Yarışma Projeleri

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması

Tarih: Nisan 2007
1. Ödül


1. Ödül
Mustafa Terzioğlu - Ankara Üniversitesi / Peyzaj Mimarlığı

Genel Tasarım Kriterleri
Alanın kent içinde süre giden bir yeşil kamanın başlangıcı olduğu, kentsel ve doğal doku arasında bir köprü niteliği taşıdığı bilinciyle doğal yapısına minimum müdahale hedeflenmiştir. Bu durum ana arterlerin çıkışına altlık oluşturmuştur. Alanın sahip olduğu değerler ve koruma bölgeleri göz önüne alınarak, alan içerisinde kullanım yoğunluğu özellikle heterojen tutulmuştur. Her yaştan kullanıcıya gece-gündüz hizmet sunabilecek bir öneri getirilmiştir.

Alan, doğal özellikleri gözetilerek alan kullanım kararları öncesinde, kendi içinde ve aralarında dinamik ilişkilere sahip 4 ana bölgede ele alınmıştır: Ticaret Aksı, Kültür Aksı, Spor Aksı ve Piknik Alanları.

“Kültür Merkezi ve Nikâh Solunu” ve yakın çevresi su/deniz konseptiyle işlenmiştir. Gemi siluetini andıran “Kültür Binası”, fener görünümlü “Seyir Kulesi”, su ve ışık etkili, dalga formlu “Plastik Objeler”, aks ilişiğindeki “Sembolik İskele” ve kıyı çizgisini andıran çiçeklikler bu etkiyi güçlendiren elemanlar olarak geliştirilmiştir. Yoğun bitki örtüsüne sahip alanlarda organize edilen gezinti ve servis yolları ve diğer kullanımlar bu dokuya zarar vermeyecek şekilde düzensiz formalarda ve asgari sert zeminle tasarlanmıştır.

Alandaki kullanımlar ve imalatlar, konseptle ilişkili olarak içerik ve/veya biçim itibariyle bir simgeler bütünlüğü oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Alanın özellikle hafta sonu rekreasyonunu canlı tutması beklenmektedir.

Tüm bu ilkeler doğrultusunda tasarlanan “Kılıçarslan Parkı”, kültürel yanımızla bütünleşik, estetik bir gerçek olarak doğaya ve doğala olan ihtiyacımızdır.Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması
YorumlarYorum Sayısı: Henüz hiç yorum yapılmamışBütün yorumları forumda okuyun!
Bütün yorumları forumda okuyun!
Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.