Yarışma Projeleri

Manisa Belediye Hizmet Binası Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenleme Yarışması

Tarih: Mart 2006
2. Ödül

İzmir Manisa karayolu üzerinde laleli mevkiinde yer alan yarışma alanı, kuzeyde yüksek gerilim hattı, güneyde ise karayolu ile sınırlı, doğudan batıya uzanan ince uzun formu ve topografyası ile çok karakteristik bir yapıya sahiptir. Ortasında yer alan ağaçlık alan, ve doğusundaki koruluk bu özelliğini daha da pekiştirmektedir.

Genel yerleşim kararları, orta ağaçlık alanı koruyan ve daha da güçlendiren, ticaret merkezini alt kot olan (70.00) doğu bölgesine, belediye binasını ise yüksek kot olan (81.00) batı bölgesine yerleştiren bir tavır olarak gelişmiştir. Böylece yeşil alan “kent parkı” olarak değerlendirilerek, belediye ve ticaret arasında bir geçiş alanı, bir başka değişle “tampon yeşil alan” olarak kullanılacaktır. Karayolunun gelecekte şehir içi kamusal hizmet arterine dönüşmesi kaçınılmazdır. Böyle bir arterde, kent merkezinden yaklaşımda yüksek kot olan batı ucunda belediyenin yer alması, belediye binasının hizmet yapısı olarak algılanmasını güçlendirecektir. Meclis bloğunun, kent parlamentosu olma özelliği nedeni ile, bu yerleşim kararları çerçevesinde, belediye bloğu içinde, merkezde yer alması, konik formu ve plastik değerleri ile, artere olan konumunda özelleşmektedir.

Başkanlık ise artere paralel, belediye meydanı üzerinde, 1. katta yer almaktadır. Başkanlık bloğunun altı boşaltılarak, belediye giriş mekanı vurgulanmış ve de başkanlık bloğu görsel etkisi abartısız bir şekilde ifade edilmiştir.

Belediye esas giriş holü, meydana ve kent parkına açılmakta dır. Üst örtüsü çelik ve camla kaplıdır. İklimsel özelliği nede ile, mevsimlere göre değişen güneş kontrol sistemleri kullanılacaktır. Galeri boşlukları ile, giriş holü bütün katlarla fiziksel ve görsel olarak bağlanmıştır. Belediye yapıları yoğun vatandaş sirkülâsyonu altında oldukları için, katlarda yer alan, birimlerin algılanması çok önemlidir. Zaten bu sebeple yapı, az katlı, alt zemin+üst zemin+2 kat olarak planlanmış, asansör bağımlılığından kurtulunmuştur.

Başkanlık ve meclis girişleri esas girişten ayrılarak üst zemin katta (+4.00) planlanmıştır. Bu kat aynı zamanda meclis katıdır. Meclis fuayesi esas giriş holüne ve kent parkına açılmaktadır. Bu fuaye giriş holü ile birlikte aynı zamanda sergi mekanı olarak kullanılacaktır.

Belediye birimleri içerisinde gelir ve sağlık müdürlükleri en yoğun halk sirkülasyonu altındadır. Bu sebeple bu birimlere ayrı girişler ve geniş bekleme holleri ayrılmıştır. Böylece bu birimlerdeki yoğunluk, diğer birimleri etkilemeyecektir.

Bütün açık ofis birimleri kuzey yönüne yönlendirilmiş tir. Homojen kuzey ışığı çalışma mekanları için, özellikle Manisa ilimiz de çok önemlidir. 2. katta yer alan, batıya bakan çok az sayıdaki bürolar için güneş kontrolü yapılacaktır.

Ticaret merkezi iklimsel veriler nedeni ile açık mekân ağırlıklı planlanmıştır. Bu merkez, -0.00 ve +4.00 kotlarında, belediye binasına, üst sokak ile bağlanmıştır. Sokak, -4.00 kotunda altı boşaltılarak, açık otopark yaklaşımından, kent parkına açılım sağlanmıştır. Sokak üzerine kreş, konuk evi, kafeterya, açık sergi alanı gibi programlar yüklenerek, belediye ile ticaret merkezi arasında, sadece bir geçit değil, yaşamsal etkilerin görüldüğü, bir kent mekanı olma özelliği kazandırılmıştır. Kreş ve konuk evinin, açık otopark üzerine planlama sebebi, aynı zamanada yapı bloklarının, otoparka gölge sağlamasıdır. Sokak, topografyanın alçalması sebebi ile, ticaret merkezi avlusunun üst kotuna bağlanır. Bu durum avlunun üst kottan algılanma keyfini verir. Ticaret merkezi avlusu, (-4.00 kotu) doğuya doğru uzanarak, bir açık gösteri mekanı ile, koruluk alana açılır. Bu planlama kararı, koruluk, ticaret merkezi, orta yeşil alan (kent parkı) ve belediyenin, kentsel strüktür içerisinde sürekliliğin sağlanması için alınmıştır.

Ticaret Merkezin -8.00 kotu tavanı, kısmen açılarak avludan gün ışığı alması sağlanmıştır. Bu kota zaten koruluk yaklaşımından düz ayak olarak girilmektedir. Bu katın kısmen toprak altında kalması sebebi ile, ticari alanların yanı sıra, ışık istemeyen, nikah salonu, sinemalar ve spor salonu gibi proğramlar, bu katta planlanmıştır.

Kapalı otoparklar, belediye ve ticaret merkezi bodrum katlarında, farklı işletmeler olabilecekleri düşüncesi ile birbirlerinden bağımsız olarak tasarlanmıştır. Mevcut kapasiteleri gelecekteki ihtiyaçlara göre arttırılabilir.

Manisa Belediye Hizmet Binası Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenleme Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Manisa Belediye Hizmet Binası Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenleme Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.