Arkitera E-Bültenleri

Email adresiniz yeterli
Üyelikten Çıkış
E-Bülten Arşivi

Yarışma Projeleri

Bitlis Merkez Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması

Tarih: Kasım 2008
2. Mansiyon Hakkında


Proje Müellifi

Coşkun Üreyen
Cahit Kumru Alpaydın
Gülcan Kaya
Mevlüde Gervan

Yardımcı
Pınar Kumandaş

Yarışma Alanının Kent İçindeki Konumu
Yarışma alanı, mevcut kent merkezinin kuzeyinde, şehirlerarası karayolunun doğu çeperinde yer alır. Mevcut kent, fiziki coğrafi eşiklere bağlı olarak, şehirlerarası karayolunun çeperlerinde yer tutmuştur. Kentin gelişim yönü, kuzey yönüne doğrudur. Yarışma alanı, kentin gelişimine bağlı olarak, kentin fiziki merkezinde kalacaktır. Kentin gelişim projeksiyonuna bağlı olarak, şehirlerarası ulaşım yükü, yarışma alanının çeperindeki yoldan, çevre yoluna deplase edilecektir. Mevcut karayolu, bir kent içi ulaşım arterine dönüşecektir. Hükümet Konağı’nın alanda konumlanmasıyla ve öngörülen gelişim hamleleriyle, Bitlis kentinin, yeni kamusal-idari merkezi tanımlanmış olacaktır.

Yarışma Alanının Yakın Çevresiyle İlişkisi
Yarışma alanı, fiziki olarak, batı yönünde mevcut karayolu, kuzey ve doğu yönlerinde vadi, güney yönünde kamu yapılarıyla sınırlandırılmıştır. Alanı, kuzey ve doğu yönlerinde sarmalayan vadi, kentin içinde doğal bir yapılaşma eşiği oluşturur. Ağaçlandırılacak alan olarak önemli bir doğal veridir.

Alanın kuzeyinde, belediye binası vadinin diğer yakasında önemli bir kamusal yapı olarak yer alırken, alanın güneyinde karayoluna asılmış olarak, kamusal kampüsler ve askeri alan bulunur. Yarışma alanının ve yakın çevresinin kente eklemlenme karakteristiği, Bitlis kentinde genel olarak gözlemlendiği gibi, karayolu ve coğrafi eşikler arasındadır. Yarışma alanı ve çevresindeki kamusal alanların tamamı, karayoluna asılmış olarak konumlanır.

Mevcut karayolu, bu açıdan, taşıt ve yaya sirkülasyonunu aynı anda yüklenen önemli bir arterdir. Hükümet Konağı’na güney yönünden mevcut kent merkezinden, kuzey yönünden kentin gelişmekte olan bölümlerinden, belediye hizmet binası önündeki açık kamusal alandan, kuzey yönündeki Bitlis Kültür Merkezi’nden ve Papsin Han’dan, yayaları ulaştıracak kentsel tektonik, yine, mevcut karayolu üzerindeki yürüme yollarıdır. Bu veri, tasarıma, karayoluna asılmış, lineer bir açık alanın, tasarımın diliyle biçimlenmesiyle yansır.

Tasarım Kararları
Bitlis kenti, karakteristik olarak, kentsel yaşantıya katılamayan fiziki coğrafi eşikler arasında, lineer olarak, kendi gelişim aralığını yaratmış bir kenttir.

Ancak, yarışma alanını sınırlayan fiziki eşik, kentin genelinde görülenin aksine, kentsel bir kullanıma dönüşebilme potansiyeline sahiptir. Tasarım, bu veriye, kentsel olan yüzeyle (karayolu ve çevre yapılar), kentsel olmayan (vadi park) arasında, geçirgen bir arayüz gibi davranarak cevap verir. Kentliyi, kentsel yüzeyden alır ve doğal peyzaj alanına ulaştırır. Bu sayede vadi park, kentlinin kamusal yaşantısına katılmış ve zenginleştirmiş olur.

Tasarım, alanın bir bütün olarak ele alınmasıyla başlar. Zemin, yarışma alanı sınırları boyunca, doğu-batı yönünde, vadi ve karayolunu bağlayan lineer izler üzerinden konstrükte edilir. Konstrüksiyon izleri, önce, yapı alanını, karayolundan ayıran peyzaj elemanlarını oluşturur. Peyzaj, yapının kentliyi karşıladığı ön alanda, yapının konstrüktif uzantısı gibi davranır.

Konstrüksiyon daha sonra, yapının fonksiyonel olarak ve yakın çevresine eklemlenmek için gerek duyduğu sert zemine (tören alanı) dönüşür. Tören alanı, yapıyı oluşturan kabuğun yerden kalktığı noktada kopar ve yapıyı çevreleyen bir boşluk oluşturur.

Ardından yapı, bütün alanı domine eden konstrüksiyonun en üst imgesini oluşturacak şekilde yerden kalkar. Ve mevcut peyzaja, vadi parka doğru düşerek kaybolur.

Zeminin konstrükte edilmesiyle oluşan bu imge, kaynağını bölge coğrafyasından alır. Bölgede gözlenen yoğun ve kalıcı kar, yapının örtüsüyle birlikte davranarak, iklim ve gündelik yaşam arasındaki ilişkiyi kentselleştirir…

Maliyete İlişkin
Yapı, klasik betonarme sistem bir iç ile onu kapsayan bir çelik kabuk sistemden oluşur. Betonarme sistem, ofis yapısının fonksiyonel gereksinmelerine uygun olarak 560 x 560 optimal aks aralıklarıyla oluşturulmuş bir örüntüdür.Bitlis Merkez Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!

26 Kasım 2008, 20:06Yazan: etic ... bu konunun arkitera tarafından dikkate alınması ve çözülmesi. ve bu yarışmada derece alan projeleri bir an önce incelemek isteyen biri olarak istediğim; dereceye giren projelerin foruma da yüklenmesi. mimarlık konuşalım-konuşabilelim ne olur.. Dereceye giren projelerin foruma yüklenmesi öyle sanıyorum ki katılımcıların bunu yapmak isteyip istememesi ile alakalı... (devamı)

25 Kasım 2008, 18:16Yazan: aktanikinci elemede elenen projemiz ekte. Gül İşlek - Aktan Acar

22 Kasım 2008, 12:25Yazan: so youngmaket:

22 Kasım 2008, 12:23Yazan: so youngplan, kesit ve görünüşler

22 Kasım 2008, 12:14Yazan: so youngSon turda elenen projemizi sizlerle paylaşmak istedik. Kazananları ve tüm katılımcıları tebrik ederiz. Projemizin yaklaşımını kısaca şöyle özetleyebiliriz: Araziye yerleşimde temel karar, kentsel bir meydan çevresinde toplanmış parçalı bir yapı grubu oluşturmaktır. Çevresi tanımsız bir araç yolu üzerinde bir duvar gibi önünden geçilen ve çevresel referanslardan bağımsız yükselen tekil bir kamu yapısı yerine, kentsel bir meydan etrafına toplanmış, parçalı, kendi kentsel çevresini kuran, kentlinin yaya kullanımına müsait bir yapılaşma öngörülmüştür... (devamı)

21 Kasım 2008, 11:52Yazan: MrT5. mansiyon ödüllü proje çözüm olarak başarılı, 1. ödül de çözümde bazı sıkıntılar var gibi (yemekhaneler servis almıyor ve manzara açılımı yok), sıralama konusunda Hasan Özbay'a katılıyorum. Tartışmayı biraz projeler üzerine çekmek gerekiyor !!!

21 Kasım 2008, 11:29Yazan: AZMİ AÇIKDİLJüri; nam-değer hakem heyeti (yerine uygun değil ama yaptığı işe göre tanımlanabilir, bir kademe altı ihtiyar heyeti) , seçici kurul, görevini ifa ederken, dikkate alması gereken hususlardan birkaçının şunlar olması gerekirdi.
Şartname
Şartname
Şartname.

1-Jürinin ilk vazife-i ifa ve neticesin de muktedir olması gereken husus, projelerin teslim saati... (devamı)

19 Kasım 2008, 19:40Yazan: AZMİ AÇIKDİLTaşıtlarımıza yabancı bir firma vize veriyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin muhasebesini bir kuruluş denetliyor.
Kanunlarımızı ve adli düzenlemelerimizi bir birlik yapıyor.
Bu misaller çoğaltılabilir.
İhaleli inşaatları yabancı firmalar kontrol ediyor.
Projelerimize yabancı kuruluşlar müşavirlik yapıyor... (devamı)

18 Kasım 2008, 10:10Yazan: zabidinBen de Orhan arkadaşım gibi kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum... Son zamanlarda bir kaç arkadaşımın yarışma kazanması gerçekten gurur verici... Nice başarılara ulaşmanızı temenni ediyorum..

17 Kasım 2008, 14:04Yazan: Zeynep GüneyBitlis Merkez Hükümet Konağı Binası Mimari Proje Yarışması Kolokyumu 14 Kasım 2008 tarihinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kolokyuma katılan Aslı Canbal Özdemir'in izlenimlerini aktardığı haber: Bitlis Merkez Hükümet Konağı Binası Mimari Proje Yarışması’nda Genç Mimarların Başarısı Dikkat Çekti... (devamı)

Bütün yorumları forumda okuyun!
Bitlis Merkez Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.