Yarışma Projeleri

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Tarih: Nisan 2010
Üçüncülük Ödülü (Emre Akın, Kutay Keskin, Ceren Başkazancı, Kübra Avcılar)


Proje Müellifi

Emre Akın (MSGÜ)

Kutay Keskin (MSGÜ)

Ceren Başkazancı(MSGÜ)

Kübra Avcılar (MSGÜ)

Proje Açıklama Raporu

Projenin tarihsel bağlam ilişkisi, medreselerin avlu sistemi üzerinden kuruldu.Çevre doku iyi analiz edilerek , sistem bu analiz soyutlanarak oluşturuldu. Etkileyici bir ritimle dönen, adeta bir imza gibi Sinan''ın mezarında son bulan Süleymaniye Külliyesinin hareketi yakalanarak , eklektisist yaklaşımdan uzak , bölgenin değerlerine dikkat çeken bir tasarım dili oluşturuldu.

Yapının cepheleri , strüktüre dokunmadan onu hafifçe örten ve yarı geçirgen delikli metal malzemeden oluşturuldu.Tüm yapının algısını homojenize eden net malzeme kullanılarak, gün ışığında tarihi dokuda geri çekilerek , geceleri de cepheyi saydamlaştıran aydınlatma ile hafifleyip yok olarak yapının homojenliği devam ettirildi.Bu homojenlik ile , müzelerin kapalı cephe sistemi anlayışının dışına çıkılarak çevre dokuyu dışarıda tutmak yerine, bizim için birer sergi unsuru olan Sinan''ın eserlerini yapının içine almak amaçlandı.

Süleymaniye Külliyesi''nin geometrik ritmi üzerinde yapılan plan ve kesit analizleri sonucunda avluların sınırlarından inen üç kollu bir sistem tasarlandı.Bu kollardan ilkine sergi holü , diğer ikisine ise kamusal kullanıma açık iç sokak işlevleri verildi.Halkın bu sokaklardan serbestçe geçerken mekanları ve yapının içindeki hayatı gözlemlemesi istenmiş , bu bağlamda yapının kütle-cephe ilişkisinde düşünülen homojenlik ve geçirgenlik , sosyal hayata da yansıtılmıştır.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
Yarışma Projeleri Arşivi
Dönem içinde yayınlanan projelerin listesi aşağıdadır. Ayrıntılarına ulaşmak istediğiniz proje başlığını listeden seçiniz.