reklam

27 Haziran 2002 Perşembe
Ana Sayfa
>
Haberler

Yapı Denetimi'ne iptal kabul edilmedi

Anayasa Mahkemesi, yapıların kurallara uygun kalitede inşa edilmesi için yapı denetimine ilişkin yöntemi ve ilkeleri belirleyen Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, heyetin bugünkü toplantısında, Ana Muhalefet Partisi DYP'nin yapı denetimi hakkında yasanın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı esastan görüşerek karara bağladığını bildirdi.

Başkanvekili Kılıç, yasanın 2, 4, 5, 6, 11 ve 13-a maddelerinin iptal istemlerinin oy çokluğu ile reddedildiğini söyledi.

Can ve mal güvenliğini teminen imar planına fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması, proje ve yapı denetimini sağlamayı ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yasanın iptal istemi reddedilen 2. maddesi, yapı denetim kuruluşlarını ve görevlerini düzenliyor.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca görevlendirilecek 5 üyeli Yapı Denetim Komisyonu'nun, yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi vereceği, faaliyetlerini denetleyeceği, sicillerini tutacağı ve doğacak uyuşmazlıklar hakkında görüş bildireceğini düzenleyen 4. madde, yapı denetim hizmet sözleşmelerinin düzenlendiği 5. madde ve yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi durumunda 3 gün içinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bildirileceği ve bu durum giderilinceye kadar yapının devamına izin verilemeyeceğini hükme bağlayan 6. maddenin de iptal istemi reddedildi.

İptal talebi raddedilen yasanın 11. maddesi, bu yasanın pilot il olarak seçilen Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da uygulanmasına başlanacağını ve bu listenin Bakanlar Kurulu'nca değiştirilebileceğinidüzenliyor.

Yasının 13-a maddesi ise daha önce Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.
Hürriyet

 

Haziran 2002 Arşivi

pt sl çr pr cm ct pz
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
diğer aylar için tıklayın

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz