Gündem

İş Bankası Gökdeleni

Kompleks ile İlgili İlginç Notlar

  

- Bina,alan olarak Ankara''daki T.İş bankası Genel Müdürlük Binası''nın yaklaşık
8 katı büyüklüğündedir.
- Kullanılan BS 35 kalitesindeki beton ile 5 katlı 1.000 apartman dairesi,
kullanılan BÇ III beton çeliği ile de 100 m2 lik 8.000 apartman dairesi inşa
edilebilir.
- Isıtma, havalandırma, klima (HVAC) tesisatında kullanılacak çeşitli hava
kanallarının toplam alanı, 26 futbol sahası yüzeyine eşit olan 150.000 m2 dir.
- Isıtma, soğutma, pis su, temiz su, yağmur suyu, yangın söndürme tesisatında
kullanılacak boru miktarı toplamı 300 km olup İstanbul-Bursa arası kadardır.
- Bina otomasyon sisteminde kumanda edilen toplam nokta sayısı 25.000''in
üzerindedir.
- Kompleksin yapımında sahada ortalama olarak günde 1.000 kişi -1998 yılında
birkaç ay için 1.500 kişiye ulaşmıştı- destek ekibi olarak da 500 kişi çalışmış;
"peak" döneminde de 3''ü A.B.D.li olmak üzere toplam 42 mimar ve mühendis
görev yapmıştır.
- Bina toplam 6.500 kişiye hizmet verecektir.
- Binanın en yüksek bölümü olan, T.İş Bankası''nın Genel Müdürlük ofislerini
barındıracak 52 katlı Kule-1''in yüksekliği 181.20 m olup Frankfurt-Dubai
arasındaki bölgede bir bina için en yüksek noktadır (özel ve simgesel büyük
bayrak direği ile bu nokta 194.57 m yüksekliğe ulaşmaktadır). Bu yükseklik
1. Boğaz Köprüsü''nün yüksekliğinin yaklaşık 3 katına eşdeğerdir ve Küçük
Çamlıca tepesinin yüksekliğine yaklaşmaktadır.
- Kule-2 ve Kule-3 117.61m yüksekliğinde 36 katlı kulelerdir ve "core and shell"
sistemi ile inşa edilmiş olup, öncelikle T.İş Bankası kuruluşları olmak üzere
kat veya bina bazında kiraya verilmişlerdir.
- Bina statik olarak, bulunduğu 1.derece deprem bölgesinde olası en şiddetli
depreme dahi elastik bölgede kalarak dayanabilecek biçimde inşa edilmiştir.
Her 3 kulenin en üst katlarındaki geri çekilmeleri sağlayan Vrendel kirişleri
kritik olup, özel olarak donatılandırılmış ve yine özel bir kalıp sistemi
geliştirilerek inşa edilmişlerdir. Kompleksi oluşturan A,B,C,D,E,F ve G blokları,
zeminden 6 kat aşağıda ve 3 kat yukarıda yer alan podyum katları
yüksekliğince, eni 5cm ile 10cm arasında değişen genleşme derzleri ile
birbirlerinden ayrılmışlardır. Kule-1''in en üst noktasındaki salınımı ekstrem
durumlarda -/+ 32cm''e, Kule-2 ve 3 için ise aynı koşullarda -/+ 18cm''e
ulaşabilmektedir ki bu, binanın depreme en üst düzeyde dayanaklı olduğunun
bir göstergesidir.
- Komplekste hızı 1m/sn - 6.3m/sn arasında değişen 46 adet asansör, hızı
0.45m/sn olan 6 adet yürüyen merdiven ve 6''sı yangın merdiveni olmak üzere
toplam 22 merdiven bulunmaktadır.
Bina 21.yüzyıla ilişkin gereksinimlere yanıt verecek son teknoloji ile
donatılmıştır. Buna örnekler:
- Isıtma, havalandırma, klima sistemlerinde minimum enerji harcaması ile
maksimum konforu sağlayan fan-coil ve VAV (değişebilir hava ayarı)
aygıtlarının birlikte kullanımı
- Yangına karşı önlem olarak, yangına dayanıklı ve/veya yanmaz tipte kablo ve
malzeme kullanımı, otomasyon ile bağlantılı yangın algılama sistemleri ve
buna bağlı duman dedektörleri kullanımı.
- Isı konvektörleri (fin-tubes) ve plakalı eşanjörler kullanımı
- Bina içi ve dışında, özel dizayn ürünü aydınlatma armatürlerinin kullanımı
- Özel güvenlik kameraları ve titreşim algılama dedektörlerinin kullanımı
- Güvenlik için kart okuyucular ve Smartcard kullanımı
- Dünya borsalarından bağlantı sağlayan, Reuters''e bağlı uydu anten sistemi
Bina Türkiye için bir çok "ilk"i de bünyesinde barındırmaktadır:
- Her 3 kulede kullanılan panel tipi alüminyum giydirme cephe sistemi
- Hidrolik tırmanır kalıp (Kule-1''de kullanılmış ve betonarme çekirdeğin inşasında
4-5 günde 1 katın tamamlanması düzeyinde bir hız sağlanmıştır).
- Kuru tip trafoların yüksek katlara yerleştirilmesi
- EMT kondüitler ile (kapalı sistem) elektrik tesisatı yapımı

Fotoğraflar ve Bilgiler için TEPE İnşaat Sanayi A.Ş.''ye teşekkürler.


İş Bankası Gökdeleni
İş Bankası Gökdeleni
Gündem Arşivi
Dönem için hazırlanan gündemlerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz gündem başlığını listeden seçiniz.