Yarışma Projeleri

Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması

Tarih: Mart 2008
Satınalma (Tuba Çakıroğlu-Erdem Yıldırım)


Proje Müellifi
Tuba Çakıroğlu (Ekip başı - Mimar)
Erdem Yıldırım (Mimar)

Kent terası projesi, 100. Yıl Bulvarı''yla ayrılmış, biri kente, diğeri nehre yakın olan iki adanın birleştirilerek kent meydanı olarak çözümünü önermiştir. Bu birleştirme çözümü, meydanda hizmet vermesi önerilen işlevlerin, hem kentten gelecek insan yoğunluğunu karşılaması hem de Seyhan Nehri’nin rekreatif ve görsel avantajlarından faydalanılmasına da olanak sağlamaktadır. Projede yeraltı inşaatı nehre yakınlıktan dolayı tercih edilmemiştir. Bunun yanı sıra yolun alta alınmasının uzun bir zaman diliminde gerçekleşecek olması ve bu sırada halkın mağduriyeti ve maddi sebepler de düşünülerek, yol aynı kotta korunmuş, meydan üst kota alınmış ve bir kent terası yaratılmıştır. En üst kotta yer alan meydan (+37.50) bu iki adayı birleştirip ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra diğer fonksiyonların terası olmuştur. Kent meydanının kullanılıp yaşayan bir mekan olması için programda önerilen işlevler de elde edilen terasla ilişkili olarak alt kotlarda çözülmüştür. Proje alanının kalan bölümü de rekreatif kullanımlar için ayrılmıştır.Proje alanının kente yakın olan bölümünde sinema, tiyatro, kütüphane, atölye, galeri, sergi salonu, kitap satış birimi gibi kültürel faaliyetler ve cami yer almıştır. 100. Yıl Bulvarı’nın üzerinde çarşı fonksiyonu büyüklü küçüklü birimlerle çözülmüş, bir ucuna bowling salonu, diğer ucuna da spor merkezi (fitness center) önerilmiştir. Merkezin nehir kenarına ise yeme içme birimleri yerleştirilmiştir. Kapalı otopark 100. Yıl Bulvarı’nın her iki kenarı boyunca çözülmüştür. Avlular ve kot farklarıyla birbirinden ayrılan işlevlerin birinden diğerine olan akışkanlıkları önemsenmiştir. Avlular, kotlar arasındaki iletişimi sağlayarak meydanı beslemenin yanı sıra ışıklık rolü de üstlenmiştir. Elde edilen terasa her yönden ulaşımın sağlanması hedeflenmiş, rampa ve merdivenlerle bu sağlanmıştır. Ayrıca farklı kotlarda yer alan avlular da platformları birbirine bağlayarak bu ulaşımı güçlendirmiştir. Seyhan Nehri’nin içerisinde her tür sosyal ve kültürel etkinliğin gerçekleşmesine olanak sağlayan yüzen etkinlik platformları tasarlanmıştır. Bu çok amaçlı platformlar bir araya gelerek sahne olarak kullanılabildiği gibi birleştirilerek karşı kıyıya ulaşmanın da bir alternatifini de oluştururlar. Meydanın üzerinde tasarlanan güneş saati, simgesel bir öge olmasının yanı sıra aydınlatma elemanı olarak da hizmet vermektedir. Yürüyüş ve bisiklet yollarının ise nehrin kıyısında ve nehir boyunca kesintisiz olarak devam etmesi öngörülmüştür.

Cami tek başına bağımsız bir birim olarak ele alınmamış, elde edilen meydanın bir parçası olarak düşünülmüştür. Bu bağlamda medreseli camilere öykünülerek avlusunda geleneksel sanat atölyeleri ve sergi salonu çözülmüştür. Doğal ışık her yerde olduğu gibi cami içinde de önemsenmiş ve duvarlardaki yarıklardan içeri alınmıştır. Güney ışığının keskinliği ve değişkenliğinden kaçınmak ve aynı zamanda kıble duvarını özelleştirmek amacıyla bu duvar masif bırakılmıştır. Günümüz gelişen teknolojisi karşısında işlevini yitiren minare, yeniden yorumlanmış ve bu proje kapsamında bir ışık hüzmesi olarak tasarlanmıştır.

Proje alanının yakın çevresindeki yasal olmayan yapılaşmaların yerine orada yaşayan insanların kentsel yaşam kalitesini de artıracağı öngörülen yarı açık avlulu yapılaşma sistemi geliştirilmiştir. Nehrin karşı kıyısı yoğun yeşil alandan oluşan, hem kent meydanından faydalanan hem de çevredeki konutlarda yaşayan insanların kullanımı için, rekreasyon alanı olarak tasarlanmıştır. Nehrin bu kıyısındaki yapı adalarında da yarı açık avlulu sistem önerisi devam ettirilmiştir. Avlulu konut adalarının içerisinde önerilen yeşil alanlar kentlerin büyürken en çok yitirdikleri yeşilin geri kazanımını sağlamış ve nehrin kıyısındaki yeşilin kent içerisinde de devamlılığını sağlamıştır.İmaj Galerisi
Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.