Yarışma Projeleri

Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Tarih: Kasım 2006
1. Ödül

Kazanan: Emel Akar Sönmez

Yerel Yönetim yapılarının gelişmekte olan kentler için bir kimlik oluşturması, kentli ile sosyal ve mekânsal ilişki içerisinde olması tasarımın ana kriterlerinden olmuştur. Yapı içerisinde yer alan farklı fonksiyon birimlerinin, gerek kullanım açısından gerekse kütlesel açıdan kendilerini ifade etmeleri yapının omurgasını oluşturmuştur. Bu bakış açısıyla ele alınan belediye hizmet birimleri ile çok amaçlı salon, sergi salonu ve kafeterya birimleri aynı kütle içerisinde bulunmakla beraber ayrı kullanımına da imkân verecek şekilde tasarlanmıştır.

Belediye yapısı yol aksına paralel yerleştirilerek, kuzey - güney yönündeki kent aksını kesintiye uğratmadan görsel süreklilik sağlanmaya çalışılmıştır. Belediye yapısının güney cephesinde yer alan parsel kent meydanı olarak tasarlanmıştır. Böylece kent yaşamına destek verecek toplayıcı bir kentsel mekân yaratılmıştır. Kent meydanında başlayan yürüyüş aksı, belediye yapısı içerisinde de devam ettirilerek yatay süreklilik sağlanmıştır. Belediye yapısının zemin katında oluşturulan iç bahçe, üst katta galeri boşlukları ve bunu kesen köprülerle desteklenerek düşey sirkülasyon alanları oluşturulmuştur. Kullanım kolaylığı ve yalın bir tasarım kurgusu düşünülerek birim müdürlükleri üst katlarda galeri boşluğu yanında devam eden kesintisiz bir koridor aksı üzerindedir. Koridor aksının galeri boşluğuna paralel devam etmesi ve cephenin cam sistem olması, sıkıcılıktan uzak, ferah ve aydınlık bir mekan yaratmakla beraber yerel yönetimin şeffaflığını da simgelemektedir. Cam cephe kullanımından dolayı oluşabilecek ısı etkisi, cephede uygulanan güneş kırıcılar ve bina üst saçağı ile giderilmiştir.

Belediye yapısı içerinde yer alan kafeterya ve çok amaçlı salon fuayesi; zemin katta ve kent meydanını görüş alanı içerisine alacak şekilde tasarlanmıştır. Meydan ile bina arasındaki bu ilişki cephe sisteminde şeffaf malzeme kullanımı ile desteklenmiştir. Çok amaçlı salonun mesai sonrası zamanlarda kullanımı, belediye hizmet birimlerinin güvenliğini etkilemeyecek şekilde hazırlanmıştır. Bu işlev tüm katlarda bulunan ayrılabilir aksların kapatılması ve girişin meydandan kontrollü yapılması ile sağlanacaktır. Çok amaçlı salonun meclis toplantıları amacı ile kullanılacağı durumlarda da başkanın ve personelin ulaşımı dikkate alınmıştır. Meclis salonunun üst katında küçük bir balkon oluşturularak, birim müdürlüklerinde bulunan personele meclis toplantısı izleme bölümü oluşturulmuştur.

Başkanlık merdiveni etrafında cam giydirme sistem tasarlanmış ve dış cepheden ahşap ızgara sistem ile sarılarak yarı şeffaf olması istenmiştir. Cam giydirme sistem düşey aksta yüksek kotta yapılarak başkanlığı simgeselleştirmiş ve merdivenin aydınlığını sağlamıştır. Başkanlık merdivenin tüm katlarda birim müdürlüklerine ulaşımı köprüler ile çözümlenmiştir.

Servis koridoru; belediye birimleri ve sosyal-idari birimler arasında çözümlenerek, ortak kullanım kolaylığı sağlamıştır. Servis merdiveni yangın merdiveni olarak da kullanılabilir niteliktedir.

Binanın batı cephesinde yer alan sarnıç ve kuyu etrafında koruma alanı bırakılmış ve oturma alanları yaratılarak kentsel mekâna dâhil edilmiştir. Yaratılan bu mekâna belediye ana girişi karşısından çıkış verilerek sürekli kullanılabilirliği amaçlanmıştır.

Otopark; anayol cephesinin kent meydanı ile bütünleşmesini bozmamak için batı cephede tasarlanmıştır. Otopark ile kent meydanını ayıran simgesel duvarlar aynı zamanda meydana hareketlilik katması için tasarlanmıştır. Başkanlık hizmetinde olan araçlar için ise anayol üzerinden giriş yapılabilir bir otopark alanı yaratılmıştır. Alt katta düşünülen kapalı otoparktan belediye binasına kontrollü çıkış yapılmıştır.

Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.