reklam

Bir Bilanço Hakkında
Sanat > Mercek Altında

BİR BİLANÇO

“Bir Bilanço”
80’li Yıllarda Türkiye’de Sanat Üretimi

Karşı Sanat’ın kuruluşundan bu yana üstlendiği toplumsal belleği canlı tutma işlevi içinde düzenlenen “Bir Bilanço” başlıklı sergi 80’li yıllarda görsel sanatlar alanındaki gelişmeleri, bu üretimin temellendiği siyasal, ekonomik, toplumsal, kuramsal gerçeklere doğru açılarak, modernizm ve post-modernizm olgularını irdeleyerek gündeme getiriyor.

80’li yılların sanat üretimi günümüzdeki sanat üretimine bireysellik, açılım, çeşitleme, kavramsallık, uluslar arası iletişim ve kurumlaşma sağlayan bir altyapı olarak değerlendirilmelidir. Ancak, yaratıldığı ve gösterildiği zamandan bu zamana kadar kitleyi bilgilendiren bir müze ya da sanat merkezi bağlamında görünmeyen ve sahip çıkılmayan bir üretim olma sakıncasıyla karşı karşıyadır.

Sanat üretiminin sürekliliği ve bağlamlılığı gibi yapısal değerlere saygı duymak açısından bu dönemin üretimini tanıtmak ve taşımak kaçınılmazdır. Günümüze değin hiçbir dönemde toplum kendisine sunulmak üzere üretilmiş bir yapıt topluluğunu istediği zaman bir bütün olarak ve belirli sınıflamalar içinde görebilme hakkına sahip olamadı; bunun kültürel açıdan sakıncalı bir bellek ve sorumluluk boşluğu yarattığını biliyoruz. Bu durum, yalnız genç kuşakların geçmişe/köklere gönderme yapma olanağını kısıtlamıyor, aynı zamanda ilklere sahip çıkma iddiası taşıyabilen kişi ve kuruluşlara haksız bir olanak veriyor. Bu olumsuzlukların bir an önce giderilmesi gerekiyor.

Sergi, Türkiye’de demokrasinin bütünüyle yitirildiği, şiddetin ve krizli ekonomik süreçlerin yaşandığı, iletişim, medya ve tüketim kültürünün yerleşmeye başladığı 80’li yıllarda, her şeye karşın söylen(e)meyen söylendi mi, anlatıl(a)mayan anlatıldı mı, im-alem, çoğulluk ve göndermeler gerçekleşti mi, gibi sorulara belgeler ve yapıtlarla yanıt vermeyi amaçlıyor.

Özgür düşünce ve ifadenin, yaratıcılık haklarının, düşünce/sanat üretimi aracılığıyla eleştirinin bir kez daha kısıtlanması girişimlerini yaşadığımız günümüzde bu sergi, topluma geçmişe bakarak yeniden biçimlenme olanağı da vermektedir. Türkiye’nin bu kültürel olumsuzluğu aşması için sanat bir kez daha işlevini yerine getirmektedir.

Bu sergi bundan da öte, günümüzün hızlı değişim içindeki görsel-işitsel-nesnel kültürü bağlamında durmadan yıpranan düşünsel/kuramsal belleği ve yaratıcı üretim birikimini toplumun gündeminde tutmak, kurulmakta olan modern/çağdaş sanat müzelerinin/merkezlerinin içerik sorunlarına bilimsel ve belgesel bir katkı ve çözüm önermek, yetişmekte olan sanat ve kültür yöneticileri için görünmeyen bir üretimi görünür kılarak, araştırma ve yorum yapmalarını sağlamak ve kuşkusuz, 80’li yıllardaki üretimiyle, Türkiye kültür ortamına ivme kazandıran sanatçıları ve belki artık var olmayan yapıtlarını toplumun dikkatine sunmak gibi özellikler içermektedir.

Sergi, bir süreç olarak tasarlanmıştır; tam ve eksiksiz olma iddiası taşımamaktadır. Açık kaldığı süre içinde ilgilenen kişi ve kuruluşlara sergiye katkı sağlayabilir, görsel ve metinsel malzemeyi tamamlayıcı katkılarda bulunabilir.

Sergi kitabı, sergi süresi boyunca konferans, söyleşi ve diğer belge katkılarıyla beslenecek ve yayınlancaktır.
Beral Madra

Arşiv

 

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz