reklam

11 Haziran 2002 Salı
Ana Sayfa
>
Haberler

Çimentaş'ın yeni Başkanı Türkiye'ye güveniyoruz

Çimentaş'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası Walter Montevecchi, Caltagirone ailesinin sahibi olduğu Cementir şirketinin Çimentaş'ı satın almasıyla beraber çimento alanındaki faaliyetlerini uluslararası düzeye taşıdığını söyledi. Caltagirone ailesinin Türkiye'nin geleceğine yürekten inandığını belirten Montevecchi, DÜNYA'nın sorularını yanıtladı.
- Cementir Holding S.A.'nın başta İtalya olmak üzere diğer ülkelerdeki faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

--Cementir Holdin S.A., İtalyan Caltagirone ailesinin sahip olduğu şirketler grubunun çimento konusunda faaliyet gösteren birimidir. Caltagirone ailesi İtalyan iş dünyasının önde gelen ailelerinden olup, çimento sektörü dışında konut ve ticari yapı inşaatı, altyapı inşaatı, telekomünikasyon ve medya sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. Grubun Roma'da yayımlanan Il Messagero ve Napoli'de yayımlanan Il Mattino adlı iki gazetesi vardır ve bunlar bölgelerinin en çok satan gazeteleridir. Grup, özellikle altyapı inşaatları konusunda; Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar birçok ülkede önemli projelere imza attı. Cementir, İtalya'nın 3.büyük çimento üreticisi konumunda olup, yıllık 3.8 milyon tonluk üretim kapasitesine sahiptir. Grup, ekonomik katma değer yaratma(EBITDA) konusunda İtalya ve hatta Avrupa'nın en başarılı şirketleri arasında yer almaktadır. Cementir'in 2001 yılında yarattığı EBITDA oranı yüzde 40 civarındadır. 1992 yılından bu yana Caltagirone şirketler grubunun kontrolünde bulunan Cementir, Çimentaş'ın devralınması ile birlikte çimento alanındaki faaliyetlerini de uluslararası alana taşıdı.

- Büyük bir çimento sektörüne sahip olan ve çok sayıda çimento firmasının faaliyet gösterdiği Türkiye'de, neden Çimentaş'ı tercih ettiniz?

--Cementir, 2000 yılı başından itibaren İtalya dışındaki çimento işletmeleri ile ilgilenmeye başladı. Bu çerçevede bazı şirket satışlarına da teklif verdi. Bu nedenle Cementir, hisselerini satmak isteyen pay sahiplerince görevlendirilen en önemli yatırım bankalarının davet listesinde yer alıyor. Bilindiği üzere, Çimentaş şirketi de uluslararası bir yatırım bankası aracılığı ile satışa çıkarılmış, bu sayede de Cementir'in ilgisini çekmiştir. Cementir, faaliyetlerini çeşitlendirmek amacıyla halen ABD ve Avrupa'daki benzer bazı işlemlerle ilgileniyor.

--Ekonomik veriler bakımından Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi Türkiye'ye yatırım yapmaya yönelten sebepler nelerdir?

--Türkiye, AB'ye aday bir ülke olarak tüm yatırımcılar gibi İtalyan iş dünyasının da yakından izlediği bir ülkedir. Önemli bir bölümü gençlerden oluşan 70 milyona yakın nüfusu ile büyük bir pazar olduğu gibi fevkalade dinamik ve gelişmeye açık bir özellik arz etmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceğine yürekten inanan Caltagirone ailesi en üst düzeyde oluşturduğu bir kararla Cementir şirketinin bu devralma işlemini gerçekleştirmesini istedi. Diğer yandan Caltagirone grubunun Türkiye'ye olan ilgisi sadece bu vesile ile oluşmadı. Türkiye'ye yönelik ilk gayretler bundan 10 yıl kadar önce inşaat sektörü alanında ortaya kondu, ancak o dönem istenen sonuca ulaşılamadı.

--Türk çimento sektörünün bir panoramasını çizebilir misiniz? İç piyasası yeterince büyüyemeyen sektörü ihracat olanakları açısından mı değerlendirmek istiyorsunuz?

--Çimento sektörü dünyanın hemen her yerinde yerel ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Bu çerçevede, dünya çimento üretiminin çok sınırlı bir bölümü, yaklaşık yüzde 6-7'si, uluslararası ticarete konu oluyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz pazarının koşulları, uluslararası ticaret açısından biraz daha elverişli olmakla birlikte, yine de, mutlak belirleyici iç pazar öncelikleridir. 2001 yılı yurt içi çimento satışları 25 milyon ton iken, ihracat rekor bir düzeyde olmasına karşın 8.5 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu nedenle; önceliğimiz iç pazar olacaktır. Hiç kuşkusuz ihracat olanakları da güçlü bir opsiyon olarak gündemimizde her zaman bulunacaktır. Dolayısıyla, uluslararası pazarda da daha güçlü olmak hedeflerimiz arasındadır.

--Çimentaş'da yeni bir yatırım planınız var mı? 2002 yılı hedefleri konusunda bilgi verebilir misiniz?

--Ağır sanayi kolu olarak çimento sanayii her zaman yenileme, yeni teknolojileri uyarlama ve çevresel amaçlı yatırımlara gereksinim duyulan bir sektördür. Bu çerçevedeki yatırımlar ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülecek. Ancak, kısa vadede kapasite artırımına dönük stratejik amaçlı bir yatırım planı düşünmüyoruz. Çimentaş, 50 yılı aşkın mazisiyle köklü birçok konuda değerli birikimlere sahip bir kurum. Cementir ise, gerek Batı Avrupa'da başarı kazanmış iş tecrübesi ve gerekse ortaklarının yine başarısı ispatlanmış 'nakit yaratıcı karlılığı' esas alan iş felsefesi ile yönlenen bir şirkettir. Bu müspet değerlerin buluşması güçlü ve sağlıklı bir yapıyı da beraberinde getirecektir. 2002 yılı hedefimiz, en azından, reel bazda 2001 yılındaki pozisyonumuzu korumak ve devam ettirmek doğrultusunda olacaktır. Çimentaş'ın 2001 yılı satışları 1 milyon 600 bin ton civarında gerçekleşti. Bu miktarın yarısı ihraç edildi. Yine Çimentaş'a ait Kars Çimento Fabrikası ise 2001 yılında 300 bin ton olarak gerçekleşen satışını bu yıl yüzde 10 civarında artırmayı hedefliyor. 2002'de bu hedefleri bir miktar ileriye taşımaya gayret ederken, satış kompozisyonunda da ekonomik iyileşmelere paralel olarak iç pazarın ağırlığının artacağını öngörüyoruz.
Dünya

 

Haziran 2002 Arşivi

pt sl çr pr cm ct pz
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
diğer aylar için tıklayın

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz