cumartesi
Ana Sayfa
>
Haberler

Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi

Ulusal Deprem Konseyi, üzerinde çalışmakta olduğu 'Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi' konulu raporunu tamamlamdı. Rapor, deprem öncesinde yapılması gereken geniş kapsamlı, orta ve uzun dönemli deprem zararı azaltma çalışmaları üzerinde yoğunlaşmakta.

Raporda ülkenin deprem sorunuyla ilgili konular birer birer ele alınmakta, her bir konuda bir durum saptaması ardından, o konuda yapılması gerektiği düşünülen uygulamalarla ilgili öneriler gerekçeleriyle birlikte sunulmaktadır. Bir uygulama planı değil, bir strateji raporu anlayışı içinde düzenlenen raporda, önerilerin ilke düzeyinde tanımlanmasıyla yetinilmekte, uygulama ayrıntılarına girilmemektedir.

Bu strateji raporunda ilke düzeyinde sunulan önerilerin hayata geçirilmesine yönelik bir 'Uygulama Planı' çalışması yapılmasının gerekli olduğu vurgulanmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilebilecek geniş kapsamlı bir proje çerçevesinde, konunun çeşitli boyutları birer panel tarafından ele alınarak ayrıntılı uygulama yöntemleri içeren somut öneriler geliştirilmesi bunlara dayalı bir 'Uygulama Planı' oluşturulması gerekli görülmektedir.

Raporun ele aldığı başlıca konular aşağıda belirtilmektedir:

* Deprem Bilgi Altyapısı ­ Ulusal sisimik ağ, verilere ulaşım, işbirliği. Deprem tehlikesi ve mikro bölgeleme haritaları. Deprem bilgi bankası.

* Yerleşim Yerlerinin Deprem Güvenliği ­ Ülkesel ve bölgesel imar politikası. Kentsel risk analizleri ve sakınım planları. İstanbul'da yapılması gerekenler.

* Yapıların Deprem Güvenliği ­ Yeni yapıların deprem güvenliği ve yapı denetimi. Mevcut yapıların iyileştirilmesi. Öncelikle güçlendirilmesi gereken yapılar. Onarım/güçlendirme yönetmeliği. Kaynak gereksinimi.

* Eğitim ve Örgütlenme ­ Depreme hazırlık bilinci geliştirilmesi, halk eğitimi. Okulda eğitim. Üniversite programlarının geliştirilmesi. Meslek adamlarının yetkinliği. Toplumun örgütlenmesi

* Kullanılabilecek Kaynaklar ­ Deprem sigortasından pay ayrılması. Kaynakların işletilmesi. Gerçek faizle kredi verilmesi.

* Yasal Düzenlemeler ­ Anayasal önlemler. Afetler Yasası. İmar Kanunu ve yönetmelikleri. Zorunlu Deprem Sigortası yasası. Meslek adamlarının yetkinliği. Kurumsal yapılanma.

* Bilimsel Araştırma ­ Yer bilimleri, zemin yapı, kentsel planlama, ekonomik, sosyal vb konular.

Rapora, UDK Internet sitesinden ulaşılabilmektedir: http://udk.tubitak.gov.tr
Cumhuriyet

 

Haziran 2002 Arşivi

pt sl çr pr cm ct pz
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
diğer aylar için tıklayın

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz