reklam

Mercek Altında
Sanat

BİR BİLANÇO

1980’lerin bir kırılma noktası, bir eşik olduğu söylenir: Karşıtlıkların ancak birbirini beslemeyen karşıtlıkların üzerine kurulmuş bir hayat hüküm sürüyor 80’lerden bu yana. Türkiye’de o zamana dek hiç görülmemiş bir biçimde baskının kırıldığı, söylen(e)meyen, konuşul(a)mayan sözlerin söylendiği, özgürlük sanrısı yaratan nesnelerin ve bu nesnelerle birlikte gelen imgelerin ve görüntülerin tüketildiği bir dönem başladı. İçe kapalı Türkiye dışa açıldı, dışarıdan içeriye - daha sonradan yeni oluşan kültürle birlikte başka bir biçime bürünecek olan- hayatlar satılmaya başlandı.

Tüketim patlamasının yaşanması, cinsellik gibi o zamana kadar bastırılmış konuların su yüzüne çıkarak medya tarafından toplum için normalleştirilme sürecine girmesi ve yine medya tarafından bir tüketim malı olarak sunulması devam ederken bunun tam karşısında merkezi iktidar tarafından tam anlamı ile baskı altına alınmış, yasaklanmış ve stratejik olarak yavaş yavaş yok edilen bir hayat da vardı. Uzun zamandır apolitik olmakla suçlanan yeni kuşakların üzerinde kök saldığı bir hayat oluşturuluyordu.

Kısacası 80'lerin hayatlarımızda bu şekilde iki kutuplu bir değişiklik yarattığı söylenebilir.

Peki neler değişti?

Hayatlarımızda olan değişikliği sanat üzerinden anlamak, sanat aracılığı ile bir hayat bilançosu çıkarmak isteyenlere...

Hakkında
8 Nisan -31 Mayıs tarihleri arasında açık olan "Bir Bilanço" Sergisi hakkında bilmek istediklerinizi Beral Madra'nın kaleminden okuyabilirsiniz.

Beral Madra ile Söyleşi
Beral Madra ile 1980 sonrasında Türkiye'nin yönetiminde, ekonomisinde ve tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimlerin, tüketim toplumunun oluşumu ve yeni sınıfların doğuşunun sanata, mimarlığa ve kente yaptığı etki üzerine bir söyleşi.

80'den bu yana Türkiye'de nelerin değiştiğini  bu bölümde bulabilirsiniz.

Sanatçıların Görüşleri
Sanatçıların "Bir Bilanço" sergisi ile ilgili yazıya döktükleri görüşleri bu bölümde.

Fotoğraflarla "Bir Bilanço"
"Bir Bilanço" Sergisi kapsamında Karşı Sanat'ta sergilenen eserlerden bazı örnekler.

Hazırlayan: Gülin Şenol

Arşiv

 

Copyright © 2000-2002 Arkitera Bilgi Hizmetleri [email protected]

Reklam vermek için - Danışmanlarımız - Editörlerimiz