reklam

27 Haziran 2002 Perşembe
Ana Sayfa
>
Haberler

Arsa Ofis Kanununa İlişkin İki Yönetmelik Yayımlandı

1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanununun uygulamaları ile ilgili olarak iki ayrı yönetmelik yayımlandı.

25 Haziran 2002 tarihinde yayımlanan yönetmelikler sırasıyla şu hususlarla ilgili düzenlemeler getiriyor:

a. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sattığı ya da devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hakkında şerh koydurmaya, kaldırmaya ve istisnalarına ilişkin usul ve esaslar,

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce satışı ve devri yapılan ve şerh konulan taşınmazlara da bu Yönetmelik hükümleri uygulanacak. 8/8/1994 tarihli ve 22015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi yeni yönetmelikle yürürlükten kaldırıldı.

b. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz malların bedelli ya da bedelsiz iktisap şekillerini ve mülkiyetindeki taşınmaz malların, satış, devir, ilgililerine intikal, trampa, kira ve irtifak hakkı tesisine ilişkin usul ve esaslar.

Bu yönetmelikle 8/8/1994 tarihli ve 22015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 6' ncı maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliklerin metni için
İBB

 

Haziran 2002 Arşivi

pt sl çr pr cm ct pz
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
diğer aylar için tıklayın

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz