reklam


Toplantılar

Kaçırmayın  Yeni

UIA 2005 İstanbul Kongresi

1 - 11 Temmuz 2005  Istanbul, Turkiye

UIA 2005 İstanbul Kongresi dünya mimarlarının eleştirel birikimini, başarılarını ve yenilgilerini, direndikleri ve teslim olduklarını, mimari özlemlerini ve sınırları içtenlikle ortaya dökebilecekleri bir paylaşım ortamı olmayı amaçlıyor. Kongre, çağdaş iletişimin tüm araçlarını kullanarak, dünya mimarları arasında serbest bir etkileşim ağı kurmayı üstlenecek, öncelikleri tamamen farklı olabilen coğrafyaların ve kültürlerin gündemlerini biraraya getirecek. Deyim yerindeyse, dünya mimarlığı bir 'pazaryeri' ortamında buluşacak; mimarlık üzerine düşünceler, hayaller, eylemler bir pazaryeri şenliği içinde sergilenecek. Dünya mimarları, yaşamın ortamlarını kuran bir mesleğin heyecanı, sorumluluğu ve bilinci içinde, dünya gündemleriyle ilişkilerini daha güçlü ve itinayla kurmak için çaba gösterecek.

Takvim

Hazırlık

30 Haziran

Mimarlık ve Yapı Fuarı, Sergiler, Pazaryeri Tezgahları kurulumu / Kongre öncesi turlar

1 Temmuz

Kayıtlar (*)
Mimarlık ve Yapı Fuarı, Sergiler, Pazaryeri Tezgahları kurulumu / Kongre öncesi turlar

2 Temmuz

Mimarlık ve Yapı Fuarı, Sergiler, Pazaryeri Tezgahları kurulumu / Kongre öncesi turlar

 

Kongre

Sabah

Öğlen 

Öğleden Sonra 

Akşam

3 Temmuz 

UIA Konsey Toplantısı
Fuar açılışı

Pazaryeri Açılışı

Açılış Oturumu 

Hoşgeldiniz Partisi

4 Temmuz 

Konferans

Pazaryeri Açılışı

Sunumlar

Hoşgeldiniz Partisi

5 Temmuz

Konferans 

Pazaryeri 

Sunumlar 

Sosyal / Kültürel Etkinlikler

6 Temmuz

Konferans

Pazaryeri 

Sunumlar

UIA Ödül Töreni

7 Temmuz 

Konferans 

Pazaryeri

Kapanış Oturumu

Veda Partisi

GENEL KURUL

Sabah

Öğlen

Öğleden Sonra 

Akşam

8 Temmuz

Kongre Sonrası Turlar / UIA Genel Kurulu

2011 aday tanıtımları

9 Temmuz

Kongre Sonrası Turlar / UIA Genel Kurulu

2011 aday tanıtımları

10 Temmuz 

Kongre Sonrası Turlar
UIA Genel Kurulu ve Seçimler

UIA Konsey Toplantısı

* Kayıt merkezi 6 Temmuz Perşembe akşamına kadar açık kalacaktır.

Taslak Akademik Program
Tema Altbaşlıkları

UIA Konseyi'ne sunulan, Istanbul 2003 Haziran Bilim Komitesi Önerisi:
Köksal Anadol, İlgi Yüce Aşkun, Aydan Balamir, Harun Batırbaygil, Doğan Hasol, Suha Özkan, Hasan Şener (derleyen: A. Balamir)

(Çalışma Başlığı)

Dünyamızın Şehirleri:Mimarlıkların Pazaryeri

1. gün

"Yaşasın Dünya Kentleri"
Kongrenin ilk günü Başkan Jaime Lerner'in "Yaşasın Kentler" (Celebrating Cities) projesinin sunumuna ayrılacak. 500 şehirlik bir hedef kitlesi olan projenin tanımı kısaca şöyle: "İnsan yaşamını iyileştirmeye ve şehirlerin buluşma, yaratma ve dayanışma mekanları olarak yeniden kazanımına yönelik projeler." UIA ulusal kesimlerince yürütülen yarışma ve uygulama sonuçlarının sunumu, dünya kentlerinin mimari sorunlarını ve yaratıcı çözümleri tartışmaya fırsat tanıyacak. "Pazaryeri" kavramı üzerine düşünceler, tartışmaların çerçevesini oluşturacak.

Mimarlıklar Pazaryeri'nde:
Mimarlığın Kültürel Pazaryeri / Mimarlık Kültürü Pazaryerinde
Küresel Pazarda Mimarlık ve Kentler
Dünya Kentleri Arasında Etkileşim: Kültürel Etkiler ve Bağlantılar

UIA Projesi: "Kentsel Akapunktur"
Başkan Lerner'in "Yaşasın Kentler" programı kapsamındaki proje yarışmasının sunuşu

2. gün

Şehirlerde Mimarlık ve Yaşam
Kongrenin ikinci günü, dünya kentlerini inceleyecek. Dünya mimarları, içinde yaşadıkları, çalıştıkları, düşledikleri şehirlerin mimarisi ve gündelik yaşamı üzerine gözlem ve vizyonlarını paylaşmaya davetliler. Sunumların kavramsal çerçevesi, "Sermaye" kavramı etrafında gelişecek. Sözcüğün kültürel ve ekonomik çağrışımlarının yanısıra, (İngilizce "capital" sözcüğünün eşseslisi) "başkent" anlamından yola çıkarak, küresel etkileşim çağında dünya başkentleri de tartışmaya açılacak.

Sermaye Olarak Mimarlık
Büyük harflerle Mimarlık / Sermayenin Mimarisi / Başkentler için Mimari
Mimarların Kültürel Sermayesi / Kültürel Sermaye Olarak Şehirler
Dünyanın Kültür Başkentleri / Mimari Başkentleri / Büyük Şehir Gerçeği

Kentlerin Zaman - Görüntüleri: Geçmiş, Günümüz, Gelecek
Tarihi Kentler - Zamansız Kentler - Taze Kentler - Ünlü Kentler
İnşa Halinde Kentler - Yıkım Altında Kentler - Yenilenen Kentler
Savaş Yıkımı Kentler - Afete Maruz Kentler - Güvenli Kentler - Güvenliksiz Kentler
Yatakhane Kentler - Ticaret Kentleri - Sanayi Kentleri
Enerji Sakınımlı Kentler - Eko-Kentler - Yeşil Kentler
Düzenli Kentler - Kaotik Kentler- Durgun Kentler - Değişken Kentler
Küçülen Kentler - Genişleyen Kentler - Dingin Kentler
Yegâne Kentler - Anonim Kentler - Rüya Kentler - Bunaltan Kentler
Küresel Kentler - Metropoliten Kentler - Yükselen Kentler
Mimarlık = Zamanın Yüzü / Kültürün Aynası
Geçmişin Geleceği - Günümüzün Geçmişi
Yer ve Zaman Kültürlerinin Yanyanalığı
Geleceğin Kentleri - Kentlerin Geleceği
Yerel Modernizmler ve Küresel Vernaküler

3. gün

Şehirlerin Mimarisi
Kongrenin üçüncü günü 'şehirlerin inşası' ile bakım-onarım sorunlarına yoğunlaşacak. Kentsel alanların planlanma biçimleri, tasarımı ve mühendisliği tartışılacak. Mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin ilişkisi, mimarlık kültürü ve mesleğinin "PİYASA" işleyişleri çerçevesinde irdelenecek.

Mimarlık ve Piyasa
Meslek için Pazar / Meslek Pazarı
Piyasa Kültürünün Değerlerine Direniş ve Teslimiyet
Meta Olarak Mimarlık … Mimarlığın Tüketimi … Kentlerin Üretimi
Yerel ve Küresel Pazarlarda Mimarlık Hizmeti ve İmgeler
Mimari Hizmetlerin Küreseleşmesi: Yapı Sektörü ve Tasarımın Doğası Üzerindeki Etkileri

Kentlerin Tasarımı, İnşaası ve Bakım Onarımı
Yeniden Kentleşme - Yeniden Yapılanma - Yeniden İnşaat - Yeniden Mimarlık
Evsizlerin ve Kent Yoksullarının Barınması
Yararın ve Mükemmelin, Refah ve Hazzın Paylaşımı
Yaşanabilirlik ve Niteliğin Eşikleri; Kültürel Kimlikte Geçişler; Eski ile Yeni için Arayüzler
Şehir Mühendisliği, Planlaması ve İşletimi/Yönetimi
Risklere Karşı Sakınım Planlaması
İnsan Yerleşmelerinin Rehabilitasyon ve Yönetişimi; Bilgi Çağında Kentleşme
Kentsel Ekoloji
Enerji-Kazanımlı Kentler: Uygun ve Duyarlı Teknolojiler
Koruma ve Yenileme
Kimliğin ve Kolektif Anıların Sürdürülebilirliği
Savaş ve Afet Koşullarında Dünya Kültür Mirasının Korunması ve Onarımı
'Şehir' - 'Yerleşme' / Kent - Banliyö / Kentsel - Kırsal
Kapalı Yerleşmelere Karşı Kent ve Kır
Yeni Çağda Şehir ve Köy

4. gün

Küresel Direniş Olarak Mimarlık
Kongrenin dördüncü günü UIA'nın dünya mimalığı üzerine vizyonlarının uygulanabilmesine yönelik stratejileri, mesleki ve eğitsel programları konu edinecek. Kongre, dünya mimarlarının Kongre Vadisi'ne toplu yürüyüşlerini takiben, manifestolarını -2005 İstanbul Manifestosu- seslendirecekleri basın ve medya duyuruları ile son bulacak.

Mimarlık Mesleği ve Eğitiminin Yeni Biçimleri
MimarlıkLAR Pazarında Meslek Etiği
Tasarım, Planlama ve Mühendislik Alanlarında Diyalog
Mimari Disiplinlerin Bütünleşmesi
Tasarım Özgürlüğü ve Sorumluluk

Dünya Mimarlarının Deklarasyonu:
Herkes İçin Mimarlık - İnsan Hakkı Olarak Çevre Niteliği
Kültürel ve Ekolojik Çeşitlilik İçin Mimari
Kültür Talanına Karşı Uluslararası Antlaşmalar

Kökler-Dallar, Yeşil-Gri, Kuzey-Güney, Doğu-Batı

Takvimle ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

 

Aziz & Derin Sarıyer 
01 Ekim 2002
günü  Diyalog bölümümüze konuk oldu.

Aziz & Derin Sarıyer hakkında daha fazla bilgi edinmek için  tıklayın

Diyalog buluşmasını soru cevap şeklinde okumak için  buraya tıklayın...


Vitra - Artema'nın katkılarıyla

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz