reklam

Sergiler, Etkinlikler
Sanat > Mercek Altında    

İSTANBUL MODERN

Gözlem, Yorum, Çeşitlilik

İstanbul Modern'in ilk etkinliği olan Gözlem, Yorum, Çeşitlilik sergisi, Türk resim tarihine yeni, taze bir bakış yöneltmek ve bu tarihi, akrabalıkları, etkileşimleri, ilişki zincirleri ya da karşıtlıkları ışığında yeniden okumak amacıyla tasarlandı.

Gözlem, Yorum, Çeşitlilik izleyiciye, Türk resminin yaklaşık yüz yıllık serüvenini, zamandizinsel akışın ya da dönemlere ve akımlara bağlı geleneksel sınıflandırmaların bütünüyle dışında kalarak, bu serüveni olabildiğince geniş biçimde kapsamak üzere seçilmiş sekiz kavramın anlam yelpazeleri altında yeniden katetme olanağını veriyor.

20. yüzyıl başlarından günümüze 100 ressamın yapıtları arasından seçilen resimler, ‘iç içe/karşı karşıya' bir sergileme düzeninde, farklı dönemlerin ya da üslupların yapıtları arasındaki etkileşimleri, yakınlaşmaları, akrabalıkları gözlemleme olanağını sunuyor; çağdaş Türk sanatının en önemli bileşenlerinden birini, başka bir boyutta tanımamızı, keşfetmemizi, hissetmemizi, sağlıyor.

Küratörler
Ali Akay - Levent Çalıkoğlu - Haşim Nur Gürel

Sergiye katılan yapıtların alındığı koleksiyonlar
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu
http://www.sanalmuze.org/koleksiyon

İstanbul Modern Koleksiyonu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu
http://www.resimheykelmuzesi.org

Oya – Bülent Eczacıbaşı Koleksiyonu
Türkiye İş Bankası Koleksiyonu
http://www.iskultursanat.com.tr/04_res.htm

"Yeni Alımlar" Sergisi
İstanbul Modern'de 15 Ocak 2004 Cumartesi günü “Yeni Alımlar” başlıklı yeni bir sergi açılıyor. Süreli Sergiler Salonu´nda yer alacak olan sergide, İstanbul Modern Koleksiyonu için yeni alınan yapıtlar sunulacak.

Fahrelnisa Zeid, Nejad Melih Devrim, Sabri Berkel, Nedim Günsür, Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Ömer Uluç, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Şadan Bezeyiş, Burhan Doğançay, Fahri Kaptan, Nevin Orhon, Şeref Akdik ve Tekezade Sait'in yapıtlarının bulunduğu sergi 27 Şubat'a dek sürecek.

Batı müzelerinde olduğu gibi İstanbul Modern de koleksiyonunu oluştururken, “Yeni Alımlar”ını izleyicilerle buluşturarak bir örnek olmayı amaçlıyor. Bu yapıtlar daha sonra Sürekli Sergiler Salonu´nda farklı sunumlarla yeniden sergilenecek.

Fikret Mualla Retrospektifi

İstanbul Modern Süreli Sergiler Salonu, Mart 2005 tarihinden itibaren “Fikret Muallâ Retrospektifi”ne ev sahipliği yapacak.

Türk resmine büyük bir başkaldırı üslûbu getiren, yaşamı boyunca bir “efsane” olan, üstün sanatçı kişiliği kadar trajik yaşamıyla da tanınan Fikret Muallâ'nın (1903-1967) özgün dünyasını tüm renkleriyle gözler önüne sermeyi amaçlayan retrospektifte sanatçının 300'e yakın eseri sergilenecek.

Fikret Muallâ üzerine kitaplar ve sergiler hazırlayan Ferit Edgü'nün düzenleyeceği retrospektifte, sanatçının Türkiye ve Fransa'da süren inişli çıkışlı yaşamı ve farklı dönemleri kapsayan sanat serüveni üç ana bölümde ele alınıyor.

Sergide guvaş, yağlıboya, suluboya ve desen çalışmalarının yanı sıra, aralarında Ara Güler tarafından çekilmiş fotoğrafların da bulunduğu bir fotobiyografi, ressamın özel mektupları ve sergi broşürleri de yer alacak.

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz